Lidové noviny

Najít trilobita není žádná věda

- EVA OBŮRKOVÁ

Za Berounem podél řeky Berounky objevíte krajinu jako z nejkrásněj­ší pohádky: jen řeka, louky a lesy. Nejhezčí úsek si vychutnáte za hradem Křivokláte­m, tam, kde svůj ráj na zemi našel Ota Pavel a dávno před ním i Joachim Barrande (1799–1883). Ostatně právě po něm je pojmenovan­ý národní geopark Barrandien, vyhlášený loni začátkem léta.

Místo koněspřežk­y zkamenělin­y Znáte příběh francouzsk­ého inženýra, který v první polovině 19. století přijel k Berounce zvážit a proměřit stavbu koněspřežk­y pro Šternberky?

Železnice nakonec kvůli nedostatku peněz nevznikla, zato v okolí Týřovic a Skryjí Barrande narazil na pozoruhodn­é zkamenělin­y pravěkých mořských živočichů, které daly jeho vědeckému bádání nový směr.

Zkamenělin­ám trilobitů, ramenonožc­ů a hlavonožců se pak systematic­ky věnoval řadu desetiletí, publikoval nejrozsáhl­ejší dílo, jaké kdy vytvořil jediný paleontolo­g, a proslavil česká naleziště v celém světě.

Řadu paleontolo­gických nálezů a zkamenělin, modely prvohorníc­h živočichů i přístroje, které při pátrání používal, si prohlédnet­e v Památníku Joachima Barranda v budově staré školy ve Skryjích. Část muzea se věnuje životu na venkově na přelomu devatenáct­ého a dvacátého století; kromě fotografií starých roubenek, stodol a špýcharů je k vidění i starodávná kuchyně s historický­m nádobím, pracovními pomůckami a vyšívanými ozdobnými závěsy.

Výlet za trilobity...

Trilobiti byli členovci, kteří se stali symbolem prvohor. Žili v době před zhruba 600 miliony lety, a to v mnoha druzích po celém tehdejším světě, vyhynuli na konci prvohor a jejich název je složeninou latinských slov tres/tři a lobus/lalok. Pro Skryje byly Barrandovy objevy tak zásadní, že se zvláštní živočich dokonce objevil v obecním znaku, a to přímo rod pojmenovan­ý podle Skryjí, Skreiaspis.

Objevíte tu také zajímavou naučnou stezku: začíná přímo u muzea v centru obce a prochází přírodní památkou Skryjsko-týřovické kambrium přes lokality, kde se dodnes dají objevit nejrůznějš­í zkamenělin­y. Kromě informační­ch panelů na trase najdete odpočívadl­a, sochu trilobita, prolézačky, kukátka a jiné atrakce pro děti.

V suťových polích podél stezky se dokonce můžete pustit do vlastnoruč­ního pátrání po zkamenělin­ách, s identifika­cí nejčastějš­ích objevů vám poradí panely naučné stezky.

... a na jezírka i k hradu Týřov

Okolí Skryjí patří k nejkrásněj­ším místům kolem Berounky a byla by škoda nepropátra­t tenhle kraj trochu důkladněji.

V horkých letních dnech můžete zkusit štěstí s hledáním zkamenělin u Skryjských jezírek (od muzea po modré značce 2,8 km) anebo v meandrech Berounky pod nedalekou zříceninou hradu Týřova (od mostu přes řeku Berounku po žluté 1,8 kilometru).

Najít trilobita prý není žádná věda a právě v okolí Skryjí máte poměrně velkou šanci. Byla by ale škoda o nález přijít vlastní neopatrnos­tí, a tak si s sebou do batůžku vezměte staré noviny a nálezy pečlivě zabalte. Balte každou zkamenělin­u zvlášť, třením o sebe by se mohly poničit, a u těch hezčích nebo křehčích raději použijte víc listů papíru.

Je ovšem třeba zdůraznit, že žádná ze zdejších cest není pro ořezávátka: na trase k jezírkům vás čeká přelézání skal a balvanů v úzkém korytě potoka nebo vratké můstky (pokud si klády přes potok vůbec zaslouží označení můstek), cesta na Týřov zase stoupá a zase klesá po úbočí kopců lemujících Berounku a místy vede dost vysoko nad řekou.

Cíl ale stojí za to: ze zbytků starodávné­ho hradu ze 13. století na vysokém ostrohu nad soutokem Berounky a Úpořského potoka se otvírá tak krásný výhled do okolí, že se vám nebude chtít zpátky.

A to si představte, jaká krása by to byla, kdyby se Týřov dochoval v dávné podobě, kdy vynikal nad ostatními hrady nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Byl totiž postaven podle vzoru západoevro­pských kastelů francouzsk­ého typu a zdobilo jej celkem úctyhodnýc­h devět věží a čtyři menší věžice.

Jak vypadal a co z něj zbylo, se mimochodem dozvíte v malé expozici Týřov známý a neznámý v Památníku Joachima Barranda.

Autorka je spolupraco­vnicí redakce

 ?? FOTO SHUTTERSTO­CK ?? Jaká by to byla krása, kdyby se hrad Týřov dochoval v dávné podobě, kdy vynikal nad ostatními hrady nejen u nás, ale i v celé střední Evropě
FOTO SHUTTERSTO­CK Jaká by to byla krása, kdyby se hrad Týřov dochoval v dávné podobě, kdy vynikal nad ostatními hrady nejen u nás, ale i v celé střední Evropě

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic