Lidové noviny

Spasitel prý není

-

Když vidíme hořet kostel, hned nás napadne zničení katedrály Notre Dame v Paříži či kostela Božího těla v Třinci-Gutech ze 16. století, který v srpnu 2017 úmyslně zapálila trojice mladíků. Vrchní soud v Olomouci je sice odsoudil k vysokým trestům, avšak motiv jejich činu neodhalil. Chrám Páně je sakrálním místem, které slouží křesťanům k modlitbám a rozjímání, ale obecně symbolizuj­e i klid a harmonii. V dnešním moderním světě, který čím dál více ovládá ateismus, materialis­mus, marxismus a anarchismu­s, antispirit­uální síly vyhlásily globální tažení proti křesťanům, jehož součástí je i zapalování kostelů. Útoky na kostely a katedrály jsou bohužel časté nejen v Africe, kde prokazatel­ně sílí pronásledo­vání křesťanů, ale i v Evropě, zejména v její západní části. K tomuto módnímu trendu se hrdě hlásí i uruguayský umělec a tatér Lucas Russi, který střídavě „tvoří“v Montevideu, v Barceloně i v Praze. Na sloupu na náměstí

Jana Palacha na Starém Městě můžeme najít nálepku s hořícím katolickým kostelem, které umělec dal název No Savior (Spasitel není). Russi se podle svých slov inspiruje mytologií a filozofií.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic