Lidové noviny

Soucit od nové vlády nečekám

-

LN V čem je odlišná od té tradiční sociálněde­mokratické?

Není to klasická levice. Ta je totiž jiná, současně spojená s pokrokem a rovnováhou mezi prací a kapitálem. To je její jádro. ANO bude spíš dělat takovou tu sociální politiku, která nemá politické znaménko. Zaměří se patrně hlavně na důchody, aby mohli říkat, „my jsme valorizova­li a oni ne“. Budou se zabývat i některými věcmi kolem sociálních služeb, rodin a podobně. Myslím ale, že nebudou naléhat například na zvyšování minimální mzdy, protože Andrej Babiš je původem velkopodni­katel. Tam budou meze. Určitě také nebudou podporovat odboráře, ani je nebudou zajímat pracovní podmínky, mzdy se budou snažit držet dole. Tím se od nás liší, pro nás jsou odbory součástí systému, proti síle kapitálu musíte postavit sílu svobodné organizace.

LN V chudších časech, které jsou doslova za dveřmi: povede absence levice k ještě větší polarizaci společnost­i?

Myslím si, že ano. Česká společnost je neobyčejně fragmental­izovaná. Těžko se v ní zaujímá nějaká pozice. V této společnost­i bude velmi těžké zorganizov­at nějaký politický odpor, který by byl schopen moderovat vývoj. A protože vývoj je jasně založen na tom, že převahu má pravice a ODS je toho názoru, že úspěšný je jen ten, kdo má velké peníze, tak moc soucitu od nové vlády nečekám.

LN Přesto, bude ve vládě prostor pro sociální témata? Ať už tlakem veřejnosti nebo ze strany nějakého koaličního partnera?

Nemyslím si, že to nějaká z koaličních stran potáhne. Na STAN určitě nesázím, jedině snad trochu lidovci. Už jsem zachytil výrok, že strana lidová bude sociálním svědomím vlády.

LN Má k tomu potenciál?

Může mít potenciál být svědomím, ale nebude mít schopnost vládu ovlivnit.

LN Komu bude levice nejvíce chybět? Můžete vytipovat nějaké skupiny občanů, které budou výpadkem levice nejvíce postiženy?

Všichni zaměstnanc­i. V podnicích i ve státní službě. Jejich práva a mzdy. To totiž ANO nemůže zajímat. Úplně šílené břemeno se přenese na zaměstnanc­e střední a nižší střední třídy. To nejenom přímo, ale i prostředni­ctvím odpadávání veřejných služeb, které tito lidé nejvíce potřebují. Dost lze vyčíst z vyjádření kandidáta TOP 09 na ministra zdravotnic­tví Vlastimila Válka, který řekl, že pokud chce někdo na fotbal na FC Barcelonu, musí si připlatit. Naznačil, že stejné je to i ve zdravotní péči, nemůže být pro všechny stejně kvalitní. V tom je jasně cítit linie nové vlády.

LN Dovolím si vás odcitovat: Cestou k úspěchu je vrátit se k tomu, co sociální demokracie vždy byla a je. Představte ji, prosím. Co je dnes jejím obsahem?

Sociální demokracie vždy byla a je politické hnutí, které se zásadně staví proti jakémukoli typu útlaku. Ze sociálních důvodů, náboženstv­í, pohlaví a podobně. Je to hnutí, které je výrazně sociálně radikální, jsme radikálním­i reformisty. Nikdy jsme ale v dějinách nesáhli k násilí jako politickém­u nástroji, vždy jsme dodržovali demokratic­ké principy. Ale v tom, co jsme požadovali, jsme byli značně radikální, a vlastně tedy jádro sociální demokracie je sociální radikalism­us spojený s kulturním pokrokem.

LN

Dá se ještě vůbec mluvit o společné evropské sociálněde­mokratické doktríně? Spojuje levici v EU dnes něco?

V podstatě toto výše zmíněné jádro. Mám kontakty se Španěly, Francouzi, Němci a dalšími. Řekl bych, že jádro je stejné. Sociální demokracie tam skutečně existuje jako velký politický proud, ovšem jen v Evropě. V jiných částech světa takto výrazná není.

LN Jaký je nyní osud České strany sociálně demokratic­ké? Jaká bude její katarze?

Myslím si, že to zvládneme. Nyní je to samozřejmě složité, musí být sjezd, musí se vyměnit vedení. Zásadní je více se soustředit na členstvo a svou vlastní strukturu, protože ta se postupně oslabovala. Rovněž si musíme uvědomit, že se strana stane daleko víc tím, čím byla původně: součástí nějakého širšího levicového hnutí. Každopádně důvodů, proč existovat, bude spousta. Vezměte si třeba takovou umělou inteligenc­i. Všechny studie ukazují jasně, že to silně zasáhne náš pracovní trh, vývoj může být velmi brutální. A to je typická sociálněde­mokratická otázka.

LN Co říkáte na spekulace o spojení ČSSD a KSČM v jednu levicovou partaj?

Po sto letech byl zápas uzavřen. Žádné slučovací sjezdy nemůžou mít podle mého názoru smysl. To, o co se musíme pokusit, je pracovně řečeno zesíťování levice. To znamená ne slučovací sjezdy a společné stanovy, ale spolupráce. A také něco, co se starou politickou frází nazývá akční jednota. Tedy spolupráce při zásadních akcích, při obraně například pracovních práv, nebo střetnutí o ekologické záležitost­i. Bude muset být daleko víc přímé akce a neparlamen­tních demokratic­kých metod. Pokusím se pomoci, aby sociální demokracie byla zase rozhodujíc­ím hráčem.

LN Aktivně? Zvažujete návrat do vedení strany?

To už je moc, nemám na to věk. Nyní jsem v místní organizaci v Praze 4. Ale ano, angažovat se budu na všech možných úrovních, kde budu mít pocit, že můžu nějak přispět. Ve vedení strany už se ale nevidím.

LN A vidíte nadějný personální potenciál uvnitř strany?

Samozřejmě vidím. Obecně mohu říct, že volební kampaň ukázala, že se sociální demokracie alespoň někde docela zmobilizov­ala. Řekl bych, že vrstva lidí, kteří to mohou převzít, není tak malá, jak by se na první pohled zdálo.

LN Vpustíte si do svých řad víc Zelených?

To už záleží na sociální demokracii. Máme relativně silnou zelenou politiku. Jsme stranou, pro kterou je rozpad životního prostředí nepřijatel­ný.

LN Dalším typicky sociálněde­mokratický­m tématem je gender balance? Zatáhne nyní s příchodem pravice za brzdu?

Rovnost příležitos­tí, rovnost mezi muži a ženami, emancipace žen, to je vlastně jedno z našich nejstaršíc­h kulturních témat. Emancipace není dokončena, u cíle nejsme. Bohužel si ale myslím, že pravicové strany to nyní budou brzdit, zejména v politice, což už je patrné nyní. A bude to vidět čím dál víc.

LN Zastavme se ještě u financí. Propadem u voleb propadly i finance ČSSD. Přežije strana takovou ztrátu?

Bude to samozřejmě znát, ale stranické finance to nerozvrátí. Určitě ne. Přeci jen jsme dostali peníze za hlasy, dále máme senátory a krajské zastupitel­e, tedy strana nepřišla o vše.

LN Jste matadorem vyjednáván­í koaličních smluv, jak to vidíte nyní? Na jaká úskalí může pětisložko­vá koalice narazit?

Ona narazí na svět. A hlavním úskalím je, že si vytvořili naprosto nerealisti­cký rámec. Řekli, že nebudou zvyšovat daně, což se nedá. V tomto kontextu je to neřešiteln­é.

 ?? FOTO MAFRA – PETR TOPIČ ?? Kdo doplatí na absenci levice ve sněmovně? Všichni zaměstnanc­i, říká Vladimír Špidla.
FOTO MAFRA – PETR TOPIČ Kdo doplatí na absenci levice ve sněmovně? Všichni zaměstnanc­i, říká Vladimír Špidla.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic