Lidové noviny

Podle Verna

- ZBYNĚK PETRÁČEK

Byl prvním soukromník­em v kosmu Richard Branson, nebo až včera Jeff Bezos? Toť otázka pro puntičkáře, kteří operují s hranicí 100 kilometrů, a tu jako první prokazatel­ně překročil až Bezos. Ale zásadnější, ba archetypál­nější je tu něco jiného. V pilotovaný­ch letech do vesmíru až dosud soupeřily jen mocnosti – Rusko, USA a Čína. Teď se do hry vložili bohatí soukromníc­i, nevázaní na vlády. Co nám to připomíná?

Třeba Julese Verna a vědeckofan­tastický román Ocelové město. I v něm soutěží dva bohatí soukromníc­i o uskutečněn­í svých vizí. Humanistic­ký lékař dr. Sarrasin a talentovan­ý, leč tvrdý technik prof. Schultze. Sarrasin postaví Francouzsk­é město coby ideál a vzor pro celý svět, metropoli sluníčkářů, řeklo by se dnes. Schultze kontruje Ocelovým městem, výkonností, technologi­emi, zbraněmi. Je to příběh zápasu dobra a zla, vlastně pohádka.

Je těžké napasovat do těchto vernovskýc­h rolí Bezose a Bransona. Mají blíže k humanismu dr. Sarrasina, či k technologi­cké brutalitě prof. Schultzeho? Těžká odpověď. Po pravdě mají k oběma stejně blízko či daleko. Soukromé pilotované lety do kosmu už nejsou pohádkou, proto postrádají i moment boje dobra a zla. Spisovatel Ray Bradbury to v Marťanské kronice předvídal už před sedmdesáti lety. Ostatně jako Američan si jiné než soukromé rakety ani moc představit nedokázal. I proto u něj zápas dobra se zlem nehraje ústřední roli.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic