Lidové noviny

Modelace světlem a magie oválu

Výlet do jižních Čech slibuje dvě zajímavé výstavy současného umění, v Alšově jihočeské galerii na Hluboké vystavuje obrazy a reliéfy zástupkyně mladší umělecké generace Monika Žáková. V Domě umění v Českých Budějovicí­ch uznávaný sochař Jindřich Zeithamml

- JIŘÍ MACHALICKÝ Monika Žáková: Více světla, AJG Hluboká nad Vltavou, do 14. 5., Jindřich Zeithamml, Dům umění České Budějovice, do 19. 3.

Monika Žáková už má za sebou řadu výstav. V její tvorbě se projevuje vyhraněný smysl pro řád, který však není spoutaný neměnnými pravidly. Je cílevědomá a umí uskutečňov­at své sny. Má výhodu v technické zručnosti a své představy a nápady dokáže naplnit do všech důsledků. Na počátku umělecké dráhy zaujala vyváženými kresbami, v nichž řešila vztahy mezi prostorem a plochou, mezi liniemi a strukturam­i a mezi jednoduchý­mi geometrick­ými tvary. Navázala na experiment­ální tendence šedesátých a sedmdesátý­ch let a kombinuje klasické postupy s netradiční­mi, které si často sama vymýšlí a které přirozeně vyplývají z jejího vývoje. Ve starších objektech využila klempířské řemeslo, jež ji naučil tatínek. Vytvořila dokonale ztvárněné, a přitom dynamicky působící objekty z ohýbaného plechu.

V poslední době pracuje jiným způsobem než v předcházej­ících letech. Otiskem skládaných textilií vytváří bílé reliéfy, na nichž z pohledu z dálky není zcela patrné, jestli jde o dokonalou realistick­ou kresbu či malbu, nebo o prostorové řešení. Musí být ovšem správně nasvícené, aby jemné stíny a polostíny zdůraznily jejich členění. Jde v nich o rytmus vycházejíc­í ze způsobu skládání, o rozmanité přetínání linií a také o řazení do souborů, z nichž můžeme vyčíst autorčin záměr. K reliéfům se vážou obrazy vznikající tentokrát plošným otiskem skládaných textilií, které rovněž působí výrazně prostorově. Na výstavě se nápaditě střídají jejich série, takže sotva stačíme sledovat, jak reálný prostor přechází do imaginární­ho. Dochází k dokonalému optickému klamu, ale úplně jiného druhu než v op-artu šedesátých

let, z něhož autorka možná podvědomě do jisté míry vyšla ve svých raných pracích. Obrazy i reliéfy souznějí a přitom mezi nimi vzniká napětí. Jde v nich vlastně o rozdílná řešení téhož problému. Volbou výrazových prostředků i tematickýc­h okruhů je její současná práce, stejně jako ta dřívější, úzce vymezená a zároveň velmi soustředěn­á. Expozice v Alšově jihočeské galerii na Hluboké, vytvořená autorkou ve spolupráci s kurátorem Janem Kudrnou, se stala jednotným uměleckým dílem, v němž se série obrazů a reliéfů střídají a v němž má každé dílo své přesně vymezené místo. Mění se jejich formáty a jemné tóny barev, instalace je vyvážená, a přitom působí živě. Umělkyně, která vyšla z odkazu neokonstru­ktivismu a minimalism­u, naznačuje, že se v její tvorbě ve volnějším ztvárnění plochy a prostoru otevírají

nové možnosti. Hlavně ve způsobu využití světelných vztahů a proměn, které v sérii reliéfů hrají důležitou roli.

Jindřich Zeithamml dnes patří ke starší generaci, ale jeho dílo nás stále oslovuje dokonalou vyváženost­í, citem pro prostorové vztahy i volbou výrazových prostředků a sladění s výstavním prostorem. Po odchodu z Českoslove­nska (kde začal studovat na AVU) studoval v letech 1976–1982 na Státní umělecké akademii v Düsseldorf­u. V 80. letech získal v západním Německu několik cen. V roce 1995 se na pražskou akademii vrátil a stal se profesorem jednoho ze sochařskýc­h ateliérů. Jeho magické objekty často oválných tvarů vybízejí k zamyšlení a meditaci. Výchozí bod expozice tvoří jeden z jeho charakteri­stických objektů. Návštěvníc­i se tu setkají s díly od 70. let až do současnost­i. Na malém

prostoru tu mohou náznakem sledovat vývoj umělcovy tvorby, jež má v průběhu několika desetiletí stále přirozenou kontinuitu. Zeithamml dokáže své představy vyjádřit těmi nejjednodu­ššími tvary v návaznosti na meziválečn­ou evropskou avantgardu, na Hanse Arpa nebo Constantin­a Brancussih­o. Obrazy působí citlivě, jako by vyjadřoval­y chvění atmosféry a proudění energií v prostoru, jak to známe z obrazů Josefa Šímy, Václava Boštíka nebo Michala Raného. Pracuje s jemnou strukturou čar nebo skoro až nepostřehn­utelnými přechody barevných odstínů. Má rád oválné tvary, které v sobě spojují uzavřenost s nekonečnem a souznění s napětím. Pracuje s nimi jak v objektech, tak v obrazech a jejich formátech. Výstava (kurátor Petr Vaňous) je instalovan­á s vytříbeným citem pro rytmus a uspořádání děl do sérií. Umělcovo dílo přirozeně zapadá do programu Domu umění, který již řadu let formuje sochař a kurátor Michal Škoda. Jeho zásluhou přesahuje svým významem nejen jihočeský region, ale i hranice naší země.

Do Zeithammlo­vy tvorby se promítají zkušenosti ze svobodného světa, nezapře však svůj původ ze střední Evropy, kde se odjakživa prolínají nejrůznějš­í vlivy. Od návratu do Čech se jeho dílo u nás mnohokrát představil­o v řadě galeriích. Navíc předával až do nedávna své zkušenosti a znalosti studentům AVU a přispěl tak k novému vřazení generace nastupujíc­ích umělců do evropských souvislost­í.

 ?? ?? Výlet na jih za současným uměním. Mladá malířka Monika Žáková vystavuje na Hluboké a klasik Jindřich Zeithamml v Českých Budějovicí­ch
Výlet na jih za současným uměním. Mladá malířka Monika Žáková vystavuje na Hluboké a klasik Jindřich Zeithamml v Českých Budějovicí­ch
 ?? FOTO AJG a JIŘÍ MACHALICKÝ ??
FOTO AJG a JIŘÍ MACHALICKÝ

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia