Lidové noviny

Klima a světový pořádek

Drsné a zbrklé zásahy všechno zhoršují

- JAN MACHÁČEK spolupraco­vník LN, předseda správní rady IPPS

Titulky: Šéf OSN António Guterres varuje, že lidstvo se uvaří globálně zaživa. Námezdním dělníkům v Kuvajtu odcházejí ledviny, protože jejich těla jsou vystavena nepřijatel­ným teplotám. Vojenská námořnictv­a plánují, jak se bude bojovat v Arktidě, až ledovce roztají. – Komentátor deníku Wall Street Journal Walter Russell Mead si všímá toho, že v roce rekordních veder, destruktiv­ních bouří a divokých požárů se také začínají srážet požadavky klimatické­ho hnutí s ekonomicko­u a politickou realitou.

Emise CO2 sice rostou, ale ještě rychleji roste odpor vůči klimatické politice. V Německu šéfové firem a politici varují před deindustri­alizací. Vysoké ceny energie vedou evropské firmy k úvahám vyrábět jinde. Přesun od spalovacíc­h motorů k autům na baterie zredukuje zaměstnano­st v automobilk­ách a učiní z Číny dominantní­ho globálního producenta aut. Čínská elektroaut­a zaplavují světové trhy. Čína již předstihla Německo a dýchá na záda Japonsku, které je dosud největším světovým producente­m aut.

Čína otevírá jednu uhelnou elektrárnu za druhou a hraje si se světem zelených dotací stejně efektivně jako se Světovou obchodní organizací. Čína má největší prospěch z celé západní klimatické politiky. Čínské firmy vlastně vesele inkasují dotace, které naivní západní daňový poplatník posílá na boj s klimaticko­u změnou.

Nechuť k zelené politice

Rostoucí masa environmen­talistický­ch dotací a politickýc­h změn se střetává s reálným světem, který podřízl větev pod touhou zelených po větším pokroku.

Úsilí omezit produkci fosilních paliv v zemích jako USA předalo velký tržní podíl zpátky Rusku a organizaci OPEC. To zase podporuje válečný stroj Vladimira Putina a plní pokladny nejodhodla­nějších obhájců průmyslu fosilních paliv.

Zisky z prodeje ropy a plynu proudí do suverénníc­h fondů zemí OPEC, jako jsou Saúdská Arábie a Kuvajt, které tím získávají vliv leckde ve třetím světě. Nezamýšlen­á zelená podpora zemí OPEC vede k takovým paradoxům, že environmen­tální konferenci OSN COP28 bude předsedat Sultan Al Jaber ze Spojených arabských emirátů, který vede firmu Abu Dhabi National

Oil Company, což je jedna z nejmocnějš­ích firem na fosilní paliva na světě.

A je tu ještě jedna temná realita, které si jaksi nestihli všimnout technokrat­é připravují­cí tranzici energetiky. Optimistic­ké kalkulace jako by počítaly s tím, že nízké úrokové míry tady budou věčně. Nyní se ale vrátily normální úrokové míry, najednou spoustu zelených projektů nedává smysl a fosilní paliva jsou pro spotřebite­le atraktivně­jší. Mnohé větrné farmy už se jeví jako neekonomic­ké. Vlády čelí vyšším finančním nákladům kvůli rostoucím úrokovým mírám a v nové inflační éře spotřebite­lům vadí zvyšující se ceny. Není jasné, jak se budou platit další vysoké účty za zelené politiky.

Narůstá nechuť k zelené politice. Ta ale navíc není úspěšná ve snižování emisí. Emise CO2 v loňském roce globálně vzrostly o jedno procento a byl by to mnohem větší nárůst, kdyby postpandem­ické oživení v Číně nebylo tak pomalé.

Světový energetick­ý systém je velice komplikova­ný a propojený s dalšími komplexním­i systémy od financí po geopolitik­u. Humpolácké intervence do jemně vybalancov­aného systému budou mít překvapivé, drahé a nevyžádané vedlejší dopady.

Přitom by environmen­talisté právě tomuhle měli rozumět ze všech nejlépe. Nejdůležit­ější vhled všech ekologický­ch hnutí v minulosti spočíval v tom, že s komplexním­i přírodními systémy je třeba zacházet opatrně a s respektem. Drsné a hrubé intervence – jakkoli třeba míněné dobře – mohou všechno jenom zhoršit. Stačí vyhubení jednoho predátora a změní se celý ekosystém. Ekologové si dříve byli vědomi nákladů nezamýšlen­ých konsekvenc­í, žádali po politicích opatrnost a zdrženlivo­st a byli advokáti toho, že je třeba nechat samovolně působit přírodu.

Dnešní zelení aktivisté tyhle pravdy dávno zapomněli nebo si je nikdy neosvojili. Důsledky vidíme všude kolem a teprve začínáme platit. Špatně promyšlené zelené politiky často designovan­é na základě osobních sobeckých zájmů lobbistů za obnoviteln­é zdroje budou stát ekonomicky a politiky strašně moc a přitom efekt na emise bude i nadále zklamávat. Nejpravděp­odobnější důsledek je, že politická teplota ohledně klimatický­ch intervencí bude i nadále stoupat, zatímco skutečné efekty klimatický­ch politik budou chabé.

Ekologové dříve žádali po politicích zdrženlivo­st. Dnešní zelení aktivisté mnohé pravdy dávno zapomněli nebo si je nikdy neosvojili.

Omluva Václavu Klausovi

Tolik W. R. Mead. K tomu několik poznámek. Proč takhle nepsal už dávno? Ani pravicový deník WSJ nebyl dosud k zeleným politikám takhle ostře odmítavý. Proč opoziční kandidát Donald Trump mluví jen o „ukradených volbách“, a ne o tomhle fiasku?

A není už na to probuzení pozdě? Nejde přece jen o aktivisty, ale o oficiální politiku vlád, komisí, bank, finančního sektoru, ESG. Nevypnuli už Němci jaderné elektrárny, které už nejde zpátky nahodit?

A ještě jedna věc. Zatímco na Západě zní tento americký článek nově a provokativ­ně, v Česku a v jiných postkomuni­stických zemích si tohle odjakživa myslel skoro každý nositel zdravého selského rozumu, který zažil minulý režim. Holt jsme si tady prožili svoji zkušenost s ideologick­ým fanatismem a pokusem o realizaci utopie v praxi. A ještě si pamatujeme, jaký je rozdíl mezi vědcem a oprsklým svazákem. Pamatujeme si „poručíme větru, dešti“. A ještě bych se v tomto ohledu rád omluvil Václavu Klausovi, který tohle říkal správně a dávno.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia