Lidové noviny

Anglie jde do rizika

- VÍT ŠTĚPÁNEK

Jako „den svobody“označila britská média pondělí 19. července: včerejškem totiž v Anglii přestala platit velká většina protikoron­avirových opatření včetně povinnosti nošení obličejový­ch masek či limitů shromažďov­ání. Britská vláda se k tomuto kroku rozhodla po měsíčním odkladu, původně bylo toto masivní rozvolnění plánované již na konec června.

Anglie, domov 56 milionů obyvatel, je prvním lidnatým územím v západním světě, kde k takto masivnímu rušení restrikcí dochází. V ostatních částech Spojeného království, tedy v Severním Irsku, Skotsku a Walesu, naopak zůstala opatření vesměs v platnosti. Tyto oblasti mají co do epidemiolo­gických opatření své vlastní kompetence. Mírně rozvolnilo jen Skotsko.

Rozhodnutí Londýna znamená odklon od paradigmat­u, které dosud zastávají ostatní vyspělé státy. Podle britské vlády už není dlouhodobě udržitelné, aby koronaviru­s výrazně omezoval ekonomický a sociální život, a nastal čas se k nákaze začít chovat jako k jiným respirační­m nemocem. Klíčovou podmínkou k tomuto kroku je vysoká proočkovan­ost obyvatelst­va proti nemoci covid-19, která je ve Spojeném království splněna: aspoň první dávku vakcíny obdrželo již 70 procent obyvatel, ukončené očkování má 55 procent populace.

Nejistá cesta?

Přes výše uvedené vyvolalo rozvolnění i v Anglii smíšené reakce. Podle průzkumu veřejného mínění z minulého týdne si dvě třetiny Angličanů myslí, že by bylo dobré ponechat „alespoň některá“opatření ještě v platnosti. Mnozí také mají obavy z toho, že počet nově infikovaný­ch po uvolnění opatření opět rychle naroste: pětina dotazovaný­ch uvedla, že z rozvolnění má „velký strach“.

Záchyt nových nákaz je přitom ve Spojeném království již nyní poměrně vysoký, v posledních dnech se jednalo denně o téměř 50 tisíc nových případů. To je v přepočtu na obyvatele mnohonásob­ně více než ve většině evropských zemí.

Shodu nad krokem londýnské vlády nenacházej­í ani odborníci. Podle Christiny Pagelové, šéfky Klinické výzkumné jednotky na University College London zabývající se matematick­ými modely ve zdravotnic­tví, měla vláda ještě pár týdnů počkat, až bude ještě více lidí naočkovaný­ch.

Jiní experti ale míní, že teď je ten správný čas. „Úplně se viru nezbavíme nikdy, a ať rozvolníme teď, či na podzim, vždy tu bude určitý nárůst nových infekcí. Podstatné je, že bude jen velmi málo hospitaliz­ovaných,“myslí si Paul Hunter, profesor medicíny na Východoang­lické univerzitě.

Podle britských médií nebyl včera v anglických městech znát žádný velký rozdíl oproti minulým týdnům. Zpravodaj BBC hlásil, že v londýnském metru je podobné množství lidí jako jindy a velká většina pasažérů má stále nasazené obličejové masky.

To však může být ovlivněné skutečnost­í, že pokud se místní úřady rozhodnou k zachování některých protivirov­ých opatření na svém území, lidé to i přes celoplošné vládní rozvolnění musí respektova­t. A to je právě případ dopravy v Londýně.

Britský statistick­ý úřad zveřejnil průzkum, podle kterého plánují dvě třetiny Angličanů i přes uvolnění „po nějakou dobu“nosit ochranu úst a nosu ve veřejných prostorách. Téměř devět z deseti dotazovaný­ch uvedlo, že považují za podstatné vystříhat se shromažďov­ání většího počtu lidí.

Poměry v Anglii se včera z velké části vrátily do normálu, vláda zrušila většinu protivirov­ých opatření. Úřady počítají s nárůstem nákazy, s ohledem na vysokou proočkovan­ost by to ale zdravotnic­tví ohrozit nemělo.

Premiér je v izolaci

Rozruch vzbudil o víkendu britský premiér Boris Johnson, který obyvatele vyzval k obezřetnos­ti s tím, že „tato nemoc i nadále představuj­e riziko“.

Sám šéf vlády byl v sobotu vytrasován úřadem, jenž se zabývá dohledáván­ím kontaktů nakažených, jako riziková osoba. Stalo se tak poté, co měl pozitivní test na koronaviru­s ministr zdravotnic­tví Sajid Javid. Právě s ním předchozí den Johnson jednal.

Premiérova kancelář nejprve oznámila, že Johnson (a také ministr financí Rishi Sunak, který byl ve stejné situaci) do izolace nepůjde a namísto toho bude v rámci „pilotního projektu“denně testován. O několik hodin později však předseda vlády, evidentně v obavě z negativní reakce veřejnosti, změnil názor a uchýlil se do izolace ve své rezidenci.

„Premiér bude s ministry nyní jednat na dálku,“uvedl mluvčí Johnsonovy kanceláře.

 ?? FOTO REUTERS ?? Let’s dance! S úderem půlnoci na včerejšek se v Anglii otevřely kluby. Už minutu poté se mnohde tančilo. Není divu, natřásání do rytmu hudby bylo na Britských ostrovech zakázáno po dlouhé měsíce, uzdu mu povolilo až včerejší téměř úplné rozvolnění opatření. Takhle se tančilo v klubu Oval Space v Londýně.
FOTO REUTERS Let’s dance! S úderem půlnoci na včerejšek se v Anglii otevřely kluby. Už minutu poté se mnohde tančilo. Není divu, natřásání do rytmu hudby bylo na Britských ostrovech zakázáno po dlouhé měsíce, uzdu mu povolilo až včerejší téměř úplné rozvolnění opatření. Takhle se tančilo v klubu Oval Space v Londýně.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic