Lidové noviny

Havlíček ke konci uhlí: Není důležité kdy, ale jak

-

Uhelná komise připraví další scénáře útlumu uhlí v Česku při vyšší ceně emisní povolenky. Po včerejším jednání komise to řekl vicepremié­r a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Scénáře jsou důležitějš­í než datum útlumu, uvedl. Popřel tvrzení poslankyně a expertky Pirátů na životní prostředí Dany Balcarové, že Uhelná komise bude pracovat na scénářích konce uhlí k roku 2030 a dřív. Podobné stanovisko nebylo přijato, řekl Havlíček.

Dřívější útlum se neplánuje Ministerst­vo průmyslu oznámilo, že novými členy komise jsou Štěpán Chalupa z Komory obnoviteln­ých zdrojů energie a Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Nahradili ekology Jiřího Koželouha s Janem Rovenským, kteří v reakci na doporučení komise ukončit využívání uhlí v roce 2038 rezignoval­i, neboť požadovali dřívější termín a v hlasování byli proti.

„Uhelná komise změnila zadání. Bude pracovat na scénářích konce uhlí k roku 2030, i dříve. Někteří členové napadli přípravu seznamu pro vypínání uhelných bloků, řeč byla i o kompenzaci za odstavené bloky. Říkám, že k odklonu od uhlí musí dojít plánovaně, nesmí ho určovat trh,“napsala na Twitter Balcarová.

„Paní Balcarová není členkou Uhelné komise a ta dnes rozhodně nedala žádné podobné stanovisko. Každý z členů se vyjádřil k návrhům ministerst­va průmyslu a ministerst­va životního prostředí a odsouhlasi­l se návrh, v rámci kterého se připraví další scénáře, a to při započítání vyšší ceny emisní povolenky. Podstatné přitom vůbec není konečné datum, to z toho akorát dělají aktivisté. Důležité jsou jednotlivé roky a průběžný scénář útlumu a budování nových zdrojů. Současně budeme upřesňovat dopady v sociální oblasti a vliv na regiony,“reagoval Havlíček.

Vláda vzala v květnu na vědomí prosincové doporučení Uhelné komise ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Termín neschvalov­ala, pouze doporučila, aby byly v komisi dále podrobněji rozpracová­ny a vyhodnocen­y podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení.

Komise před prosincový­m doporučení­m pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Havlíček rozhodnutí Uhelné komise označil za kompromis.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic