Lidové noviny

DAVID KAYE

-

Na Kalifornsk­é univerzitě v Berkeley vystudoval právo, které v současnost­i vyučuje na Kalifornsk­é univerzitě v Irvine (UCI). Jako právník působil na ministerst­vu zahraničí, byl též speciálním zpravodaje­m Společnost­i národů pro svobodu vyjadřován­í (2014–2020). Vydal knihu Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet (Columbia Global Reports, 2019) zaměřující se na vývoj a úskalí současného internetu, zejména vzhledem ke svobodě projevu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic