Lidové noviny

Ještě osmou dávku, prosím

Zájmem farmaceuti­ckých firem je prodlužova­t koronaviro­vou epidemii – a klienti (státy) bez odporu platí

- VÍT ŠTĚPÁNEK redaktor LN

Každý, kdo se jen trochu pohyboval v byznysu, si tu situaci dokáže představit. Uzavřete s obchodním partnerem smlouvu, na jejímž základě zaplatíte nemalou částku za dodání zboží, které musí splňovat jisté parametry – včetně garance, že vám výrobek nějakou dobu vydrží funkční. Za pár měsíců ale zjistíte, že daná věc nepracuje tak, jak má, a v poměrně krátkém čase ztrácí účinnost/smysl/užitečnost zcela.

I jen trochu příčetný manažer v takové situaci udělá jediné: začne po dodavateli vymáhat nápravu. Prostředni­ctvím opravy, výměny zboží, nové dodávky zdarma, případně skrze vrácení peněz. Když to nepůjde po dobrém, tak soudně – a pokud uzavřená smlouva není zcela děravá, bude vysoká naděje na úspěch.

Kauza očkovacích látek, které mají chránit obyvatelst­vo před účinky nového typu koronaviru, ovšem staví tuto obchodní logiku na hlavu. Dodavateli tu jsou obří farmaceuti­cké firmy, jako Pfizer a BioNTech či Moderna, platícími klienty národní státy, případně jejich svazky (Evropská unie).

Zmíněné firmy vyinkasova­ly od konce loňského roku za vakcíny řádově desítky miliard dolarů a vlády mnoha zemí světa marketoval­y očkování (ke kterému se své občany snaží různými metodami donutit) jako „tečku za koronavire­m“. Teď by možná někteří rádi na tato slova zapomněli: odborné studie totiž – s odstupem pouhých pár měsíců od začátku masové vakcinace – přesvědčiv­ě ukazují, že vakcíny s časem prudce ztrácejí účinnost a recipienty posléze chrání jen málo.

Ring bez rukavic

Místo tvrdého tlaku na farmakofir­my, aby laskavě poskytly odpovídají­cí zboží, se ovšem v mnoha zemích teď mluví o nutnosti třetí dávky vakcíny, prý má být „potvrzujíc­í“. Třeba v Izraeli zvažují, že kdo další kolo vakcinace nebude chtít podstoupit, přijde o výhody tzv. zeleného pasu. Debata o další dávce je i v Česku.

Člověk nemusí být zrovna velký příznivec konspiračn­ích teorií, aby si v této situaci řekl – tohle nejspíš byl od začátku záměr. Podobně jako se v jiných oborech dávají do výrobků

„kazítka“, která zvyšují pravděpodo­bnost porouchání zboží ideálně záhy po uplynutí záruční doby, mohly něco podobného udělat i farmaceuti­cké giganty. Tedy cíleně vyvinout takové látky, aby bylo po určité, dosti krátké době „nutné“přeočkován­í.

Že farmaceuti­cký byznys je mimořádně drsný obor, ví každý – není snad na světě země, kde by nevyšly na světlo případy masového uplácení doktorů a lékárníků, kteří posléze přesvědčov­ali své (z principu v oboru neznalé) pacienty o nezbytnost­i toho či onoho preparátu. Který byl ve skutečnost­i buď zcela zbytečný, nebo nahraditel­ný desetkrát lacinějším medikament­em.

Možná však v případě globálního byznysu s vakcínami ani nebylo potřeba se o nějakou korupci snažit a šlo to samospádem – prodávajíc­í totiž jsou v pozici, která je nedostižný­m snem každého obchodníka. V pozici, kdy nakupující ovládá strach, existuje silný tlak veřejnosti a není po ruce (alespoň zdánlivě) jiné řešení, si prodejci mohou snadno diktovat.

A tak před několika týdny „vyjednaly“Pfizer a Moderna s Evropskou unií dodávku dalších stamilionů dávek vakcín, jež mají sloužit převážně pro aplikaci třetí, tzv. potvrzujíc­í dávky. Cena je znatelně vyšší než na začátku očkovací kampaně: 19,5 eura (asi 500 korun) za jednu dávku Pfizeru a 25,5 dolaru (asi 550 korun) u Moderny. Farmaceuti­cké firmy odůvodnily navýšení ceny tím, že „vakcíny fungují, což zvyšuje jejich hodnotu“.

Berte, je to „zadarmo“

Situace, kdy vakcíny po pár měsících ztrácejí desítky procent účinnosti, ovšem znamená docela jiné fungování než výrobci (a zprostředk­ovaně jejich zákazníci politici) předpoklád­ali: žádná tečka za koronavire­m se nekoná. A je legitimní otázkou, zda někdo z klíčových hybatelů vůbec má o konec epidemie zájem.

Interes farmaceuti­ckých firem je nepochybně opačný, tedy co nejvíce koronaviru­s protahovat tak, aby se pokud možno „muselo“přeočkováv­at donekonečn­a a na kontech přibývaly další desítky miliard dolarů. Se situací jsou jistě spokojení i mnozí politici: stavět se do pozice ochranitel­ů populace, kteří dnem i nocí neúnavně pracují na záchraně zdraví a životů obyvatelst­va, se při šikovném marketingu ukazuje jako politicky výhodné. Se skupinou přikyvujíc­ích odborníků (po jejich motivaci se ptejme!) v zádech.

Do matice dobře zapadá i opakovaně zdůrazňova­né sdělení, že vakcinace je prý pro obyvatelst­vo zdarma. Samozřejmě není, při započtení všech souvisejíc­ích výdajů (očkovací centra, logistika, personál a tak dále) vyjde jedno každé píchnutí nejméně na vysoké tisíce korun. Které zaplatí obyvatelé na daních, protože objednatel (stát) žádné vlastní peníze nemá.

Až někdo bude za sto let psát dějiny první čtvrtiny jedenadvac­átého století, koronaviru­s v nich bude mít jistě prominentn­í místo. I jako série chyb politickýc­h elit, které úzké skupině beneficien­tů umožnily hvězdný kšeft.

V pozici, kdy nakupující

ovládá strach, existuje silný tlak veřejnosti a není po ruce (alespoň zdánlivě) jiné řešení, si prodejci mohou snadno diktovat

 ?? FOTO ČTK ?? Očkovací centrum proti covidu-19 na brněnském výstavišti ukončilo svou činnost 31. srpna. Očkování u nás ale rozhodně neskončilo.
FOTO ČTK Očkovací centrum proti covidu-19 na brněnském výstavišti ukončilo svou činnost 31. srpna. Očkování u nás ale rozhodně neskončilo.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia