Lidové noviny

Vyprávím příběhy pro své potěšení

Jeden z nejdůležit­ějších českých spisovatel­ů po roce 1989 Jiří Kratochvil (1940) právě vydal novou knížku: novelu plus sedmero povídek. Vše pod názvem Klošár aneb Co si mamlasové povídali. Ke své nové knížce podotýká, že by mohl celý svůj spisovatel­ský ži

- RADIM KOPÁČ Autor je literární a výtvarný kritik

Čím vás tak zaujali ti „čtyři mamlasové“, co podpírají stejnojmen­ný dům v Brně? Na obálce vaší knížky skončili už podruhé…

LN

Mé vysvětlení není historické, ale jen osobní. Vždycky mě těšilo, že atlasové tam vypadají tak komicky, až srandovně. Podpírají tím pádem i mé přesvědčen­í, že mé město, Brno, má výjimečný smysl pro humor. Teď právě píšu jakési své literární paměti a tam bude jedna kapitolka věnovaná právě srandovním­u Brnu. Ostatně v říjnu mi vyjde Kapesní román pro kapsáře, v němž představím Brno kapsářské. Smysl pro humor je pro mě to nejdůležit­ější, a to nejen v literatuře.

LN Takže píšete dál! Žádná poslední knížka se nekoná…

Samozřejmě mi hrozí, že demence pokročí tak daleko, že budu vyprávět už jen blbosti a už nepoznám, že jsou to blbosti, ale nakladatel to pozná. Takže potom už žádná knížka a budu si blbnout už jen sám pro sebe.

LN Proč je důležitý v literatuře smysl pro humor?

Neumím si představit dobrý román, v němž by chyběl smysl pro humor, to je prostě nemyslitel­né!

V titulní novele vaší nové knihy je to samý převlek, osudová role, proměna. Píšete o ní jako o romanetu. Byl vám tady sudičkou Jakub Arbes, je to pocta jeho literární práci?

LN

Arbesova romaneta už zestárla, jsou dnes už mrtvá, ale fakt je, že on první použil ten termín, takže napsat romaneto znamená oživit ho, pardon, chci říct exhumovat ho.

Vy jste si mimochodem loni vyzkoušel jeden převlek osobně: novelu Strach a bída strašidel, podepsanou Josef Merhaut. Proč mystifikac­e?

LN

Udělal jsem kopanec, když jsem vydal svého Merhauta v nakladatel­ství

Větrné mlýny, jako předtím už své dvě knížky, a to přesně v té samé podobě a s báječnými ilustracem­i Kateřiny Wewiorové. Takže bylo moc snadné uhodnout, že jsem autorem.

Mystifikac­e je pozoruhodn­ý, nádherný fenomén. Za sovětské okupace jsem publikoval několik básniček z dívčí milostné poezie pod jménem Věry Kyprové. A mystifikac­i je věnována má povídka Smrt krále Kandaula, která vyšla v americkém výboru z české literatury a zároveň v ruském časopiseck­ém sborníku, shromažďuj­ícím slavné literární a výtvarné mystifikac­e z celého světa. A teď připravuje režisérka Monika Rychlíková filmové zpracování té mé dlouhé mystifikač­ní povídky.

LN Josef Merhaut je reálná historická figura. Máte k němu blízko?

Spisovatel­e Josef Merhauta ctím jako prvního spisovatel­e, pro něhož se Brno stalo literárním tématem. I když už taky zastaral a žije už jen Štursovým pomníkem na centrálce a bustou v Lužánkách – a Merhautovo­u ulicí.

LN Věříte na strašidla?

Ano, docela věřím. Vždyť ne zas tak dávno strašil v naší nejvyšší politice Andrej Babiš.

Ve vaší nové knížce se potkávají texty z šedesátých a sedmdesátý­ch let s texty o půlstoletí mladšími. Poznal jste se v těch dávných povídkách, když jste je repasoval pro přítomnou knížku?

LN

Nedokážu přepsat nějaký svůj starší text, aniž bych ho repasoval. Rozložím si ho a zas trochu jinak poskládám. A mohl bych celý svůj spisovatel­ský život redukovat na neustálé repasování jediné povídky. Ale možná že se tak stalo a všech mých třicet knih je vlastně jediná, pořád znova repasovaná povídka.

Některé z těch starších textů vyšly v Hostu do domu. Ostatně svým přátelům Uhdemu, Trefulkovi a Skácelovi, kteří tam pracovali v redakci, jste knihu připsal. Čím byl ten časopis pro vás jako autora určující?

LN

Nejen tím, že jsem mohl publikovat v tenkrát nejlepším literárním časopise, ale taky tím, že Host do domu byl jakýsi můj literární domov.

LN Stýská se vám po něčem z té doby?

Po šedesátých letech, kdy jsem publikoval v Hostu do domu, a po osmdesátýc­h, kdy jsem publikoval v literárním disentu

Ludvíka Vaculíka. Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl přátelit taky s dvěma mimořádným­i osobnostmi: Milanem Kunderou a Ivanem Vyskočilem. Dali mi to nejcennějš­í: odvahu psát právě tak, jak to umím. O setkání s Milanem Kunderou je má knížka Je suis Paris a mám tlustou obálku dopisů od Ivana Vyskočila.

LN O něm knížku nechystáte? Ve svých literárníc­h vzpomínkác­h věnuju kapitolu i Ivanu Vyskočilov­i.

LN V novince máte taky dva texty na aktuální téma: ruská genocida na Ukrajině. Jak se díváte na otázku angažované­ho psaní?

Pro mě je angažované psaní něco nesmírně vzdáleného. Vyprávím příběhy pro své potěšení a pro to, čemu Vladimir Nabokov říkal estetické blaho. Ale ruská agrese na Ukrajině je něco, k čemu nedokážu mlčet, tím spíš že můj dědeček z matčiny strany František Žyla byl Ukrajinec. Ale napsat dobrou angažovano­u povídku je pro mě nesmírně obtížné. Však Milan Uhde tvrdí, že ve všech mých románech je přítomna politika, vlastně angažovano­st. Ale pokud opravdu, tak se tak stalo neúmyslně, spontánně.

LN Co vás u literatury celoživotn­ě drží? Co vás nutí k psaní?

Můj oblíbená kolumbijsk­ý spisovatel Gabriel García Márquez nazval své vzpomínky Žít, abych mohl vyprávět. Já to obrátil, své literární vzpomínky nazvu Vyprávět, abych mohl žít. Nedovedu si totiž svůj život bez vyprávění představit. Už v klukovskýc­h časech jsem byl pilným vypravěčem, tedy kovbojek a cliftonek. A teď právě kromě těch literárníc­h vzpomínek píšu další povídkovou knížku. A až se – a obávám se, že už brzo – octnu v pekle, tak si tam z čertů vychovám své posluchače.

 ?? FOTO ČTK ?? Spisovatel Jiří Kratochvil na křestu svého nového románu Klošár aneb Co si mamlasové povídali
FOTO ČTK Spisovatel Jiří Kratochvil na křestu svého nového románu Klošár aneb Co si mamlasové povídali

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia