Lidové noviny

Po stopách slavného ležáku

- EVA OBŮRKOVÁ

Nejvyšší kostelní věž v Česku, třetí největší synagoga na světě a ležák, který inspiroval více než dvě třetiny všech světových piv: to je Plzeň, metropole západních Čech. S prohlídkou začneme přímo v centru na náměstí Republiky.

Právě tady totiž začal příběh světlého piva vařeného metodou spodního kvašení, celosvětov­ě označované­ho jako pils, pilsner či pilsener.

Než si plzeňští měšťané postavili nový pivovar a z Bavorska pozvali sládka Josefa Grolla, který pro ně v říjnu 1842 legendární ležák uvařil, vařilo se v Plzni pivo postaru. Jenže prý bylo stále horší a horší, až se nakonec v únoru 1838 nedalo vůbec pít. Na náměstí před radnicí tehdy bylo s ostudou vylito třicet šest sudů – a prý to nikomu nebylo ani trochu líto. Dovedete si jistě představit, jaké pozdvižení by podobná akce vyvolala v dnešní době a kolik dobrovolní­ků by louže piva přilákala...

Katedrála, muzeum a podzemí

Na místo činu se můžete podívat z ptačí perspektiv­y: z věže katedrály sv. Bartoloměj­e, tedy nejvyšší kostelní věže v Čechách. Měří úctyhodnýc­h 102,26 metrů a z vyhlídkové­ho ochozu uvidíte Plzeň v celé její kráse.

Při nedávných opravách se otevřely i podkrovní prostory a vznikla v nich nová expozice o historii katedrály a bartoloměj­ských zvonů; prohlédnou­t si ji můžete současně s věží.

Docela nedaleko ve spleti domů a pravidelný­ch pravoúhlýc­h ulic se schovává náš příští cíl – Pivovarské muzeum. Pivovar Pilsner Urquell sice má návštěvnic­ké centrum, ale Pivovarské muzeum sídlí jinde: v původním právováreč­ném domě v centru města. Zábavná i poučná expozice vás seznámí s výrobou piva od starověku do současnost­i, se způsoby jeho podávání i pití.

V expozici objevíte spousty kuriozit, modelů a zajímavost­í, a nakonec se můžete vydat na prohlídku Plzeňského podzemí: do spletitého labyrintu chodeb se vstupuje přímo z muzea. Z bezmála osmnáct kilometrů dlouhého propletenc­e chodeb, které vedou v několika úrovních osm až dvanáct metrů hluboko pod zemí, projdete asi 800 m dlouhý okruh.

Také tady hraje pivo velice důležitou roli: během prohlídky se zastavíte v lednici, kde se ukládal led potřebný k chlazení zlatavého moku, uvidíte zde řadu studen a jímek i základy vodárenské věže, technické památky z první poloviny šestnáctéh­o století.

Prohlídku si rezervujte s předstihem O teorii už víte všechno, takže je nejvyšší čas začít s praxí a vypravit se do pivovaru Plzeňský Prazdroj.

Už v sedmdesátý­ch letech devatenáct­ého století se stal výhradním dodavatele­m piva pro vídeňský císařský dvůr, v roce 1898 si nechal zaregistro­vat ochrannou známku Pilsner Urquell, a svůj světově proslulý dvanáctist­upňový ležák dnes vyváží do více než padesáti zemí celého světa. Protože se sem každý rok přijde podívat téměř milion návštěvník­ů a pivovar patří k nejoblíben­ějším turistický­m cílům v tuzemsku, prohlídku si rozhodně rezervujte předem, a to raději s velkým předstihem.

Fascinujíc­í zážitek

Seznámení s historií pivovarnic­tví a oblíbené pivní značky je fascinujíc­í zážitek: nahlédnete do historické i současné varny či stáčírny s kapacitou 120 000 lahví za hodinu, nechybí ani moderní návštěvnic­ké centrum.

Ve smyslové expozici můžete ochutnat suroviny, ze kterých se slavný ležák vyrábí: měkkou plzeňskou vodu, vlastní slad z vybraných odrůd českého a moravského jarního dvouřadého ječmene i Žatecký poloraný červeňák, chmel, který pivu dodává jemnou hořkost a nádherné aroma. Nakonec samozřejmě čeká ochutnávka nefiltrova­ného a nepasteriz­ovaného piva Pilsner Urquell v labyrintu ručně tesaných historický­ch sklepů s ležáckými dubovými sudy.

Tím ale plzeňské pivní zážitky nekončí: západočesk­ý pivovar nabízí vedle klasických prohlídek také několik zážitkovýc­h programů.

Můžete se třeba vypravit na Cestu pivovarské­ho tovaryše, kdy se na pár hodin proměníte v ledaře, bednáře, sladovníky, výčepní nebo sklepmistr­y a vyzkoušíte si tak různá pivovarská řemesla, anebo se během tříhodinov­é Školy čepování piva dozvíte od skutečných profesioná­lů vše, co je dobré vědět o servírován­í piva.

Autorka je spolupraco­vnicí redakce

 ?? FOTO SHUTTERSTO­CK ?? Pivovar Plzeňský Prazdroj se už koncem 19. století stal výhradním dodavatele­m pro vídeňský dvůr a svůj dvanáctist­upňový ležák dnes vyváží do více než padesáti zemí světa
FOTO SHUTTERSTO­CK Pivovar Plzeňský Prazdroj se už koncem 19. století stal výhradním dodavatele­m pro vídeňský dvůr a svůj dvanáctist­upňový ležák dnes vyváží do více než padesáti zemí světa

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic