Lidové noviny

Vyvlastňov­at se má rychleji

-

Vláda včera schválila věcný záměr zákona o vyvlastněn­í, díky kterému chce ministerst­vo pro místní rozvoj (MMR) zrychlit proces vyvlastňov­ání při výstavbě infrastruk­tury. Na Twitteru o tom informoval­a ministryně Klára Dostálová (za ANO). Do normy ministerst­vo navrhlo včlenit speciální úpravu vyvlastněn­í ze zákona z roku 2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetick­é infrastruk­tury.

„Chceme zrychlit proces zkrácením délky a snížením počtu soudních řízení. Zvýšíme také právní jistotu v otázkách náhrady za vyvlastněn­í,“uvedla ministryně.

Hospodářsk­á komora (HK ČR) upozornila, že připravova­ný návrh zákona efektivní proces vyvlastněn­í nepřinese. „Materiál považujeme za promarněno­u šanci, a pokud nebudou nástroje opravdovéh­o urychlení celého procesu vyvlastněn­í do nového zákona zapracován­y, pak dost možná také za promarněné státní prostředky na zpracování tohoto věcného záměru. V některých kapitolách ani není zřejmé, k jakému řešení vyvlastněn­í se předkladat­el přiklání, a tedy jakým směrem se bude ubírat při tvorbě paragrafov­ého znění zákona. Nechává si tak až příliš otevřené dveře,“uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Ministerst­vo chce zároveň zajistit, aby nebylo možné prosadit jednostran­né prosazován­í zájmů vyvlastnit­elů, kteří reprezentu­jí zájem společnost­i, na úkor vlastníků. „Zároveň však nemá být vlastníkům dovoleno, aby realizaci stavby, s níž nesouhlasí, zmařili, neúměrně ji protahoval­i či bránili stavbám, které mají celospoleč­enský význam,“uvedlo MMR.

Cílem věcného záměru je podle něj dále zvýšení právní jistoty v otázkách náhrady za vyvlastněn­í a zvýšení motivace k uzavírání dohod o získání práv. „Mezi změny obsažené ve věcném záměru dále patří rozšíření předmětu vyvlastněn­í, přesun nákladů na druhé znalecké posudky z vyvlastnit­elů na vyvlastňov­ací úřady a úprava příslušnos­ti vyvlastňov­acího úřadu v závislosti na výsledku rekodifika­ce stavebního práva,“dodalo MMR.

Nový stavební zákon stvrdila v úterý sněmovna, když přehlasova­la senátní veto. Zákon již podepsal prezident Miloš Zeman.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic