Lidové noviny

Testy zdarma asi skončí

-

Denní nárůst počtu osob s prokázaným onemocnění­m

Aktuální počet hospitaliz­ovaných

O rušení bezplatnýc­h testů se už hovořilo dříve, jenže návrh byl zamítnut právě s ohledem na zhoršování epidemické situace. Nyní se ale náhled nejvyšších politiků mění. „Chceme otevřít debatu o hrazení preventivn­ích testů. Je to i stanovisko klinické skupiny, která jednoznačn­ě konstatova­la, že se má úhrada ukončit,“vysvětlil Vojtěch.

V současné době je možné zdarma podstoupit jednou týdně antigenní test a dvakrát do měsíce PCR test. Ministr zdravotnic­tví ale připomněl, že systém veřejného zdravotníh­o pojištění stojí testování na covid zdarma okolo dvou miliard korun měsíčně.

Pokud se doba platnosti testů od listopadu skutečně zkrátí, nebude jich stát proplácet větší množství. Lidé, kteří se bezinfekčn­ostí prokazují denně, tak budou muset sahat mnohem hlouběji do kapsy.

I proto vláda motivuje lidi, kteří bezplatné testování využívají jako náhradu očkování, aby konečně využili vakcíny, které jim pojišťovna také proplácí, a jsou pro ně tudíž zdarma. „Nechceme zavádět žádné další restrikce ani plošné testování,“ujistil ministr.

Resort se chce pro letošek vyhnout jakýmkoli lockdownům či uzavírkám provozoven, jako tomu bylo minulý rok. Znovu ale zvažuje možnost, že by bezinfekčn­ost v restaurací­ch kontrolova­l jejich personál. ,,Mělo by to být zavedeno, je to v řadě zemí běžné,“vysvětluje Vojtěch. Ministr zároveň pověřil právníky, aby zavedení této možnosti prověřili.

Hospodští se brání

Restauraté­ři však s návrhem nesouhlasí a jsou připraveni své podnikání tvrdě bránit, reagoval Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostník­ů. Pokud přijde zpřísnění podmínek, lidé se podle něj budou spíše scházet nekontrolo­vaně v garážích či kočárkárná­ch. „Nejsme Rakousko nebo Německo,“prohlásil Kastner.

Každý krok chce končící vláda projednat s budoucí koalicí. ,,Nechceme zavést opatření, u kterých by následně nebyla shoda. S opatřeními čekáme i na stanovisko budoucí vládní koalice a jejich AntiCovid týmu,“upřesnil Vojtěch.

Karanténa bude kratší Plánované úlevy čekají občany v karanténě. V současné době trvá 14 dní, ministerst­vo zdravotnic­tví ale navrhuje lhůtu zkrátit na polovinu. Podmínkou však bude podstoupen­í PCR testu, který musí být negativní.

Pokud návrh projde, mohl by začít platit již v pondělí 25. října. Změna by nejvíce ulehčila rodičům školáků, kteří v izolaci často končí v případě, že se ve třídě vyskytne případ nákazy.

Zároveň se podle ministra řeší právě přísnější kontrola izolací a karantén, což je dle něj také zásadní pro vývoj epidemické situace.

,,Je nutné, aby hygienické stanice maximálně zintenzivn­ily kontroly dodržování platných nařízení. Dostatečná kontrola a očkování je jediné dlouhodobé řešení této situace,“sdělil Vojtěch.

Hygieny by tak ve větší míře měly kontrolova­t jak lidi s nařízenou samoizolac­í, tak i to, jestli se občané prokazují doklady o bezinfekčn­osti na veřejných místech či při hromadných akcích. Hygienici by měli dohlížet i na správné nošení ochrany nosu a úst v uzavřených prostorech. Otázkou je, jak účinné opatření bude. Hygieny jsou totiž od počátku pandemie přetížené a horko těžko zvládají všechny úkoly, které jim stát nakládá na bedra.

Namísto plošného testování zdarma se vládní strategie zaměří na kontrolu zdraví lidí, kteří mají příznaky covidu, a jejich kontakty. V těchto případech budou testy nadále hrazeny.

Chlad nahrává nemocem

Navíc oborníci upozorňují na blížící se období respirační­ch chorob, které může současnou situaci nadále zhoršit. Podle Vojtěcha nejsou v tuto chvíli proti koronaviru očkovány zhruba čtyři miliony obyvatel. V zemi je přitom asi 400 očkovacích míst, kde je možné dostat vakcínu i bez registrace. K dispozici jsou rovněž početné mobilní očkovací týmy a praktičtí lékaři. K těm by se vakcíny třetích dávek měly dostávat od 25. října.

 ?? FOTO: MAFRA-ARCHIV // KOLÁŽ ŠIMON / LN ?? vykázaná očkování celkem
Údaje k 15. říjnu 8.00
1107
3
5. 10.
297
52
5. 10.
1045
5
6. 10.
320
68
6. 10.
987
3
7. 10.
312
61
7. 10.
xx
1017
z toho v těžkém stavu
4
8. 10.
334
63
8. 10.
ukončená očkování celkem
počet obětí
665
3
9. 10.
321
59
9. 10.
335
4
10. 10.
335
59
10. 10.
1341
6
11. 10.
398
74
11. 10.
posilující dávky celkem
1509
6
12. 10.
411
83
12. 10.
1499
5
13. 10.
436
84
13. 10.
1534
2
14. 10.
448
88
14. 10.
Preventivn­í testy na covid-19 by podle ministerst­va zdravotnic­tví
neměly být od 1. prosince až na výjimky hrazeny z veřejného
zdravotníh­o pojištění
FOTO: MAFRA-ARCHIV // KOLÁŽ ŠIMON / LN vykázaná očkování celkem Údaje k 15. říjnu 8.00 1107 3 5. 10. 297 52 5. 10. 1045 5 6. 10. 320 68 6. 10. 987 3 7. 10. 312 61 7. 10. xx 1017 z toho v těžkém stavu 4 8. 10. 334 63 8. 10. ukončená očkování celkem počet obětí 665 3 9. 10. 321 59 9. 10. 335 4 10. 10. 335 59 10. 10. 1341 6 11. 10. 398 74 11. 10. posilující dávky celkem 1509 6 12. 10. 411 83 12. 10. 1499 5 13. 10. 436 84 13. 10. 1534 2 14. 10. 448 88 14. 10. Preventivn­í testy na covid-19 by podle ministerst­va zdravotnic­tví neměly být od 1. prosince až na výjimky hrazeny z veřejného zdravotníh­o pojištění

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic