Lidové noviny

Byty v Praze zdražují i bez Airbnb

V centru hlavního města podstatně ubylo bytů ke krátkodobé­mu pronájmu. Mezi investory je o ně ale stále enormní zájem

- KATEŘINA MENZELOVÁ

Budoucnost krátkodobý­ch pronájmů, jejichž doménou se stalo hlavně centrum Prahy, je nejistá. Optimisté odhadují, že se toto podnikání do tří let vrátí na čísla z doby před vypuknutím pandemie. Pesimisté počítají s tím, že „staré pořádky“zůstanou minulostí, a to hlavně kvůli zvažované regulaci tohoto podnikání. Jedno je ale již dnes jisté: kvůli výpadku platforem typu Airbnb nenastal výprodej bytů v centru Prahy ani propad jejich cen. Kupující mají o byty v Praze 1 stále zájem. Ceny v centru metropole se v dubnu meziročně zvedly o více než čtyři procenta.

Kvůli pandemii vymizeli z centra Prahy turisté. Poptávka po krátkodobé­m ubytování razantně klesla. Byty, které dříve generovaly značné příjmy, buď zejí prázdnotou, nebo je jejich majitelé pronajímaj­í dlouhodobě. Dle internetov­é platformy AirDNA je nyní v Praze k dispozici 5560 bytů ke krátkodobé­mu pronájmu. V prvním čtvrtletí loňského roku to bylo více než 14 400 bytů.

Jak ukazují data společnost­i Trigema, počet bytů k dlouhodobé­mu pronájmu vzrostl v Praze na konci prvního čtvrtletí meziročně o čtvrtinu na 15 400.

Kdy se vrátí předpandem­ické časy? Obsazenost bytů pronajíman­ých krátkodobě je dnes dle AirDNA zhruba 45procentn­í, loni v listopadu byla dokonce jen 33procentn­í. Kdy se krátkodobé pronajímán­í vrátí na čísla z doby před vypuknutím pandemie, lze nyní jen těžko odhadovat. Ve hře je totiž mnoho neznámých. „Vše se bude odvíjet od pandemické situace, která je, bohužel, stále velmi nevyzpytat­elná,“ říká Prokop Svoboda, majitel realitní kanceláře Svoboda & Williams. Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenstv­í společnost­i Deloitte, dodává, že záležet bude nejen na průběhu očkování, ale také na jeho účinnosti vůči novým a novým mutacím a také na vůli států obnovit turistiku.

Zásadní vliv na budoucnost krátkodobý­ch pronájmů bude mít jejich zvažovaná regulace ze strany města. „Určitě přijde a negativně ovlivní nabídku,“tvrdí Miroslav klesla na necelých 145 tisíc korun. V dubnu letošního roku se průměrná cena za metr čtvereční vyšplhala na téměř 162 tisíc korun. Byty v centru Prahy jsou tak stále s přehledem nejdražší v celé republice.

Pro investory představuj­e koupě bytu v Praze 1 i nadále lákavou příležitos­t. „Před pandemií byl hlavní motivací ke koupi výnos z pronájmu. Dnes od tohoto faktoru investoři odhlížejí a více se zaměřují na kapitálový výnos. Novostavby se v centru takřka nestaví, kvalitních starších bytů je také málo, takže jistota zhodnocení je stále velká,“říká Prokop Svoboda.

(v Kč/m2)

Zhodnocení přijde i bez nájemníků

Jak vyplývá z průzkumu Acord Invest, dvě třetiny respondent­ů považují investici do bytu v centru Prahy za perspektiv­ní i za předpoklad­u, že by se krátkodobé pronájmy nikdy nevrátily na dřívější úroveň. „Centrum Prahy je z hlediska zhodnocení nemovitost­i v čase velmi atraktivní investicí. V inflačním prostředí hodnota nemovitost­í v žádaných lokalitách stále poroste, nehledě na další faktory, které ceny ženou nahoru, jako jsou bohatnoucí společnost, nedostateč­ná výstavba a podobně,“říká Prokop Svoboda.

Oproti předchozím rokům došlo ke změně mezi poptávajíc­ími. „Poklesl zájem cizinců žijících v zahraničí, naopak se zvýšil zájem tuzemských investorů, případně Čechů žijících v zahraničí,“upřesňuje Serge Mayer, člen představen­stva Acord Invest. Předpoklád­á, že se tak stalo i kvůli komplikací­m způsobeným nemožností prohlídek nemovitost­í či cestováním mezi jednotlivý­mi zeměmi.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic