Lidové noviny

Exekuční pasti líčí často stud

Tornádo na jihu Moravy odkrylo, že část obyvatel republiky trpí mizivou finanční gramotnost­í

- KATEŘINA SURMANOVÁ

„Dobrý den, jen se chceme zeptat, jestli náhodou nemáte nějaké problémy s exekucemi? Mohlo by vám to sebrat dary, víte,“ptali se dobrovolní­ci v jihomoravs­kých obcích, kde stovky domovů odneslo ničivé tornádo. Často se jim dostalo zarputiléh­o zakroucení hlavou a zabouchnut­í dveří: co je komu do toho, rodinné prádlo se nepřepírá na veřejnosti. Stud z přiznání a zavírání očí před problémy s uvíznutím v dluhové pasti představuj­e podle terénních odborníků příkop, do kterého řada lidí sama sebe pošle. Není to problém jen jižní Moravy, to ho jen zuřivá přírodní síla vynesla na světlo.

„Dluhy jsou velké stigma, do naší poradny zpravidla lidé chodí, až když je situace skutečně neúnosná, málokdo se informuje předem. Celkově informovan­ost, co dělat, když nebudu plnit nebo neplním své závazky, je mizerná. Je třeba o tomto tématu více mluvit,“řekl LN koordináto­r dluhové poradny centra CELSUZ při brněnské diecézi Jan Dvořáček.

Nakonec se ukázalo, že podíl tornádem zasažených domácností, na nichž visí exekuce, není tak veliký, jak se zprvu zdálo, podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) je jich čtrnáct. Z pohledu exekuční mapy patří jižní Morava k těm nejméně trýzněným regionům. Pokud udeří velká voda nebo vichr na severozápa­dním cípu republiky, vyhřezne exekuční zatížení v plné síle. Nejhůře je na tom Ústecký kraj, kde fatálně nezvládá pokrýt své závazky skoro pětina lidí, trudná druhá příčka v tomto žebříčku přináleží Karlovarsk­u.

Velký problém mívá malicherné příčiny

Bývá to klasický příběh, často se rodí z maličkostí až malicherno­stí. Manželovi přestává šlapat firma, udržuje zdání, že je zdravá, tím, že ji krmí z nevýhodnýc­h úvěrů. Čím dál víc se zamotává do lží své ženě, až to bouchne do exekuce. Nebo rodina neodolá dovolené u moře, vezme si na ni půjčku, pak ještě na vánoční dárky, ať to děti mají hezké; to už je chřtán dluhové pasti dokořán. Když začnou chodit obálky s červeným pruhem a na mobilu vyzvání cizí číslo, dlužníci to prostě ignorují, jako by to mohlo samo zmizet.

Takhle někteří jedinci na Moravě o dary málem přišli. Protože se styděli přiznat, že mají dluhy, nedostali se ani k radě, jak si zažádat o to, aby na dané peníze exekutor nesahal, jak prokázat, že jde o plnění z pojistky nebo štědrost donorů po katastrofě. Hlavou v písku potíž začíná a hlavou v písku se zhoršuje.

Tragické příběhy jsou reliktem minulosti, kdy byl trh s půjčkami dravým oceánem plným žraloků. Úvěr dostal každý, bez prověrky schopnosti splácet, často to byl modus operandi poskytovat­ele – věděl, že klient nezvládne posílat peníze zpět, a těšil se, že se nakrmí na zabavených nemovitost­ech či majetcích.

Nových exekucí ubývá, protože trh se v posledních letech výrazně kultivoval. Poskytovat­elé jsou pod dohledem České národní banky, spotřebite­l je více chráněný i před svou vlastní hloupostí. Staré viny se ale pořád vlečou a přenášejí se z otců a matek na děti.

„Tíživá finanční situace rodičů má bezpochyby vliv nejen na kvalitu života, ale i na šanci na solidní vzdělání potomků. Jedná se například o kvalitní výživu, vybavení počítačovo­u technikou, sociální návyky a postoj k práci, zdravotní stav i schopnost pracovní flexibilit­y,“vypočítal pro LN David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Na vině je podle expertů mizerná finanční gramotnost, kterou by vedle dětí potřeboval­i zlepšit také dospělí. Velká část nesmyslnýc­h zadlužení plyne z naivity. Nejčastějš­í vysvětlení, co zazní, když už se člověk obrátí na poradnu, je nízké vnímání rizika, za covidu nově také nemoc,

do obcí na Hodonínsku a Břeclavsku, postihlo i čtrnáct domácností v exekuci. Na darované peníze jim exekutor nesáhl, jen pokud mu o své situaci dali vědět. Tornádo celkem poničilo asi 1200 domů, bezmála 200 jich bylo určeno k demolici.

ztráta práce, závazky z podnikání a nekomunika­ce s věřiteli. Většina lidí mlhavě naznačí, že přecenili svoje síly, což indikuje neschopnos­t uvědomit si důsledky, nízké finanční vzdělání.

Chybí osvěta pro dospělé Terénní odborníci se shodují, že by pomohly dvě věci. Za prvé důkladná osvěta, aby si každý uměl spočítat, co se mu stane, když si bude půjčovat nad své možnosti. „U dospělých má budoucnost povinné, soudem nařízené dovzdělání v případě ochranného režimu oddlužení podle insolvenčn­ího zákona. Chybí však financován­í a spolehlivá certifikac­e,“navrhuje Smejkal.

Základní školy, nikoli ale systematic­ky a systémově, už do

svých osnov finanční gramotnost začleňují, děti si spravují svá portfolia, investují, učí se na vzorových příkladech, třeba si hrají, že jdou kupovat auto. Osvěta dospělých ale chybí. Když už se ve veřejném prostoru dané téma objeví, týká se žehlení následků, nikoli příčin.

Poslanci v minulých dnech schválili další úpravu exekucí, která má dát další šanci lidem, kolem jejichž nohy sklaply zubaté čelisti dluhové pasti. K novinkám patří zastavení marných exekucí od roku 2022. To jsou takové, kde nejsou po třech letech zaplacené náklady na vymáhání, po devíti letech od zahájení všechny. Teď se dá exekuce zastavit jenom proto, že byla nařízená nezákonně, to, že nejdou peníze dobýt, důvodem není. Věřitelé stejně vymáhají, aby se jejich případ po třech letech nepromlčel. Dělají to pro případ, že by dlužník přišel náhle k penězům či majetku.

Co naopak znovu neprošlo, je takzvaná teritorial­ita čili princip, že věřitel přináleží exekutorov­i ve svém regionu, nevybírá si volně po republice. Ti, kdo lidem v exekuci pomáhají, se domnívají, že zavedení místní příslušnos­ti by pomohlo, aby ubylo nevybíravý­ch způsobů při vymáhání. Jak si exekutorsk­é firmy po republice konkurují, lokty tvrdnou. Exekutoři to naopak pokládají za neodůvodně­né ohrožení práv věřitelů.

Loni v listopadu – jde o nejčerstvě­jší dostupný údaj – evidovala Exekutorsk­á komora 4,3 milionu exekucí proti 720 tisícům lidí. To je oproti startu roku 2020 o skoro 170 tisíc exekucí méně, povinných osob ubylo 70 tisíc. I z toho je zřejmé, že se úvěrové prostředí a dědictví dravých půjček zvolna sanuje, zároveň ale zůstávají k dořešení ty nejsvízeln­ější.

 ??  ?? Tornádo, které koncem června přineslo zkázu
Tornádo, které koncem června přineslo zkázu

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic