Lidové noviny

Česku uteklo 25 milionů. Šetří, proč žalobce „zaspal“

-

Kárný senát má podezření, že pražský státní zástupce Marek Solar zneužil pravomoc, minimálně v nepřímém úmyslu a s velkou škodou. Nereagoval na dopisy švýcarské prokuratur­y, ta kvůli tomu uvolnila peníze zablokovan­é před tím ve švýcarské bance na žádost české strany. Kárný senát případ předal státnímu zastupitel­ství. Kárné řízení, jež začalo u Nejvyššího správního soudu, zůstane zatím přerušené. Žalobce Solar působí u Vrchního státního zastupitel­ství v Praze, proto nejspíš případ skončí na stole žalobců z Vrchního státního zastupitel­ství v Olomouci.

Kvůli Solarovu postupu česká justice ztratila z dosahu milion franků na švýcarském účtu. Podle aktuálního kurzu jde zhruba o 25,5 milionu korun. Solar před lety požádal o zablokován­í peněz, které mohly pocházet z trestné činnosti v kauze kolem IT zakázek Lesů ČR. Později už ale nereagoval na opakované přípisy Švýcarů, ti proto zase peníze odblokoval­i. Jejich další osud je nejasný.

„Považujeme za téměř vyloučené, že by ty dopisy jenom přehlédl,“řekl předseda kárného senátu Petr Mikeš.

Solar vinu popírá. Včera uvedl, že sporná pošta ze Švýcarska se k němu nikdy nedostala, neviděl ji, což si nedokáže vysvětlit.

Jaký trest žádala Bradáčová

Kárnou žalobu na Solara podala pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Žádala, aby mu kárný senát snížil plat o 20 procent na jeden rok. Shrnula, že švýcarská prokuratur­a se od roku 2019 opakovaně ptala, zda nadále trvají důvody pro blokování peněz. Dokonce dvakrát stanovila termín, po kterém peníze uvolní, což nakonec v roce 2021 skutečně udělala. Z Česka totiž nedostala žádnou reakci. Pochybení dle Bradáčové zjistil jiný státní zástupce, jenž Solara zastupoval po dobu pracovní neschopnos­ti. Zda poté peníze na účtě zůstaly, anebo nikoliv, Bradáčová prý nyní s jistotou neví.

Solar včera uvedl, že byl se Švýcary v pravidelné­m kontaktu. „Všechny písemnosti, které předchází, jsou mnou evidovány, jsou mnou vyřízeny, nevidím jediný důvod, proč bych nereagoval na čtyřřádkov­ý přípis ze Švýcarské federace,“řekl Solar. Poukázal na to, že tehdy už byla v kauze Lesů ČR podaná obžaloba, stačilo by tedy odkázat Švýcary na příslušný soud v Hradci Králové. „Vyřídil bych to za pár vteřin,“zdůraznil Solar. Proč se k němu přípisy nedostaly, si nedokáže vysvětlit.

„Je na Policii ČR, potažmo na státním zastupitel­ství, které bude příslušné, aby vyhodnotil­o, zda se mohlo jednat o trestný čin,“řekla Bradáčová. Zda bude Solar zatím normálně pracovat, nechtěla komentovat.

Přístup ke švýcarském­u účtu měl Jiří Hart, jeden z aktérů kauzy IT zakázek státního podniku Lesy ČR. V kauze šlo o veřejné soutěže z let 2008 až 2012. Dle vyšetřovat­elů byly zakázky předražené o stovky milionů korun a peníze se přes zahraniční účty vracely k obviněným. Okresní soud v Hradci Králové loni uložil čtyřem lidem podmíněné tresty. Krajský soud podmínky potvrdil.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia