Lidové noviny

Zpověď: více než zákony Francie

V zemi se rozhořel spor mezi politickou reprezenta­cí a katolickou církví o zpovědní tajemství.

- MARTIN HAMPEJS

Slova remešského arcibiskup­a Érica de Moulins-Beauforta minulý týden vyvolala ve Francii nevoli. Předseda Francouzsk­é biskupské konference totiž uvedl, že zpovědní tajemství je „důležitějš­í a silnější než zákony republiky“. Jeho výrok zazněl v reakci na nedávné zveřejnění výsledků vyšetřovac­í komise Jeana-Marca Sauvého, která se zabývala sexuálním zneužívání­m dětí v katolické církvi.

Podle závěrů Sauvého komise představit­elé francouzsk­é katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili 216 tisíc dětí, z osmdesáti procent chlapců. Dívky tvořily 20 procent. Sexuálních deliktů na dětech se mělo v posledních sedmdesáti letech dopustit až 3200 kněží a řeholníků, což představuj­e přibližně 2,5 procenta všech církevních představit­elů.

Z výsledků několikale­tého vyšetřován­í také vyplynulo, že o zneužívání vědělo značné množství duchovních. Odmítali však nahlásit své kolegy policii či jiným úřadům. Informace totiž ve většině případů nabyli v rámci zpovědí. Komise navrhla, aby církev zřídila tribunál, který by se činy jejích představit­elů zabýval. Podle ministra spravedlno­sti Érica Dupond-Morettiho však je takový postup příliš mírný.

„Požádal jsem prokurátor­y republiky, aby vše přešetřili,“oznámil šéf resortu spravedlno­sti koncem minulého týdne v televizi LCI. „V této zemi nejsou jiné zákony než zákony republiky!“hřímal v reakci na slova remešského arcibiskup­a Dupond-Moretti. „Chci, aby bylo jasno. V této republice neexistují zákony církve. Pokud se kněz při zpovědi dostane k informacím o zločinech, má povinnost je nahlásit,“řekl ministr s tím, že pokud tak duchovní neučiní, měli by být souzeni.

„Říká se tomu nezabráněn­í ve spáchání trestného činu. Jde o formu profesního tajemství a to není absolutní. Pokud kněz získá informace o přečinech, není vázán profesním tajemstvím.“

Téma zpovědi v parlamentu Situace se nezklidnil­a ani tento týden. Kritika biskupa zaznívala třeba od ministryně pro občanské záležitost­i Marle`ne Schiappaov­é. Ta pro Radio J uvedla, že neexistují „výjimky“ze zákonů republiky. Ministr vnitra Gérald Darmanin v parlamentu deklaroval, že zpovědní tajemství se nevztahuje na sexuální zneužívání dětí.

„Je jasné, že to (závěry Sauvého komise – pozn. red.) nemůže zůstat bez jakékoliv sankce vůči duchovním, kteří věděli o sexuálních útocích na děti, či se jich dopouštěli. Musíme děti ochránit a tyto osoby předat do rukou spravedlno­sti,“pronesl v poslanecké sněmovně Darmanin.

„Chci zde zdůraznit a přeříkat zákony republiky: zpovědní tajemství je už téměř po dvě stě let součástí našich zákonů. Spadá pod profesní tajemství. Stejně jako to je u lékařů či advokátů. Tudíž je v něm nahlašovac­í povinnost obzvláště v případech zločinů spáchaných na dětech mladších patnácti let,“vysvětlil ministr vnitra.

Do záležitost­i se nakonec vložil i prezident Emmanuel Macron. Skrze mluvčího Elysejskéh­o paláce podle deníku Le Monde vzkázal, že „v této zemi není nic silnějšího než zákony republiky“a pověřil ministra vnitra Darmanina, aby si „předvolal předsedu Francouzsk­é biskupské konference de Moulins-Beauforta k vysvětlení“.

Kauza má ještě jednu rovinu. Francouzsk­á hlava státu již loni vytáhla do boje proti „separatism­u“. Pod sloganem „laicita (oddělení státu od církví – pozn. red.) a svobody“vytasil Macron nový zákon, který má za cíl posílit republikán­ské hodnoty a bojovat proti islamismu ve Francii. „Jde o boj proti ideologii a zajištění toho, že zákony francouzsk­é republiky jsou nadřazené,“sdělil loni v srpnu šéf Elysejskéh­o paláce s tím, že se nová pravidla vztahují na všechna náboženstv­í.

Jenže nyní se ozývají hlasy, které poukazují na dvojí metr francouzsk­ého prezidenta. Komentátoř­i upozorňují na to, že kdyby slova, která použil remešský arcibiskup, zazněla od některého z islámských duchovních, reakce by byla ještě ostřejší.

Řešení? Demise všech biskupů S poukazem na zákon proti separatism­u, který vstoupil v platnost letos v srpnu, komentoval situaci i opoziční poslanec liberálníh­o Demokratic­kého hnutí Patrick Mignola.

„Jen před pár týdny jsme schválili zákon na ochranu republikán­ských principů. Byli jsme obviňováni, že tak útočíme na muslimy. A teď vidíte, že poprvé, když se tento zákon uplatní, bude proti katolické církvi,“řekl v televizi France 2.

Podle spoluzakla­datele asociace na ochranu obětí Svobodné slovo Françoise Devauxe by však zemi pomohla jen jedna věc: kolektivní demise všech biskupů.

 ?? FOTO PROFIMEDIA ?? Remešský arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort svými výroky, že zpovědní tajemství je „důležitějš­í a silnější než zákony republiky“, vyvolal ve Francii vlnu nesouhlasn­ých reakcí
FOTO PROFIMEDIA Remešský arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort svými výroky, že zpovědní tajemství je „důležitějš­í a silnější než zákony republiky“, vyvolal ve Francii vlnu nesouhlasn­ých reakcí

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic