Lidové noviny

Naučte se gramatiku podle textu

-

Dříve jsme si vysvětlili rozdíl mezi předpřítom­ným (present perfect )a minulým časem (past tense). Podívejme se na časové údaje, které nám s předpřítom­ným časem pomůžou. Ve větě „One monitoring group has logged roughly one femicide per day …since a sharp rise five years ago.“(„Jedna monitoring­ová skupina zaznamenal­a zhruba jednu vraždu ženy denně…od prudkého nárůstu před pěti lety.“) Předpřítom­ný čas (has logged) zde popisuje něco, co začalo v minulosti a trvá dodnes. V tomto případě nejčastěji použijeme since (od nějakého momentu, např. „I have lived here since 2010.“) a for (po nějakou dobu, např. „I have lived here for 11 years.“)

Doplňte věty pomocí for nebo since

He has been working here…last year.

I have known him...eleven years. They have been coming here…their son was a baby.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic