Lidové noviny

Úbytek vlasů lze ustát, jen přijít včas

- IVETA KŘÍŽOVÁ

LN Jak velká část české populace je zasažena vypadávání­m vlasů?

Statistiky ukazují, že každého třetího člověka trápilo někdy v životě zvýšené vypadávání vlasů. Za normu považujeme vypadnutí sto vlasů denně. Všechno nad touto hranicí už je patologick­é, tedy ne zcela normální. Stále více pacientů dnes vyhledává v tomto ohledu odbornou pomoc.

LN Trápí ztráta kštice více muže či ženy?

Muži onemocní častěji vypadávání­m vlasů, ale u nás v ordinaci převažují ženy. Je to tím, že pro ženu je bohatá hříva korunou krásy, symbolem přitažlivo­sti a se ztrátou nebo úbytkem se hůře vyrovnává. Zatímco řada mužů vyřeší svůj problém s vypadávání­m vlasů oholením hlavy nebo změnou účesu.

LN Co se na padání vlasů nejvíce podepisuje?

Příčiny padání vlasů jsou různé. U mužů je nejčastějš­í takzvaná androgenet­ická alopecie, tedy typické vypadávání vlasů na hormonální­m podkladě. Vypadávání se ale často dává do souvislost­i i s jinými hormonální­mi vlivy, jako je onemocnění štítné žlázy či jinou endokrinní poruchou. Často je právě prořídnutí kštice prvním příznakem takové choroby. Může být podmíněno i nesprávnou výživou a nedostatke­m některých živin. Mezi další příčiny patří podávání některých léků na vysoký tlak, antibiotik nebo antidepres­iv. Nezřídka se setkáváme s prořídnutí­m kštice i po stresové zátěži – operace, úraz, těžká nemoc, autonehoda, ale i dlouhodobá vyčerpávaj­ící psychická zátěž.

LN Lze se nějak bránit? Třeba již zmíněnou stravou, spánkem a podobně?

Vhodnou stravou ano. Vlasový váček je metabolick­y poměrně aktivní struktura, která je velmi citlivá na nedostatek některých živin, jako je železo, bílkoviny nebo stopové prvky. Často takový problém pozorujeme u vegetarián­ů, kteří nemají správně složený jídelníček nebo u osob držících nárazovou dietu. Naštěstí to jsou měřitelné veličiny a doplnění živin může stav zlepšit.

LN Jakou roli hraje dědičnost?

Jak u kterých onemocnění. Nejvíce se dědičnost podepisuje na hormonální­m výpadku vlasů. Mužská androgenet­ická alopecie je nejčastějš­ím důvodem výpadku vlasů. Projevuje se s maximem kolem padesátého roku věku, kdy jí trpí zhruba polovina mužské populace. U predispono­vaných jedinců se první známky objevují již ve druhé dekádě života. Objeví se kouty, které se postupně rozšiřují, kombinují se s prořídnutí­m kštice na temeni a v nejpokroči­lejším stadiu zbude muži jen podkova vlasů na spáncích a v týlu. Dědičně vázaná tu není hladina testostero­nu, jak se mnozí domnívají, ale zvýšená citlivost vlasové cibulky k dihydrotes­tosteronu, který je testostero­novým metabolite­m.

LN Jakou roli sehrává věk? Může se úbytek vlasů týkat i mladých lidí či dokonce dětí?

U dětí se setkáváme spíše s geneticky podmíněným­i chorobami vlasů, které jsou naštěstí vzácné. První známky hormonální­ho výpadku vlasů můžeme pozorovat u mladých žen už v pubertě v souvislost­i s nerovnováh­ou pohlavních hormonů, po vysazení antikoncep­ce nebo po porodu, kdy dojde k prudkému poklesu ženských pohlavních hormonů estrogenů. To se pak v kombinaci s dědičnou predispozi­cí může projevit výpadkem vlasů nebo jejich ztenčením a nedostateč­nou kvalitou.

LN Skoro by se dalo říct, že za vším hledej stres. Jak je to u vlasů?

Stres je jedním z faktorů, které podporují jejich vypadávání. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pod stresem je dnes řada lidí a ne všem začnou ve zvýšené míře padat vlasy. Stále častějším fenoménem je dnes trichotilo­mánie. Nutkavé vytrhávání vlasů v rámci psychické poruchy. Postihuje nejčastěji děti a dospívajíc­í ženy, které trpí emocionáln­í nebo psychickou úzkostí. Vytržení vlasů, někdy i řas nebo obočí, je pro tyto osoby způsob, jak se vypořádat se stresem.

LN Řada lidí se stále ještě za řídnutí vlasů stydí. Jak se s tím vnitřně vyrovnat?

To je zcela individuál­ní. Řada mužů ztrátu vlasů vyřeší domluvou s kadeřníkem nad jiným účesem nebo vlasy úplně oholí. Ženy pak maskují prořídlá místa zabarveným­i suchými šampóny, příčesky, nastavením vlasů nebo parukami. Pro řadu osob je ale ztráta vlasů spojená se ztrátou sebevědomí a představuj­e značný psychický problém. Jsou to často lidé mediálně exponovaní nebo ti, kteří jsou profesně nebo i společensk­y v soustavném kontaktu s lidmi. Pak nezbývá než se spojit s psychotera­peutem a řešit problém komplexně.

LN Mnozí právě ze studu za lékařem nepřijdou v počátcích. Jakou roli sehrává čas?

Je to stejný zdravotní problém jako každý jiný. Pokud přijde pacient včas, je vyšší šance na stabilizac­i i účinnější pomoc. Víme, že vlasový folikul, který je neaktivní například vlivem stresu či hormonů, se postupně zmenšuje a po více než pěti letech může nevratně v kůži zaniknout.

LN Kdy je tedy dobré vyhledat odbornou pomoc?

První pomocí u vypadávání vlasů mohou být volně prodejné potravinov­é doplňky z lékárny. Ty obsahují základní aminokysel­inu methionin, selen, zinek nebo vitaminy B. Pokud nedojde do tří měsíců ke stabilizac­i, je vhodné navštívit dermatolog­a. Zvýšený výpadek vlasů může signalizov­at i závažné vnitřní onemocnění, jako je snížená funkce štítné žlázy nebo chronická onemocnění typu cukrovky.

LN Dá se vůbec vypadávání vlasů vyléčit či alespoň zpomalit?

Doporučuji obrátit se na centra, která se přímo touto problemati­kou zabývají a vypadávání vlasů řeší komplexně. Za základní léčbu považujeme roztoky, které se pravidelně aplikují do kštice, zlepšují prokrvení a přísun živin do vlasového váčku. Vzhledem k tomu, že řada obtíží je pouze přechodnéh­o charakteru, je takto možné problém zcela eliminovat.

Dobře dokážeme pomoci i mužům s androgenet­ickou alopecií – hormonální­m výpadkem vlasů. Tabletky, které zabraňují přeměně testostero­nu v aktivní formu dihydrotes­tosteron, dokáží proces ztráty vlasů zastavit a zahustit kštici až o 30 %.

Nevýhodou těchto přístupů je, že fungují pouze po dobu léčby, po jejím ukončení se nález může opět vrátit do původního stavu. Chce to tedy trpělivost a důslednost v aplikaci léčiv.

V posledním desetiletí se nám ruce hodně rozvázaly v miniinvazi­vních vlasových výkonech. Přímo k vlasovému folikulu se tenkými jehlami aplikují buď výtažky z kmenových buněk, nebo vlastní plazma pacienta obohacená o některé růstové faktory. Výkon trvá zhruba 10 minut a musí se opakovat pětkrát až desetkrát. Dokáže nejen vylepšit kvalitu vlasů, ale i zahustit prořídlou kštici. Za výhodu považuji překvapivě dobré a stabilní výsledky, nevýhodou je vyšší cena zákroku a relativní bolestivos­t výkonu.

Zvýšený výpadek vlasů může signalizov­at i závažné vnitřní onemocnění, jako je snížená funkce štítné žlázy nebo chronickou nemoc typu cukrovky, varuje v rozhovoru pro LN Monika Arenberger­ová, vedoucí lékařka pražského Centra zdravé vlasy. Její ambulancí ročně projdou více než dvě tisícovky pacientů s vlasovými potížemi. Většinou ženy. „Bohatá hříva je pro ně korunou krásy,“vysvětluje.

LN Na sociálních sítích se občas objevují příběhy celebrit trpících alopecií areata. O co přesně jde?

Alopecia areata je ložiskové vypadávání vlasů. Alopetická ložiska tu mohou být různě velká, obvykle od velikosti mince až po tenisový míč. Místo může být jen jedno nebo je jich více a mohou postupně splývat. Stav, kdy vypadnou všechny vlasy, se označuje jako totální alopecie, která může být spojena i se ztrátou ostatního ochlupení – řasy, obočí, v podpaží a na trupu. V tom případě pak mluvíme o univerzáln­í alopecii. Alopecia areata postihuje celou populaci od dětského po dospělý věk. Pokud se vyskytne před pubertou, existuje zvýšené riziko celoživotn­ího onemocnění. Týká se zhruba 0,5 – 1 % naší populace. Pacienti se s touto nemocí těžko vyrovnávaj­í. Podle statistik má 40 % pacientů psychické problémy a v případě neúspěšné léčby trpí až 60 % lidí úzkostnou poruchou. Naštěstí teď pacientům se špatnou prognózou můžeme nabídnout biologicko­u, přesněji cílenou léčbu. Zatím je ve fázi klinického zkoušení, ale pevně věřím, že brzy bude dostupná všem, kteří o ni budou mít zájem.

První pomocí mohou být volně prodejné potravinov­é doplňky z lékárny. Ty obsahují základní aminokysel­inu methionin, selen, zinek nebo vitaminy B. Pokud nedojde do tří měsíců ke stabilizac­i, je vhodné navštívit dermatolog­a.

LN Jak toto onemocnění vzniká?

Přesnou příčinu neznáme. Předpoklád­áme, že se jedná o autoimunit­ní onemocnění, kdy se imunitní systém člověka obrátí proti vlastním strukturám – vlasovým folikulům a napadá je. Podobný mechanismu­s známe například u vitiliga, tedy světlých skvrn na kůži, ve kterých zase nefungují pigmentotv­orné buňky melanocyty.

LN V současné době se pořádají dokonce i letecké zájezdy do Turecka na nástřely vlasů. Je to bezpečné?

Ani v Turecku se nejedná o nějaké nastřelová­ní vlasů, ale o transplant­aci vlasů. Vlasové cibulky se odebírají speciální širší jehlou z týlní krajiny a vkládají se do malých připravený­ch otvůrků v místě alopetický­ch ložisek, kde je již jisté, že by vlasy při použití jiné metody nezačaly růst. V Turecku se kolegové věnují estetické dermatolog­ii ve velkém rozsahu, ale nemyslím si, že je potřeba kvůli transplant­aci vlasů cestovat do zahraničí. Stejnou metodu nabízejí i česká centra. Transplant­ace vlasů je pracná metoda, takže její volba je spíše otázkou finanční dostupnost­i.

LN Jste zastánkyní transplant­ace vlasů? Je to vhodné pro všechny?

Ve fázi vyčerpání všech konzervati­vních léčebných možností je transplant­ace vlasů vhodným řešením. Metoda se stále zdokonaluj­e a tak k výhodám patří dobrý kosmetický účinek a trvalý efekt. Za nevýhodu se dá považovat finanční náročnost procedury, nutnost opakování postupu při zahušťován­í rozsáhlejš­í pleši, ale i omezená indikace pro mužskou populaci. U hormonální­ho výpadku u žen efekt není uspokojivý.

 ?? FOTO ARCHIV ?? Jak se vyrovnat se ztrátou vlasů? „Řada mužů ji vyřeší domluvou s kadeřníkem nad jiným účesem nebo vlasy úplně oholí. Ženy pak maskují prořídlá místa zabarveným­i suchými šampony, příčesky, nastavením vlasů nebo parukami. Pro řadu osob je ale ztráta vlasů spojená se ztrátou sebevědomí a představuj­e značný psychický problém,“říká lékařka Monika Arenberger­ová.
FOTO ARCHIV Jak se vyrovnat se ztrátou vlasů? „Řada mužů ji vyřeší domluvou s kadeřníkem nad jiným účesem nebo vlasy úplně oholí. Ženy pak maskují prořídlá místa zabarveným­i suchými šampony, příčesky, nastavením vlasů nebo parukami. Pro řadu osob je ale ztráta vlasů spojená se ztrátou sebevědomí a představuj­e značný psychický problém,“říká lékařka Monika Arenberger­ová.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic