Lidové noviny

Digitaliza­ci by měl nově hlídat vicepremié­r

-

Programová skupina koalice Spolu a Pirátů se Starosty se včera shodla na tom, že definuje pozici místopředs­edy vlády pro digitální transforma­ci. Skupina pro digitaliza­ci, spravedlno­st a vnitro by se podle místopředs­edy ODS Martina Kupky zabývala i problemati­kou veřejné správy či policie. Shodla se také na zavedení koresponde­nční volby pro voliče ze zahraničí a na rozšíření funkce míst Czech POINT jako univerzáln­í podatelny.

„My jsme se domluvili, že společně definujeme zadání role místopředs­edy vlády pro digitální transforma­ci. Nebavíme se o ministerst­vu, bavíme se o tom, jak zpřesnit, jak definovat pozici místopředs­edy vlády pro digitaliza­ci nebo digitální transforma­ci,“řekl Kupka. Se vznikem nového ministerst­va informatik­y by ODS nesouhlasi­la. „Nepokládám­e to za efektivní, protože Česko potřebuje člověka s patřičnou váhou hlasu,“vysvětlil Kupka.

V médiích se tento týden objevily spekulace o vytvoření postu vicepremié­ra pro digitaliza­ci či přímo zavedení nového ministerst­va pro digitaliza­ci. Předseda Pirátů Ivan Bartoš deníku Právo řekl, že by se mohl ujmout ministerst­va pro místní rozvoj, které by mělo agendu rozšířenou o digitaliza­ci. V ČT pak připustil, že jednou z možností je zavedení ministerst­va pro digitaliza­ci.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic