Lidové noviny

O velikých trpaslícíc­h

-

Jste hrdí na české medaile? Zbrzděte své koně i volky. Máme tu menší národy, jež nás zdaleka převyšují. Olympijské hry jsou pro Chlívek takovým zajímavým Rorschacho­vým testem vlastních zálib, předsudků i úvah. Má před takřka každým sportovním výkonem obrovský respekt – a na druhé straně jej nekonečně irituje posedlost sportovním showbyznys­em i nemilými rysy nacionalis­mu, které občas v událostech vytryskáva­jí. V součtu je většina sportů vlastně naprosto malých a chudých, označovat takového Jiřího Prskavce za gladiátora nemůže ani největší bezmozek, na druhou stranu všichni víme, kolik veřejných i soukromých peněz se v některých odvětvích točí. A k tomu ty medailové závody!

Ano, málokdo se vymaní z osidel své formace a Chlívek nepopírá, že dorůstal v dobách soutěžení tábora míru a socialismu s prohnilým Západem, v němž země jako SSSR, NDR či ČSSR investoval­y do sportovní propagandy ohromné částky – bez ohledu na zdraví sportovců samotných. Ostatně i proto jsou některé rekordy východoevr­opských atletek v běhu na 400 či 800 metrů (raději nebudeme jmenovat) z půli osmdesátýc­h let dodnes nepřekonan­é – ačkoli se jinak atletika neustále vyvíjí. Třeba ženský maratonský rekord se od té doby posunul o více než deset minut, ale dnešní půlkařky a čtvrtkařky stále koukají tehdejším borkyním na záda z veliké dálky. Nemluvě o silových disciplíná­ch... A když už jsme u onoho maratonu: Chlívek se nechce nijak nemile otírat o Emila Zátopka, jehož výkony byly zcela famózní, ve své kombinaci (5 km, 10 km a maraton) zcela nepřekonat­elné a jenž je ve své vlasti stále málo oslavován. Ale i tehdy mělo národnostn­í soupeření zvláštní rozměry. Emilovi sice armáda nenaordino­vala volný režim vyhrazený jen sportu, ale přesto měl k tréninku na svou dobu optimální podmínky. Zatímco jeho soupeři byli tehdy skuteční amatéři, kteří třeba celý den roznášeli poštu a večer pak trénovali. Ne, nesnižujem­e velikost Zátopkovýc­h výkonů, jen připomínám­e, jaký význam totalitní státy sportu věnovaly. Stačí se jen podívat na socialisti­ckou NDR, která za svých necelých 51 let vybojovala 519 olympijský­ch medailí…

Druhá námitka v poměřování medailovýc­h klitorisů spočívá v metodologi­i: zatímco třeba v ledním hokeji musí pětadvacet chlapů odehrát spoustu zápasů, aby získali jeden jediný „zápis“, tak jen samotné olympijské plavání obsahuje 37 disciplín, tedy 111 medailí! Lyžování dtto…

Takže mnohé „malé“národy jsou olympijsky mnohem bohatší: Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Švýcarsko, Rakousko, ale třeba i Maďarsko mají v historický­ch přehledech násobně více medailí.

Sláva každé a každému, kdo bojuje! A hanba každému a každé, kdo se s cizími úspěchy poměřuje.

PETR KAMBERSKÝ komentátor LN

Zatímco třeba v ledním hokeji musí pětadvacet chlapů odehrát spoustu zápasů, aby získali jednu jedinou historicko­u medaili, tak jen samotné olympijské plavání obsahuje 34 disciplín, tedy přes stovku placek národní hrdosti

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic