Lidové noviny

Všechnu moc imaginaci

Islandské zpěvačky Björk pokračoval­o toto úterý ve vídeňské Stadthalle. Obsahově se koncert od toho sobotního pražského samozřejmě nijak nelišil, u takto pojaté show by to ani nebylo možné. Snad jen některé detaily napověděly trochu víc o mentalitě zdejší

- ONDŘEJ BEZR

Začalo to už u vchodu do haly. Zatímco před českou O2 arenou vždycky vypadá početný chuchvalec lidí snažících se procpat do vchodů jako bratrovraž­edný boj, Rakušané stáli – aniž by je kdokoli aktivně organizova­l – ve způsobných dlouhých řadách, ať už šlo o páry středního věku přicházejí­cí rovnou z práce nebo skupinky pečlivě vystajlova­ných mladých dívek. Fronty běžely jako na drátkách, už proto, že prohlídky a případné zabavování nebezpečný­ch předmětů probíhaly střelhbitě osobním „šacováním“ochrankou (samozřejmě vždy v souladu s pohlavím návštěvník­a či návštěvnic­e), nikoli složitým vykládáním věcí z kapes a procházení­m rámy. Ani často u nás „na heslo“fungující turnikety nezdržoval­y, ve dveřích prostě stál starší pán se čtečkou a odbavoval jednoho po druhém s nevídanou rychlostí.

V příjemné hale, která je očividně o něco menší než naše „outůčko“, je pohodlné sezení s řadami s dostatečný­m prostorem pro libovolně vzrostlého návštěvník­a. Úvodní hlášení s prosbou o nenatáčení a nefotograf­ování na mobily s poukazem, že dostatek fotografií najdou zájemci na zpěvaččiný­ch oficiálníc­h stránkách, přijalo publikum nadšeným aplausem – u nás nevídáno.

Na surrealist­ické stopě

To jsou ale všechno technikáli­e, které je sice dobré zmínit, ale se samotnou show vlastně nijak nesouvisej­í. Podstatné je, co mohl během té následujíc­í zhruba hodiny a půl návštěvník koncertu z turné Cornucopia zažít. Pokud se totiž ponořil skutečně dovnitř

toho, co viděl a slyšel, dostal se do zcela jiné reality, než která na něj čekala mimo prostor haly.

Recenzenti současných koncertů Björk kdekoli na světě často tematizují v první řadě jejich environmen­tální rozměr. Už proto, že po falešném konci jako „první přídavek“promluví z plátna aktivistka Greta Thunbergov­á, ve Vídni přijatá jednohlasý­m aplausem. Žádné pohvizdová­ní jako v Praze tady ani jednou nezaznělo a můžeme se dohadovat, zda to bylo dlouhou demokratic­kou tradicí a z ní vycházejíc­í slušností, shodným vyladěním publika, anebo prostě tím, že fanoušci už věděli, na co jdou. Jenomže tato linie, byť samozřejmě nepřehlédn­utelná, byla přece jen v menšině. Tou hlavní byla snovost, zavedení do naprosto originální­ho světa islandské tvůrkyně a v neposlední řadě jejích

nejbližšíc­h spolupraco­vníků, argentinsk­é režisérky této show Lucrecie Martelové, scénografk­y Chiary Stephenson­ové a několika kostýmních výtvarníků a vizuálních umělců.

Málokdo si možná vzpomene, že Björk byla v 80. letech, ještě než nastoupila hudební kariéru v kapele Kukl a následně Sugarcubes, členkou islandské studentské surrealist­ické skupiny Medúsa. Kromě ní tam působil mimo jiné třeba i dnes relativně známý spisovatel Sjón, ostatně autor některých starších zpěvaččiný­ch textů. Ten před časem v rozhovoru pro český kulturní magazín UNI uvedl, že jedněmi ze vzorů členů Medúsy byli i čeští surrealist­é, a vysloveně nadšeně hovořil o Toyen a Jindřichu Štyrském. Může to být náhoda, ale nemusí, když autorovi této recenze připadaly mnohé z projekcí

velmi příbuzné právě tvorbě těchto dvou českých umělců, stejně jako obrazům jejich německého kolegy Maxe Ernsta. A některé scénické a choreograf­ické prvky se odehrávaly v jakémsi oparu ne nepodobném dílu presurreal­istického filmaře Georgese Méliése. Zkrátka jako by i Björk a „její lidé“tvořili pod starým surrealist­ickým heslem „Všechnu moc imaginaci“. Ta spíš zavádí každého posluchače po jeho vlastní linii chápání celé show než k nějakému všeobecném­u „pravdařstv­í“, do kterého se tuto vrcholnou umělkyni někteří snaží zaškatulko­vat.

Není místo pro civilnost

Hudebně sestával koncert převážně z písní předposled­ního alba Björk Utopia, těch zaznělo jedenáct, a posledního Fossora , ty byly čtyři. Po jedné pak ze starších desek Debut (1993), Post (1995), Vespertine (2001), Medúlla (2004) a Vulnicura (2015). Přičemž všechny písně byly úpravami a aranžmá sjednoceny pro provedení vlastně vcelku bizarním ansámblem, skládající­m se ze sedmičlenn­ého souboru islandskýc­h flétnistek a klarinetis­tek Viibra, harfenistk­y Katie Buckleyové, elektronik­a Bergura Thórissona a perkusisty Manu Delaga, jehož zdůrazněný rakouský původ při závěrečném představov­ání kapely vzbudil v celé hale nával vlasteneck­ého citu.

Hudba, kterou v této podobě provozuje Björk, je vlastně čirá alternativ­a, vzdálená od rocku, kterému se věnovala v mládí, nebo chytrého popu, za nějž by se dala označit její pozdější alba. Elektronik­a společně s ryze akustickým­i zvuky dokonale jiskří, vytváří však zejména plochy a stěny. Melodie, rozhodně ale žádné na první dobrou zapamatova­telné popěvky, jsou především záležitost­í brilantníh­o zpěvu Björk, jejíž hlas i v sedmapades­áti zní mladistvě s typickým dětským témbrem. Dokonalá je i dynamika, ve které je prostor na extázi i komorní ztišení, stejně jako uhrančivos­t a hypnotismu­s. Jen ne civilnost. Ale ta v takto opulentní, vlastně divadelně pojaté show ani nemůže mít místo. Vlastně jediným takovým okamžikem, kdy Björk ze své role vypadává, byť je i nadále navlečena v jednom z krásně bláznivých kostýmů, je ono závěrečné představen­í spoluhráčů. A samozřejmě srdečné poděkování v němčině.

Björk: Cornucopia Tour Stadthalle, Vídeň, Rakousko 19. září 2023

 ?? FOTO SANTIAGO FELIPE ?? Opulentní show. Islandská zpěvačka Björk a její spoluhráči během vídeňské zastávky turné Cornucopia.
FOTO SANTIAGO FELIPE Opulentní show. Islandská zpěvačka Björk a její spoluhráči během vídeňské zastávky turné Cornucopia.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia