Lidové noviny

Česká pošta kupuje distributo­ra PNS

-

Česká pošta kupuje největšího distributo­ra tisku a zároveň největšího alternativ­ního poštovního operátora První novinovou společnost. Jejich spojením se zabývá Úřad pro ochranu hospodářsk­é soutěže, který o tom informoval na svých internetov­ých stránkách. „K navrhované­mu spojení soutěžitel­ů má dojít zejména v oblastech doručování poštovních listovních služeb, adresných a neadresnýc­h tiskových zásilek a doručování předplatné­ho tisku na území České republiky,“uvedl úřad v oznámení. První novinová společnost je největším distributo­rem tisku do prodejní sítě v Česku. Hlavními akcionáři jsou Mafra (37,51 procenta), Vltava Labe Media (35 procent) a Czech News Center (27,02 procenta).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic