Lidové noviny

Stíny Tchaj-wanu

-

V České republice část čtenářů ví či tuší něco o kulturní revoluci a násilí v komunistic­ké Číně. Mnohem méně lidí ale ví něco o bílém teroru na Tchaj-wanu či to, že na ostrově dlouho panovalo napětí mezi „Tchajwanci“a lidmi „z Číny“. Nebo to, že Tchaj-wan byl sice dlouho pod japonskou koloniální nadvládou, ale že japonský režim byl vlastně demokratič­tější a vlídnější než režim po „osvobození“čínskými nacionalis­ty po konci druhé světové války. Poučit o méně známých dějinách Tchaj-wanu čtenáře může kniha Cesta bílým terorem profesorky čínské literatury Kang-i Sun Chang působící ve Spojených státech. Autorka v ní popisuje právě období bílého teroru, tedy snahu potlačit po nepokojích v roce 1947 údajné komunisty a hlavně odpor „původních obyvatel“ostrova, jehož obětí se stal i její otec. A líčí i osudy svých příbuzných na ostrově i pevnině. Dílo je napsáno zvláštním literárním či spíše literátský­m stylem a text je proložen básněmi. Ale pokud čtenář tento styl akceptuje, poskytne mu to náhled do čínského myšlení a kultury.

Marek Hudema

Kang-i Sun Chang: Cesta bílým terorem, Filozofick­á fakulta UK 2021.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic