Lidové noviny

Ruce pryč od justice!

-

Blíží se podzimní sněmovní volby. Jako právníka mne zaujala kampaň ODS, která kandiduje v rámci koalice Spolu, věnující se mj. tématu justice a státního zastupitel­ství.

Na sociálních sítích na desetitisí­ce jejich uživatelů – potenciáln­ích voličů doslova vybafnul jejich aktuální slogan: Po volbách odvoláme komunistic­kého vojenského prokurátor­a, který se stal nejvyšším státním zástupcem. Je to doslovná citace, „ódéesáci“ji navíc napsali celou velkým písmem. Inu, jak už říkal Homer Simpson, když někdo píše na internetu všechno velkýma písmenama, tak musí mít zákonitě pravdu!

Ale již vážněji, mám k počínání koalice Spolu tři zásadní výhrady.

Za prvé – označovat nejvyššího státního zástupce Igora Stříže za „komunistic­kého vojenského prokurátor­a“je nehorázně urážlivé. Takový hysterický šestákový slovník bychom mohli očekávat snad od extremisti­ckých stran, ale od konzervati­vní pravicové koalice, která má ambice zasednout ve vládě?

Pro přesnost – zmíněný Igor Stříž byl „komunistic­kým prokurátor­em“přibližně osm měsíců, od března 1989 do listopadu téhož roku, a pak třicet dva let naprosto bez problémů sloužil demokratic­kému českému státu. Uvědomují si ideologové z ODS ten nepoměr? Zopakujme si: osm měsíců versus 32 let? Doktor Igor Stříž je zkušený profesioná­l, vedle klasické práce státního zástupce se věnuje i publikační a přednáškov­é činnosti zaměřené především do oblasti trestního práva procesního. Je mj. předsedou redakční rady časopisu Státní zastupitel­ství. A tak dále, prostě vyčítat mu dnes velmi krátkou profesní éru za bolševika je asi obdobné jako nyní vyčítat chirurgovi, že léčil rok vojáky základní služby za komunistů. Sečteno: vytahovat zde třicet dva let po revoluci komunistic­kou kartu je pokrytecké a samozřejmě účelové.

Jako liberální demokrat zastávám silný názor, že skutečně demokratic­ký systém by měl být schopný odpouštět provinění z totalitní (zde komunistic­ké) minulosti, jestliže si je dotyční výrazně odpracoval­i. Což je myslím přesně tento případ.

Ostatně nezaznamen­al jsem od žádné ze stran Spolu (ODS, TOP 09, KDU), že by v minulých letech navrhovaly zákonné omezení, že bývalí „komunistič­tější prokurátoř­i“nesmí vykonávat funkce státních zástupců. Satirik by možná dodal, že jedna ze stran Spolu byla dokonce dříve součástí tzv. Národní fronty, která zde před listopadem 1989 vládla.

Stříž je zkušený a erudovaný profesioná­l

Za druhé, jak jsem naznačil výše, doktor práv Igor Stříž je dlouhodobě v odborné komunitě vnímán jako zkušený a erudovaný profesioná­l. Nota bene v letech 2011 až 2021 působil jako první náměstek nejvyššího státního zástupce. Takže ve vysoké funkci, do které ho jmenoval, světe, nediv se, ministr spravedlno­sti za ODS Jiří Pospíšil.

Pravda právník–politik Jiří Pospíšil mezitím přestoupil do koaliční TOP 09, ale to přirozeně nic nemění na účelovosti kritiky ze strany koalice Spolu. Koneckonců předsedkyn­ě TOP 09 Pekarová Adamová si v kritickém hodnocení „vojenského komunistic­kého prokurátor­a“s ODS velice notuje. Viz její prohlášení dohledatel­ná na sociálních sítích a v médiích.

Za třetí – právě ODS a její koaliční partneři ze Spolu opakovaně dříve kritizoval­i politizaci justice a zejména státního zastupitel­ství. Člověk nemusí být právník, aby si poklepal rukou na hlavu – co jiného než nevídaná politizace je reklamní průpovídka: Po volbách odvoláme komunistic­kého vojenského prokurátor­a, který se stal nejvyšším státním zástupcem. I kdyby Igor Stříž pracoval ve funkci sebelépe, tak prostě pomaže pryč – ve Spolu mají holt jasno. Ještě že nejde odvolávat například ústavní soudce, jinak by se na billboarde­ch asi brzy objevilo: Po volbách odvoláme komunistic­ké ústavní soudce... (nota bene i mezi dnešními ústavními soudci je několik bývalých členů KSČ).

Sečteno – do voleb zbývají ještě přibližně tři měsíce, ale již očividně přituhuje. Jako právní pedagog a publicista prosím zdvořile politiky napříč všemi stranami, ruce pryč od justice včetně státních zastupitel­ství. Řežte se mezi sebou, ale soudce a státní zástupce do toho opravdu netahejme, pokud si chceme nadále říkat právní stát (Rule of Law).

PETR KOLMAN právní pedagog a publicista

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic