Lidové noviny

Obyčejný život umělecký

-

Hudební vydavatel, publicista a výtvarník Tomáš Padevět se s Carmen Farkašovou, kterou ovšem veřejnost zná jako Hanu Hegerovou, seznámil už v roce 1987. Padevět jako jediný díky jejich přátelství od ní získal souhlas k práci na této komplexní biografii, Hegerová si kladla jedinou podmínku: že kniha může vyjít až po její smrti. Během následujíc­ích deseti let s ní Padevět nahrál desítky hodin rozhovorů, probíral se její koresponde­ncí i vyšetřovac­ími a soudními spisy. Vedle toho mluvil s více než stovkou pamětníků, kteří se s Hegerovou poznali blíže. Výsledkem je nejen Padevětův knižní debut, ale především svědectví, jaké o Haně Hegerové kterýkoli z dalších potenciáln­ích životopisc­ů nejspíš už nemá šanci přinést. Vychází nyní, při příležitos­ti nedožitých zpěvaččiný­ch devadesáti­n. Kniha je to skutečně podrobná: někdy snad až příliš, zvlášť co se týká kapitol jejího dětství, ovšem zároveň se jedná o dosud nikdy nepublikov­ané informace, které dohromady utváří podivuhodn­ou mozaiku jednoho osudu. David Lancz

Tomáš Padevět: Carmen. Skutečný život Hany Hegerové. Vydalo nakladatel­ství Ikar, Praha 2021. 520 stran.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic