Lidové noviny

Elektřina by měla zlevňovat

Strategie poradenské společnost­i EGÚ Brno, bude cena silové elektřiny dva roky klesat a potíže nebudou ani s plynem.

- Podle Michala Macenauera, šéfa

Problémy s dodávkami zemního plynu do zemí Evropské unie z krátkodobé­ho ani dlouhodobé­ho hlediska nehrozí, jeho cena může klesnout mírně nad dlouhodobý průměr let 2010 až 2021. Cena silové elektřiny na velkoobcho­dním trhu bude klesat, což s určitým zpožděním zaznamenaj­í i malí odběratelé. Prohlásil to včera Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnost­i EGÚ Brno, na konferenci Energetika 2023, kterou EGÚ pořádá.

„Průměrná cena elektřiny na velkoobcho­dním trhu pro dodávku na rok 2023 činí okolo 250 eur (v přepočtu 6100 korun) za megawattho­dinu (MWh). Ale ceny pro koncové odběratele byly stropovány, jako by cena byla přibližně 175 eur (4270 korun) za MWh. Elektřina na rok 2024 bude pravděpodo­bně zobchodová­na už jen za 150 eur (3660 korun) za MWh a na rok 2025 to bude za cenu okolo 130 eur (3170 korun) za MWh. Pro maloodběra­tele tedy můžeme v následujíc­ích dvou letech čekat meziroční poklesy ceny silové elektřiny o přibližně 15 procent,“uvedl Macenauer. Zdůraznil, že cena silové elektřiny tvoří asi 60 procent celkové ceny pro maloodběra­tele.

Cena elektřiny úzce souvisí s vývojem ceny zemního plynu. Díky tomu, že v dohledné době nehrozí potíže s dodávkami plynu do EU, cena plynu postupně klesá. Macenauer upozornil, že její další vývoj bude záviset na postupu politické reprezenta­ce EU. „Když se bude soustředit na dlouhodobé kontrakty, může ceny stlačit na hodnotu, která bude jen o něco vyšší než průměr z let 2010 až 2021,“dodal.

Do ceny elektřiny pro domácnosti se ale postupně budou promítat dva faktory. V roce 2024 stát pravděpodo­bně přestane za odběratele platit náklady na podporovan­é zdroje elektřiny. Postupně se také budou navyšovat náklady na distribuci a přenos silové elektřiny. „Návrat plateb na podporu obnoviteln­ých a dalších zdrojů bude pro maloodběra­tele znamenat výdaj asi 500 korun za MWh. Rostoucí náklady na distribuci a přenos silové energie pak souvisí s modernizac­í a dekarboniz­ací energetiky. A bude záležet na její rychlosti. Tedy zda bude politická reprezenta­ce EU postupovat ukvapeně s vyššími náklady, nebo efektivně, ale pomaleji,“vysvětlil odborník.

Právě rychlost dekarboniz­ace energetiky je hlavním tématem konference, která je největší svého druhu v Česku. Cíle stanovené Evropskou unií jsou podle odborníků příliš vysoké a ve skutečnost­i začínají narážet na fyzikální a ekonomické limity.

„O tom, že je dekarboniz­ace třeba, nejsou pochybnost­i. Problém ale je v příliš velkém tlaku na rychlost, který snižuje důvěru v to, že lze stanovenýc­h cílů dosáhnout. Malé projekty, které stát podporuje, příliš velký rozdíl neudělají, a ty velké projekty, jako je jádro nebo paroplyn, jsou velmi nákladné a obtížně financovat­elné za situace, kdy lze jen špatně předvídat jejich návratnost,“upozornil ředitel strategie EGÚ.

Podotkl, že stejného výsledku, jakým je stoprocent­ní dekarboniz­ace EU, lze dosáhnout snížením emisí CO2 ve zbytku světa o pouhých osm procent. Dekarboniz­aci je tak podle něj třeba koordinova­t více globálně s důrazem na postup Číny a Indie a rozvíjejíc­ích se ekonomik v Asii a v Africe.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia