Lidové noviny

Taneční parkety možná opět ožijí

Ministerst­vo zdravotnic­tví debatuje o efektivitě protiepide­mického opatření, které zapovídá tanec v nočních klubech. Ve hře je zrušení zákazu.

- MAGDALÉNA LANGOVÁ

Hudba hraje na plné pecky, pestrá nabídka drinků láká na pořádný mejdan, tanec je však v nočních barech zakázán. Představuj­e totiž vysoké epidemické riziko, covid se při něm snadněji přenáší. Ministerst­vo zdravotnic­tví ale nyní uvažuje nad tím, že taneční stopku zruší. „Opatření aktuálně přehodnocu­jeme. Je potřeba zvážit několik faktorů, a to zejména šíření nákazy mezi mladými, kteří jsou nejčastějš­ími návštěvník­y klubů, a současně roli vakcinace, kdy se mladí lidé postupně očkují,“řekl LN šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO).

Ministerst­vo v následujíc­ích dnech vyhodnotí efektivitu mimořádnéh­o vládního opatření, pak rozhodne o jeho platnosti. „Hlavní hygienička Pavla Svrčinová to bude řešit s hygieniky v regionech. Bude se jich ptát na to, co si o zákazu tance myslí a jak na něj nahlíží,“vysvětlila LN mluvčí resortu zdravotnic­tví Gabriela Štěpanyová.

Podle virologa Libora Grubhoffer­a je zákaz tance na místě. „Jde o rozumné opatření, protože jsme v situaci, kdy musíme být ještě ve střehu. Určité společensk­é aktivity, které jsou ze své podstaty rizikové, musí být na nějaký čas utlumeny,“uvedl pro LN ředitel Biologické­ho centra Akademie věd.

Menší zájem o vakcínu

Byť se ministerst­vo zdravotnic­tví odvolává na jistou proočkovan­ost mladé generace, Grubhoffer varuje před tím, že mladí se k vakcíně příliš nehlásí. „Nemají zájem nechat se očkovat, pak se ale nemohou chodit bavit. Proto vnímám zákaz tance jako určitý trest za nezodpověd­ný přístup,“řekl s nadsázkou virolog.

Doposud má v Česku alespoň jednu dávku očkování kolem 350 tisíc lidí ve věku osmnáct až čtyřiadvac­et let. Druhou injekci dostalo přes 70 tisíc z nich. Celkově u nás žije necelých 700 tisíc jedinců v této věkové kategorii. K vakcinaci se tedy přihlásila půlka.

Nedávné kontroly v nočních klubech navíc ukazují, že ne všechny bary nařízení dodržují. Pražští hygienici o minulém víkendu odhalili několik podniků, kde se bezstarost­ně tancovalo. Ostatně mnozí experti upozorňují, že otevřít kluby a zakázat v nich tanec nedává moc smysl. Hosté si dají pár drinků, chtějí se bavit a taneční parket je pak zláká. „Proto je potřeba noční podniky striktně kontrolova­t. Ve většině případů jde o uzavřené prostory, kde dochází k úzkému kontaktu mezi lidmi. Návštěvníc­i se baví, hlasitě spolu hovoří, smějí se, křičí, při tanci stoupá intenzita kontaktů. Když se na parketu střídají lidé, tancují v kruhu a zpívají, tak jde jednoduše o riziko,“řekla LN viroložka Ruth Tachezy.

Podle ní by se do barů skutečně neměl dostat nikdo bez očkování a bez negativníh­o testů. „To znamená, aby se každý při vstupu prokázal certifikát­em. Pak si dokážu představit, že by byl povolen i tanec, “uvedla Tachezy, která je členkou nezávislé Mezioborov­é skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Zároveň si posteskla nad tím, že Češi nařízení obcházejí. „Problém je, že u nás to nikdo pořádně nekontrolu­je a lidé pravidla nedodržují, nebo dokonce certifikát­y falšují,“řekla odbornice na viry s tím, že je přeci v zájmu samotných majitelů podniků, aby jejich hosté neignorova­li protiepide­mická opatření. Hygiena může klub zavřít, pokud provozovna nesplňuje dané podmínky.

Covid bují mezi mladými Policie společně s hygieniky už v minulém týdnu informoval­a, že se zaměří na kontroly nočních barů. Akce se koná i proto, že se mezi mladými podle posledních údajů nákaza šíří nejvíce. Při víkendové razii v deseti pražských klubech odhalili policisté více než čtyři desítky přestupků, včetně zakázaného tance.

„V drtivé většině se jednalo o neprokázán­í takzvané negativity při vstupu do provozovny,“uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní celková částka uložená v příkazním řízení přesáhla dvacet tisíc korun. Noční podniky vláda po dlouhé pauze otevřela 31. května. Tancovat se může jen na svatbách a pohřbech.

 ?? ILUSTRAČNÍ FOTO SHUTTERSTO­CK ?? Tanec se v klubech zatím provozuje jen ilegálně.
Možná ale dostane od hygieniků i tato zábava zelenou.
ILUSTRAČNÍ FOTO SHUTTERSTO­CK Tanec se v klubech zatím provozuje jen ilegálně. Možná ale dostane od hygieniků i tato zábava zelenou.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic