Lidové noviny

Naučte se gramatiku podle textu

-

Dnes se zaměříme na další použití nepřímé řeči (indirect speech), např.: „The Trump Organizati­on said prosecutor­s were using Weisselber­g…“(„Trumpova organizace řekla, že státní zástupci využívají Weisselber­ga…“) V přímé řeči věta vypadá takto: „Prosecutor­s are using Weisselber­g.“V jednom z článků jsme si už řekli, že minulý čas (past simple) v přímé řeči měníme v nepřímé na předminulý (past perfect). Stejně tak přítomný průběhový (present continuous) v přímé řeči musíme v nepřímé změnit na minulý průběhový (past continuous), abychom zdůraznili, že se daná věc stala dříve, než o ní mluvíme.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic