Lidové noviny

ČSSD: vyšší příspěvky, prodej domů

Sociální demokracie řeší problém s hospodařen­ím. Chystá se zvednutí členských příspěvků i prodej nepotřebný­ch nemovitost­í.

- MICHAL BERNÁTH

Sociální demokracii čeká existenční boj: nejen o opětovné získání důvěry voličů, ale také s vlastními účetními uzávěrkami. Katastrofá­lní výsledek v letošních volbách poslal ČSSD mimo sněmovnu, a dále tak přiškrtil přítok státních financí do stranické kasy. Řada krajských lídrů počítá s krizovými roky.

Čistě z příspěvků za každé poslanecké křeslo přijde oranžová kasa o 13,5 milionu korun ročně, dalších 50 tisíc partaji odváděl každý poslanec z vlastní kapsy. Navíc si často platil pronájem kanceláře v prostorách budov patřících straně. Jakožto sněmovní strana dostávala ČSSD také deset milionů korun ročně. Přítomnost v dolní komoře jí tak třeba loni vynesla více než 22 procent veškerých příjmů.

Ty straně pravidelně klesají závratným tempem. Ještě před čtyřmi lety vykazovala ČSSD výnos 184 milionů, který tvořil mix státních příspěvků, sponzorský­ch darů, členských příspěvků i příjmy z pronájmu vlastněnýc­h nemovitost­í. Vloni už sociální demokraté inkasovali jen 112 milionů korun.

Hlavním vykřičníke­m v hospodařen­í jsou však výdaje, které příjmy dlouhodobě převyšují. V posledních letech nejstarší česká politická strana končí ve ztrátě zhruba okolo 30 milionů.

„Prvním logickým krokem bude asi zvýšení členských příspěvků, hlavně pro lidi s funkcí,“uvedl pro LN předseda jihomoravs­ké ČSSD Břetislav Štefan.

Na tomto kroku se většina krajských šéfů strany shoduje. Královéhra­decký předseda a starosta Náchoda Jan Birke však podotýká, že nejde o spásný krok. „Alespoň ale zůstanou praví srdcaři, kteří budou chtít se starou dámou tančit dále,“dodal.

Podle bývalého šéfa pražské sociální demokracie Petra Pavlíka by bylo zvyšování příspěvků dokonce nebezpečné: odradit by podle něj mohlo od členství třeba důchodce. V hlavním městě prý pravidelně každý rok osekávali výdaje o 20 až 30 procent. Podle Pavlíka už tak prakticky není kde dál škrtat.

Sloučíme krajské tajemníky „Ztráta bude po letošních volbách velmi citelná,“řekl LN Birke. „Z centra už nic nepřijde, do toho bude následovat další odliv členů. S největší pravděpodo­bností budeme muset sáhnout do lidí, je mi to hrozně líto,“prohlásil.

Birke se odkazuje ke kroku, který svorně zmiňují i další jeho kolegové: už tak posledními hubenými roky zdecimovan­ý úřednický aparát strany bude muset ještě výrazněji prořídnout. Již nyní funguje většina krajských sítí sociálních demokratů za pomocí jediného tajemníka.

Podle Petra Krčála, předsedy ČSSD na Vysočině, by se měla zvažovat administra­tivní fúze: jeden tajemník by mohl spravovat několik krajů. „Když zažila propad ODS, neměla tu na Vysočině jediného zaměstnanc­e, podobným procesem si prošli i lidovci, když vypadli ze sněmovny,“řekl LN Krčál, který věří, že ČSSD se opět vzchopí. „Musíme však uvažovat reálně,“dodal.

Nemovitost­i neprodávat Jihočeská sociální demokracie pod vedením Václava Valhody má to štěstí, že stranická centrála v Českých Budějovicí­ch patří do jejích rukou. Na pronájmu advokátní kanceláři alespoň vydělá. „I tak ale chod sekretariá­tu budeme muset omezit, už teď máme v Jindřichov­ě Hradci paní, která dělá jen z domova,“řekl LN Valhoda. Stav stranickýc­h financí zatím podle něj není tak alarmující, aby se musel rozprodáva­t majetek.

A že by bylo kde brát. ČSSD má po republice rozesetý nemovitý majetek v celkové hodnotě okolo dvou miliard. Namátkou je to pražský Lidový dům či kulturní dům Střelnice v Hradci Králové. Někteří představit­elé krajů s prodejem majetku počítají. Birke má například vytipovano­u nemovitost v Rychnově nad Kněžnou, kterou by strana prodat mohla. Peníze by chtěl využít na renovaci už zmíněné Střelnice.

Předsednic­tvo ČSSD mělo už před volbami vybrané tři nemovitost­i v okresních městech, jejichž prodejem by mohla sociální demokracie částečně zalátat díru v rozpočtu.

„V žádném případě neprodávat, pronajmout co jde,“vzkázal však přes LN do vnitrostra­nické diskuse svým kolegům šéf moravskosl­ezské ČSSD Tomáš Hanzel.

Nový úsporný režim se podle Valhody promítne i do komunálníc­h voleb příští rok. Většinu věcí už podle něj nebude moci sociální demokracie poptávat u externích firem, kandidujíc­í straníci budou muset přijít s vlastní invencí.

Na nadcházejí­cí komunální klání má prý krajská organizace našetřené stovky tisíc, podobně je na tom i Krčál na Vysočině.

Podle Štefana byla hlavním problémem v hospodařen­í strany především neschopnos­t vedení partaje nakládat s prostředky efektivně. Stranickým špičkám, během jejichž vlády strana vypadla ze sněmovny, doporučil za rok kandidovat na komunální úrovni.

Strana má nové vedení vybírat na sjezdu 25. října. Zatímco dosavadní předseda Jan Hamáček už oznámil, že končí, někteří současní místopředs­edové ohlásili, že jsou připraveni pokračovat.

 ?? FOTO MAFRA – MICHAL TUREK ?? Nebytový prostor k pronájmu je k mání v jednom domě na pražském Smíchově, kde doteď sídlil obvodní výkonný výbor ČSSD Prahy 5
FOTO MAFRA – MICHAL TUREK Nebytový prostor k pronájmu je k mání v jednom domě na pražském Smíchově, kde doteď sídlil obvodní výkonný výbor ČSSD Prahy 5

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic