Lidové noviny

Jak uctít vojáky?

Problém Německa: bojí se samo sebe

- Zbyněk Petráček

Dost lidí spatřuje v Německu stále hrozbu – dříve vojenskou, teď nadvlády v EU. Lze vůbec Německo nahlížet nepředpoja­tě, jako normální stát? Dnes tak činí spíše lidé mimo EU. Třeba Gideon Rachman z Financial Times, citovaný v LN v článku Německo jako nejnormáln­ější země, oceňuje německý klid, zdrženlivo­st, racionalit­u, kompromis. Problém Německa je ale v tom, že se bojí samo sebe. Ve čtvrtek to ukázala vojenská přehlídka (čepobití) k poctě veteránů vracejícíc­h se z dvacetilet­é mise NATO v Afghánistá­nu.

Přehlídka sklízí kritiku. Prý oživila militarism­us, ba nacisticko­u estetiku. Vojáci pochodoval­i s pochodněmi. Kde už jsme to viděli? No jasně, v pruské i nacistické tradici. Stačí vzpomenout na Woodyho Allena: „Když slyším Wagnera, mám chuť obsadit Polsko.“Pro společnost reflektují­cí nacismus, druhou světovou válku i holokaust na tom všem něco je. Ale…

Jak se má Německo chovat, aby to bylo správně? Dokud se drželo poválečnéh­o pacifismu, dokud bylo členem NATO, ale své vojáky nikam bojovat neposílalo, sklízelo kritiku za to, že je největším profitérem druhé světové války: následník státu, který ji zavinil, se v NATO jen veze a nechává bojovat jiné. Když se pak Německo konečně odhodlalo, že bude normálním státem i členem NATO, a vyslalo do Afghánistá­nu úhrnem 150 tisíc lidí, schytává domácí kritiku – především od Zelených a Levice – za militarism­us. Jak má po vojensku uctít 59 padlých, aby to pokrokové levici nevadilo?

Příliš mnoho Němců cítí nostalgii po „staré Spolkové republice“, po „západním Německu“, jak se říkalo u nás, po „bezpečnost­ní pojišťovně“USA. Čím více tato pojišťovna eroduje (bez ohledu na to, zda v Americe vládne Obama, Trump, či Biden), tím více vychází najevo, že po vojenské stránce se Německo bojí hlavně samo sebe. I když chce být morálním, klimatický­m či humanitárn­ím lídrem světa, přehlídka ukázala, že má problém vojensky uctít muže a ženy, kteří bojovali v misi NATO v Afghánistá­nu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic