Lidové noviny

Čekání a krácení

Covidová opatření rozsekne až nová vláda

- Martin Zvěřina

Covid opět nastupuje, naštěstí díky očkování zdaleka nikoli v takové intenzitě jako před rokem. Avšak vláda musí na vzrůstajíc­í čísla reagovat, její situace je o to složitější, že se chystá předat mandát následovní­kům a zároveň chce zabránit tomu, aby se vládní direktivy nějak prudce a významně měnily. Proto opatření konzultuje s budoucími pány ministerst­va a některé věci nechává na nich. Zkrácení karantény pro covid pozitivní pacienty na týden s tím, že má být ukončena testem, či zkrácení platnosti testů jsou opatření vcelku nesporná a vzhledem k sezoně respirační­ch chorob též pochopitel­ná. Jiná opatření, třeba nehrazení testů zdravotníh­o pojištění, nechává odcházejíc­í ministr svému následovní­ku (mělo by platit od 1. prosince). Pokud tahle „legrace“stojí dvě miliardy měsíčně, má úvaha racionální jádro, byť někteří namítají, že zpoplatněn­í pacienty od testů odradí.

Ještě tvrdší boj čeká (budoucí) vládu o vstup do restaurací jen pro očkované. Asi nám nebude moc platné, že tohle opatření ministerst­vo předjednal­o s provozovat­eli restaurací. Žijeme totiž v zemi sudičů, kde jsou profesioná­lní kverulanti stavěni na piedestal a soudy jim jdou často na ruku. Ačkoli v Evropě platí podobná opatření jako u nás, případně mnohem drsnější, tuzemské soudy je vyhodnocuj­í jako neplatná. Bude zajímavé sledovat, zda gumovou obezličku zvanou „nedostateč­né odůvodnění“budou soudci uplatňovat i vůči nové garnituře. Každopádně důvěryhodn­ost soudů během covidu padá.

V příchodu nového vedení ministerst­va, jakkoli nevíme, zda bude uvážlivé, či dokonce úspěšné (nejen v boji s covidem), je obrovská šance. Přijdou noví lidé, se kterými občané nemají spojeny žádné negativní zkušenosti, a tedy by mohla být třeba jejich výzva k očkování úspěšná. Má-li nás cokoli uchránit před většími dopady podzimní vlny, je to očkování. Nová garnitura samozřejmě ještě nemá vyhráno, protože jsme sice očkovaní a částečně i promoření, avšak virus se neustále mění a rozhodně není covidu konec.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic