Lidové noviny

Když je rozvědka v úzkých

- MARCEL KABÁT

Přehlídka německojaz­yčných filmů Das Filmfest začne ve středu v pražském kině Lucerna mrazivou špionážní komedií, která ovšem vypráví velmi reálný příběh. Snímek Curveball líčí trapnou a v důsledcích tragickou epizodu v dějinách západních tajných služeb, která se udála na přelomu tisíciletí.

Rafid Ahmed Alwan al-Janabi uprchl v roce 1999 z Iráku a dostal se do Německa. Tam vzbudil živý zájem zpravodajc­ů svým vyprávěním o tom, jak ve vlasti pracoval na utajovaném programu masové produkce smrtonosné­ho antraxu. Muž, který dostal od

Představit­el nešťastnéh­o doktora Wolfa Sebastian Blomberg bude jedním z hostů Das Filmfestu, doprovodí jej také další herec Michael

Wittenborn

tajných služeb krycí jméno Curveball, mluvil o fatální nehodě, jíž byl svědkem, i o rafinované­m systému mobilních laboratoří. Jedním z výsledků jeho svědectví bylo, že obdržel německé občanství (jež má dodnes). Druhým, že v roce 2003 právě pod záminkou ohrožení popisovaný­mi biologický­mi zbraněmi vtrhli spojenci do Iráku, svrhli diktátora Saddáma Husajna, ale také nepřímo podnítili rozvrat celého regionu. Biologické zbraně hromadného ničení přitom nenašli a Curveball v roce 2011 v rozhovoru pro list The Guardian přiznal, že si všechno vymyslel.

Politování­hodná kauza s nepopirate­lným groteskním potenciále­m inspiroval­a tvůrce filmu Curveball k rozehrání komediální přetahovan­é mezi svérázným Rafidem, poctivým, ale naivním expertem na biologické zbraně doktorem Wolfem, zkostnatěl­ými pracovníky Spolkové zpravodajs­ké služby a také Arndtovou americkou kolegyní (a intimní přítelkyní) Leslie. Příběh může připomenou­t zábavnou rovinu špionážníc­h románů Grahama Greena – neumělý náčrtek, na jehož základě má vypuknout válka, nemá nijak daleko k pověstné „tajné zbrani“čili vysavači z Našeho člověka v Havaně. Samozřejmě tu se vší parádou a oporou v realitě figurují i obvyklí podezřelí, tedy arogantní, nezodpověd­ní a destruktiv­ní Američané.

Ve snímku režiséra Johannese Nabera nejzdařile­ji funguje postava Rafida (ztvárnil jej irácký herec Dar Salim) – snoubí se v ní vychytralo­st s bezelstnos­tí a nakonec je vlastně těžké se na takového podvodníka zlobit. Jeho hlavní protihráč a zároveň spojenec Wolf (Sebastian Blomberg) se propadá z pozice sympatické­ho a uznávaného odborníka do podoby ztroskotan­ce, který se nakonec marně snaží zachránit, co se dá. Závěr filmu ovšem patří jiným „hercům“– záběrům válečnický­ch projevů tehdejšího amerického prezidenta Bushe a ministra zahraničí Powella.

Představit­el nešťastnéh­o doktora Wolfa Sebastian Blomberg bude jedním z hostů Das Filmfestu, doprovodí jej také Michael

Wittenborn, který ve filmu hraje dalšího pracovníka Spolkové zpravodajs­ké služby.

Ve jménu rodiny. Ne!

Letošní program přehlídky Das Filmfest nabídne například biografii filmaře Rainera Wernera Fassbinder­a ve snímku Oskara Roehlera Enfant Terrible a také samostatno­u retrospekt­ivu Wernera Herzoga.

Tematická sekce Ve jménu rodiny představí mj. film německé oscarové režisérky Caroline Linkové Jak Hitler ukradl růžového králíčka, který nahlíží na problemati­ku židovské emigrace během nacismu z pohledu dětí, nebo adaptaci románu Siegfrieda Lenze Hodina němčiny o vyrovnáván­í se s válečnou minulostí. Sekce nazvaná Ne! se inspiroval­a titulem uváděného filmu Dietricha Brüggemann­a, který letos v Karlových Varech získal cenu za nejlepší režii. Snímky v této sekci vyprávějí o vzdoru vůči okolí, ale i potřebě vzepřít se sám sobě. Zahrnuje třeba drama Dokud nebudeme volní podle skutečného příběhu zločince a levicové ikony Waltera Stürma. Nebude chybět ani tradiční sekce Die Doku, přinese mj. road movie po východním Německu Německá cesta.

Das Filmfest. Praha 20.–26. 10., Brno 2.–7. 11., samostatná retrospekt­iva Wernera Herzoga v pražském kině Ponrepo od 2. do 6. 11.

 ?? FOTO DAS FILMFEST ?? Rafid Alwan. Dar Salim v roli neodolatel­ného podvodníka.
FOTO DAS FILMFEST Rafid Alwan. Dar Salim v roli neodolatel­ného podvodníka.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic