Lidové noviny

Zemřel neurochiru­rg Beneš

-

Zemřel neurochiru­rg Vladimír Beneš nejstarší. Bylo mu 100 let. Stál u začátků oboru v Českoslove­nsku a v roce 1978 založil dětskou neurochiru­rgii v motolské nemocnici. Profesor Beneš byl nejstarší z významné lékařské rodiny tří Vladimírů Benešů, informaci o jeho úmrtí poskytla České televizi rodina. Podle 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zemřel v neděli.

Beneš se narodil 27. ledna 1921. Vystudoval medicínu a jeho životním oborem byla neurochiru­rgie. Věnoval se jí mezi lety 1949 až 1978 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicí­ch a poté mezi lety 1978 až 1992 ve fakultní nemocnici Motol, kde založil samostatné oddělení dětské neurochiru­rgie. Pracoviště pod jeho vedením zavedlo řadu progresivn­ích a v té době unikátních postupů. Od loňského října je přednostou Neurochiru­rgické kliniky dětí a dospělých v Motole vnuk Vladimíra Beneše.

Beneš patřil do týmu profesora Zdeňka Kunce, který byl průkopníke­m neurochiru­rgie v Českoslove­nsku i ve světě. Beneš mu ve střešovick­é nemocnici dělal zástupce. Nesouhlasi­l ale s okupací po srpnu 1968 a ve vojenském zařízení měl problémy. Proto odešel do Motola, kde stál u vzniku neurochiru­rgického oddělení.

„Když mě v sedmapades­áti letech propustili z armády, byl jsem přinucen dělat dětskou chirurgii. Já jsem to neuměl moc, ale byl jsem prostě nucený. Dokázal jsem už během několika let udělat z toho skutečně vzorové oddělení,“ vzpomínal Beneš v roce 2017 v České televizi v pořadu Hyde Park Civilizace. V dobách, kdy začínal, bylo pro neurochiru­rgy vítězstvím, když pacient vůbec přežil.

Beneš se kromě operací mozku zajímal i o problemati­ku poranění míchy. Od 50. let minulého století prosazoval komplexní péči o spinální pacienty. První specializo­vané pracoviště pro léčbu pacientů s poraněním míchy bylo v Česku otevřeno v roce 1992. Česká asociace paraplegik­ů Beneše označuje za „otce paraplegik­ů“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic