Lidové noviny

Naučte se gramatiku podle textu

-

Dnes se zaměříme na další tvar slovesa v nepřímé řeči (indirect speech). Najdeme ho například ve větě: „AHP said hotels would be more downbeat…“(„AHP řekla, že by hotely byly více zdrženlivé…“) V přímé řeči by věta vypadala takto: „AHP said: Hotels will be more downbeat.“Sloveso will v přímé řeči se tedy mění na sloveso would v řeči nepřímé, hlavní sloveso zůstává v infinitivu.

Pozor ale! – Sloveso would v přímé řeči se v nepřímé řeči nemění, např. „I would help you but…“– He said he would help me but…

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic