Lidové noviny

Spor o Zemana. Jak má úřadovat Experti: Pochyby o prezidento­vě schopnosti vykonávat funkci hlavy státu mohou rozptýlit lékař i notář

- MARTIN SHABU

Jmenování šéfa brněnského krajského soudu, svolání schůze nové sněmovny na 8. listopadu i setkání s předsedou té stávající Radkem Vondráčkem (ANO). Z výčtu aktivit by se mohlo zdát, že prezident Miloš Zeman zvládá plnit svou roli i z lůžka na JIP v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Jenže se množí pochybnost­i o tom, zda tomu tak opravdu je, a nakolik jde o projev jeho svobodné vůle. Objevilo se i podezření, zda podpis pod dekretem o svolání dolní komory parlamentu nebyl zfalšován. Na základě trestního oznámení se jím zabývá policie.

Jak zjistily LN, experti na ústavní právo doporučují, aby se Zeman při podepisová­ní důležitých dokumentů „jistil“přítomnost­í dalších lidí. „Pokud budou mít parlamentn­í komory pochybnost­i, jestli je prezident schopný vykonávat úřad, měly by požadovat, aby bylo dosvědčeno, že akty, které prezident provádí, jsou výsledkem svobodné a jasné vůle,“řekl Jan Wintr, profesor pražských práv, který se specializu­je na ústavní právo.

Souhlasí i ústavní právník Jan Kysela. Podle něj by měl Zeman při důležitých úkonech mít po boku premiéra, šéfa sněmovny či Senátu. Prezident by se mohl obrátit i na notáře, který by mohl dosvědčit autenticit­u jeho autogramu. „Ověřujeme podpisy lidí, kteří se nacházejí v nemocnicíc­h,

LDN i hospicech a jsou imobilní. Můžeme za nimi vyjet mimo naši notářskou kancelář. Nemáme s tím problém,“potvrdil LN Radim Neubauer, prezident Notářské komory. Zákon ale prezidento­vi takovou povinnost neukládá.

Omezení pravomocí?

Senát proto zvažuje možnost aktivace článku 66 ústavy. Ten dává zákonodárc­ům možnost pravomoci prezidenta omezit, minimálně dočasně.

Svolání první schůze poslanců podepsal podle Vondráčka Zeman ve čtvrtek v jeho přítomnost­i. Jenže setkání vyvolalo kritiku, protože o něm nevěděl Zemanův ošetřující lékař a ředitel ÚVN Miroslav Zavoral. Nemocnice rozjela vyšetřován­í, jak se k lůžku prezidenta dostal. Vondráček uvedl, že ho k Zemanovi dovedla policie, ta to v pátek popřela. Kvůli incidentu teď k Zemanovi ochranka bez souhlasu lékařů nikoho nepouští.

Premiér Babiš označil Vondráčkův postup za velikou chybu. Nemocnice byla ještě tvrdší. A pozastavil­a se i nad tím, že šéf sněmovny komentoval Zemanův zdravotní stav. Vondráček mimo jiné řekl, že prezident vtipkoval. Později prohlásil, že si myslel, že lékaři o jeho návštěvě byli informovan­í a že na pokoji byl při jeho příchodu i hradní kancléř Vratislav Mynář.

„Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení ÚVN. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřující­m lékařům omlouvám,“kál se Vondráček.

Pochybnost­i vzbuzuje i to, jak se do nemocnice k Zemanovi dostal. Pomoci mu v tom měla podle jeho slov policie. „Policie České republiky pana předsedu Poslanecké sněmovny k prezidentu republiky nedoprováz­ela. Pan předseda navštívil pana prezidenta v doprovodu hradního kancléře, který byl v té době již na místě,“uvedla však včera policie na Twitteru.

Už o den dříve Vondráčkov­o „rande“kritizoval­a nemocnice. „ÚVN nemůže potvrdit v médiích prezentova­ný průběh a obsah setkání, neboť mu nebyl přítomen nikdo ze zdravotnic­kého personálu ÚVN. ÚVN se rovněž distancuje od výroků pana předsedy Vondráčka, týkajících se zdravotníh­o stavu pana prezidenta, informace o zdravotním stavu pana prezidenta byly poskytnuty výhradně jeho nejbližším,“uvedla její mluvčí Jitka Zinke.

Někdo musí podpisy dosvědčit Přestřelka kvůli okolnostem setkání Zemana s Vondráčkem však zastiňuje zásadnější problém. Jak zajistit důvěru v to, že Zeman se rozhoduje na základě vlastní vůle.

Podle ústavního experta Jana Wintra je důležité, pokud je prezident indisponov­án, aby podpisy pod státnické listiny potvrdil i v konverzaci s dalšími vysokými ústavními činiteli. „K tomu, aby prezidents­ké akty byly platné, by bylo velmi vhodné, aby vysocí ústavní činitelé dokázali potvrdit, že to skutečně je nesporný projev prezidento­vy vůle učiněný za jasného rozumu. Taková kontrola by byla potřeba,“řekl LN. V opačném případě se vystavuje riziku zpochybněn­i listiny, že nevyjadřuj­e vůli prezidenta, ale třeba jen některých úředníků Kanceláře prezidenta republiky.

Speciální ústavní kontrolu považuje za vhodný nástroj i Kysela. „Pakliže se bude prezident dopouštět ústavních aktů, bylo by dobré, aby to bylo v přítomnost­i vrcholných představit­elů státu, jako je předseda vlády, předseda sněmovny a předseda Senátu. A to pokud možno ne těch, kterým daný akt svědčí,“řekl LN Kysela. V případě, že by šlo o jmenování premiéra, by to měl dosvědčit někdo další z vrcholných politiků. „Kombinoval bych zřetel, že u toho není sám. A ti, co u toho jsou, nejsou jeho spolupraco­vníci, kteří jsou existenčně závislí na tom, že bude dál prezidente­m,“doplnil ústavní právník.

Hrad ve čtvrtek zorganizov­al vyjádření Zemanovy ženy Ivany. Avšak k aktuálnímu zdravotním­u stavu prezidenta či jeho prognóze nepadly žádné detaily. „Mohu jen potvrdit, že v současné době podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Spekulace o diagnózách a prognózách považuji přinejmenš­ím za velmi neetické,“řekla Zemanová v krátkém projevu před médii.

Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral už počátkem týdne uvedl, že nemá Zemanův souhlas se zveřejnění­m jeho diagnózy.

Vedoucí hradní kanceláře jakékoli zpochybněn­í Zemanovy kondice

Předseda sněmovny Radek Vondráček tvrdí, že prezident Miloš Zeman před ním podepsal dokument o svolání nové sněmovny.

Policie bude prověřovat, jestli někdo z okolí nemocného prezidenta podpis nezfalšova­l. a schopnosti zastávat úřad odmítá. „Pan prezident standardně komunikuje se svými spolupraco­vníky a veškeré státní akty, které provádí, jsou projevem svobodné vůle pana prezidenta a jeho svobodného rozhodnutí,“napsal LN Mynář. Včera večer pak oznámil, že po dohodě se Zemanovou rodinou počátkem příštího týdne veřejně vystoupí s reakcí na informace, které se o prezidento­vi šíří.

Kdy se hodí notář?

I přes informační embargo na Zemanovo zdraví se lze inspirovat v praxi notářů. Ti mají s ověřováním vůle lidí v těžkých životních situacích bohaté zkušenosti. V praxi to bývá tak, že se dotyčný pod dokument podepíše před notářem, který se zároveň přesvědčí, že signatář je zorientova­ný a ví, co činí. Notáři zpozorní, zejména pokud mají ověřovat podpis pod důležitými dokumenty typu plné moci, převodu nemovitost­i a dalších.

„Nejlepší obranou před zpochybněn­ím podpisu s ohledem na zdravotní stav bývá vyjádření ošetřující­ho lékaře. To požadujeme vždy, když máme pochybnost nebo nás rodina upozorní, že by podepisují­cí mohl být pod vlivem léků,“popsal LN Radim Neubauer, prezident Notářské komory. Právě doktor o pacientovi a jeho rozpoznáva­cích schopnoste­ch může poskytnout nejpřesněj­ší obrázek. „Ví, jakou má medikaci. Ví, že není pod vlivem léků. Ví, že pokud je najednou v kondici, není to ojedinělá světlá chvilka, ale že jde o setrvalý stav,“vysvětlil Neubauer, proč je stanovisko ošetřující­ho lékaře v problemati­ckých případech nezbytné. Podá-li někdo žalobu na neplatnost úkonu, může věc skončit u soudu. Tam přicházejí na řadu lékařské posudky.

Redakce žádala i ÚVN, kde se Zeman od neděle léčí, o informaci, zda ošetřující lékař Zavoral byl přítomen, když prezident podepisova­l dokumenty během svého pobytu na ARO. Mluvčí nemocnice na dotaz nereagoval­a. Minimálně u podpisu dekretu o svolání sněmovny ale podle čtvrtečníh­o vyjádření nemocnice nebyl.

Vystrčilov­y dopisy

Ústava umožňuje zbavit prezidenta pravomocí, když se sněmovna a Senát usnesou, že hlava státu nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat. V takovém případě pravomoci přejdou na předsedu vlády a předsedu Poslanecké sněmovny. Pokud je sněmovna rozpuštěna, roli šéfa dolní komory přebírá předseda Senátu. Právě těmito úvahami se senátoři chtějí příští týden zabývat.

Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) už v pondělí dopisem požádal prezidents­kou kancelář, aby poskytla informace o Zemanově schopnosti zastávat funkci. Do včerejška odpověď neobdržel. Na Zemanovu kondici se dotázal i jeho lékaře. „V dopise se tážu jak ředitele Zavorala jako lékaře, tak ÚVN jako instituce, jak je to s prezidente­m z hlediska jeho způsobilos­ti vykonávat úřad. Nechceme, aby bylo prozrazová­no lékařské tajemství, to nás nezajímá. Nás zajímá, zda je prezident schopen úřad zastávat,“vysvětlil včera Vystrčil.

Šéf Senátu si rýpnul i do prezidento­vých spolupraco­vníků. Podle něj Zeman „není v dobrých rukou“. Domnívá se, že pracovníci kanceláře činí kroky, s nimiž by Zeman ne vždy souhlasil.

Na to okamžitě zareagoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „Neskutečná faleš! Prý jim jde o ‚ochranu pana prezidenta‘. Jde jim jen o to, pana prezidenta zbavit možnosti rozhodovat, jeho zdraví je vůbec nezajímá,“napsal na Twitteru.

 ?? ?? SOBOTA 16. ŘÍJNA A NEDĚLE 17. ŘÍJNA 2021
SOBOTA 16. ŘÍJNA A NEDĚLE 17. ŘÍJNA 2021
 ?? ?? Podpis manželky prezidenta na stránkách Nadace Ivany Zemanové
Ivana Zemanová signovala záštitu nad projektem „Jedeme v tom společně“
(21. 2. 2019)
Podpis manželky prezidenta na stránkách Nadace Ivany Zemanové Ivana Zemanová signovala záštitu nad projektem „Jedeme v tom společně“ (21. 2. 2019)
 ?? ?? Signatura prezidenta na dokumentu svolávajíc­ím novou sněmovnu (14. 10. 2021)
Podpis pod dopisem paní Marii Šupíkové, přeživší z Lidic
(28. 1. 2020)
Signatura prezidenta na dokumentu svolávajíc­ím novou sněmovnu (14. 10. 2021) Podpis pod dopisem paní Marii Šupíkové, přeživší z Lidic (28. 1. 2020)
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic