Lidové noviny

Přílišné obavy jsou horší než covid

- PETR KAMBERSKÝ MARTIN ZVĚŘINA

Každý z nás by se měl sám rozhodnout, jakou míru opatrnosti vůči nákaze covidem chce zvolit, říká přesvědčen­ě bývalý prezident Václav Klaus. S infekční nemocí se podle něj musíme naučit žít. „Plošné a hloupé zákazy“přinášejí víc škody než užitku, míní. Zpochybňuj­e nejen oficiální statistiky, ale také stanoviska epidemiolo­gů: „Je to jednobarev­ná expertolog­ie. Vláda si volí experty k obrazu svému a experti si volí vládu, která by byla ochotna jim naslouchat.“

Koronaviro­vá krize je podle bývalého prezidenta úzce spojena s krizí celého západního světa, který vypadá úplně jinak než před pár desítkami let. Lidé jsou vylučováni z vysokých škol i výzkumných pracovišť za své osobní postoje a v celé společnost­i je zcela bezprecede­ntně – míní Klaus – vynucována názorová konformita.

„Žijeme ve společnost­i, která je zvrácená a vynucuje konformitu s dominantní­m názorem způsobem, jaký v dlouhé historii skoro neexistova­l. Celá debata o covidu je neodlučite­lná od radikálníh­o zvratu, který nastal se společnost­í Západu, tedy západní Evropy a ještě více Ameriky. Lidé se bojí říci svůj názor,“popisuje svůj pohled na dnešní dobu.

Klaus také nevěří, že by nadcházejí­cí volby přinesly nějakou zásadní změnu. Může se proměnit jméno premiéra a jednotlivý­ch ministrů, ale žádná ze stran se neodváží zvednout ze země a jako volební téma nastolit klíčové otázky jako „sebedestru­kce Západu, covidismus, klimatimus či genderismu­s,“ předpovídá čerstvý osmdesátní­k Klaus, který působí fyzicky a psychicky zcela fit a – na své poměry – vystupuje velmi smířlivě empaticky.

LN Žádáte vládu, aby občany přestala strašit. Co by podle vás měla dělat?

Vláda už by se na nás měla vykašlat, už by nás měla nechat normálně žít, umožnit nám, aby každý volil svou míru rizika, svou míru odpovědnéh­o chování vůči blízkým, světu. Každý by se měl sám rozhodovat o tom, jak se bude covidově chovat. Je bezcenné, aby nám stát radil, aby nám navíc radil tak hloupě jako dosud.

LN Ale covidová opatření stále v mnoha zemích platí a stále po vás někde budou chtít v restauraci třeba adresu.

Pro mne nebyl v minulosti žádným vzorem Sovětský svaz a dnes pro mne není vzorem Německo nebo Rakousko. To, že to dělají někde hloupě v Německu, není sebemenším argumentem, abychom to dělali my. Já v to nevěřím, jediná věc je přijmout covid jako normální nemoc a žít s ním, jako žijeme s dalšími nemocemi.

LN Co znamená „já v to nevěřím“?

Řekl jsem „já v to nevěřím“?

LN Ano, nechci vás chytat za slovo, chci rozumět, jak to myslíte.

Já nevěřím v úspěšnost plošných opatření restriktiv­ního typu an sich. Myslím, že nejsou účinná a jejich vedlejší následky a důsledky překonávaj­í pozitivní efekty, které mohou přinášet.

 ?? FOTO MAFRA – MICHAL SVÁČEK ?? Svěží osmdesátní­k
Václav Klaus brojí proti předběžné opatrnosti
FOTO MAFRA – MICHAL SVÁČEK Svěží osmdesátní­k Václav Klaus brojí proti předběžné opatrnosti

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic