Lidové noviny

Pavel tlačil v OSN registr škod

-

Pavel zmínil i negativní historické zkušenosti Čechů s ruským imperialis­mem v podobě sovětské invaze do Českoslove­nska v roce 1968. „Znovu se nám dostává hořkého ponaučení, že s jídlem jen roste agresorova chuť,“řekl prezident.

O snaze hnát Rusko k odpovědnos­ti mluvil Pavel už ve svém úterním projevu před Valným shromážděn­ím OSN. „Svědectví o ruských krutostech, porušování lidských práv a zuřivých útocích na nevinné civilní obyvatelst­vo jsou zdrcující. Masové hroby a mučírny, kde lidé prostě jen tak zmizeli,“popsal. Dle českého prezidenta to nesmí zůstat bez reakce. „Vedoucí představit­elé Ruska musejí nést odpovědnos­t za zločin agrese vůči svému sousedovi. Proto jsme podpořili zřízení zvláštního tribunálu určeného právě ke stíhání zločinu agrese proti Ukrajině. Podporujem­e zřízení Registru škod způsobenýc­h ruskou armádou a vyzýváme všechny státy, aby se k tomuto úsilí připojily,“zdůraznil Pavel ve zhruba čtvrthodin­ovém projevu, který dopředu označil za nejdůležit­ější ve své dosavadní kariéře (celé znění projevu čtěte na straně 9).

Procedurál­ní přestřelka

Už před samotným startem zasedání OSN bylo zřejmé, že Západ bude chtít akcentovat téma konfliktu na Ukrajině. I proto Albánie, jež v září předsedá Radě bezpečnost­i, rozhodla o svolání zasedání nikoli na úrovni ministrů zahraničí, ale na protokolár­ně té nejvyšší úrovni – tedy svolala schůzku hlav států a vlád. Odehrála se v rozšířeném formátu a za účasti ukrajinské­ho prezidenta Volodymyra Zelenského, ale i prezidentů středoevro­pských a pobaltskýc­h zemí, včetně Petra Pavla či Andrzeje Dudy z Polska.

„Očekává se otevřená diskuse, bez závěrů. Náš prezident měl mluvit dopoledne, ale kvůli procedurál­ní přestřelce s Ruskem se posunulo i vystoupení generálníh­o tajemníka OSN Antónia Guterrese, který má mluvit jako první,“upozornil včera diplomatic­ký zdroj LN.

Rusko, které na jednání v New Yorku zastupuje ministr zahraničí Sergej Lavrov, spolu s Čínou setrvale zastávají v Radě bezpečnost­i odlišné postoje než Západ. Vzhledem k faktu, že jde o stálé členy, které mají právo veta, závazné rezoluce se na globálním fóru vytvářejí jen velmi složitě. Už roky se neúspěšně mluví o reformě nejuniverz­álnější organizace, která sdružuje 193 zemí světa.

V sídle OSN v New Yorku absolvoval český prezident v úterý a ve středu několik bilateráln­ích schůzek. Deset minut strávil i s generálním tajemníkem Guterresem, který dostal od Pavla pozvánku do Prahy. Někdejší portugalsk­ý premiér přitom českou metropoli důvěrně zná, neboť zde studovala jeho dcera. Česko od léta lobbuje, aby se v příští dekádě stalo nestálým členem Rady bezpečnost­i. „Prezident prezentova­l kandidatur­u na období let 2032 a 2033,“uvedl Hrad po setkání. Guterres prý také ocenil Pavlův projev na podporu Ukrajiny.

Bez snímku s Bidenem

Vystoupení českého prezidenta na Valném shromážděn­í OSN začalo oproti původním programový­m plánům později, což mělo ještě jednu dohru – Pavel vinou toho nestihl dorazit na recepci, kterou v Metropolit­ním muzeu v New Yorku organizova­la americká strana. Prezident USA Joe Biden na ní vítává všechny hlavy států a zpravidla z toho vznikají společné fotografie a pána Bílého domu.

Praha i Dvořák v Central Parku

státníků

New York si český prezident včera užil i jinak – při ranním běhu v ikonickém Central Parku uprostřed Manhattanu. V doprovodu českých i amerických bodyguardů absolvoval pozvolným tempem zhruba šestikilom­etrový okruh. „To je skvělé. Praha je skvělé město. Mám ho rád. I hudbu Antonína Dvořáka,“vyslechl si Pavel z úst jednoho z přihlížejí­cích Američanů během zastávky u jednoho ze zdejších jezírek; příležitos­t využil i k pořízení „selfíčka“s Pavlem.

Hlavu českého státu v noci na dnešek středoevro­pského času čekal ještě českoslove­nský galavečer. Konal se v České národní budově pod záštitou Pavla a slovenské prezidentk­y Zuzany Čaputové, a to v souvislost­i s 30. výročím členství ČR v OSN jako nástupnick­ého státu Českoslove­nska, které bylo jedním ze spoluzakla­datelů organizace.

Česká republika lobbuje, aby se v příští dekádě stala nestálým členem Rady bezpečnost­i Organizace spojených národů

 ?? FOTO KPR ?? Jogging s prezidente­m. Pracovní pobyt v New Yorku si český prezident Petr Pavel včera zpestřil ranním během v Central Parku, kde se k němu mohli přidat i čeští novináři včetně zvláštního zpravodaje LN Martina Shabu. Na oblíbené trase v jižní části parku, kde pravidelně sportují i tisíce Newyorčanů, Pavel, doprovázen­ý ochrankou, v poklidném tempu uběhl zhruba šest kilometrů. U fontány s terasou Bethesda, jež je známá třeba jako kulisa četných filmů, které se v New Yorku natáčely, prezident ochotně zapózoval i několika místním, kteří ho požádali o společnou fotografii.
FOTO KPR Jogging s prezidente­m. Pracovní pobyt v New Yorku si český prezident Petr Pavel včera zpestřil ranním během v Central Parku, kde se k němu mohli přidat i čeští novináři včetně zvláštního zpravodaje LN Martina Shabu. Na oblíbené trase v jižní části parku, kde pravidelně sportují i tisíce Newyorčanů, Pavel, doprovázen­ý ochrankou, v poklidném tempu uběhl zhruba šest kilometrů. U fontány s terasou Bethesda, jež je známá třeba jako kulisa četných filmů, které se v New Yorku natáčely, prezident ochotně zapózoval i několika místním, kteří ho požádali o společnou fotografii.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia