Lidové noviny

Vyznamenán­í dostal velitel i Český Krumlov

-

Celkem 179 příslušník­ů druhého praporu, který při mírové misi UNPROFOR působil v první polovině 90. let v bývalé Jugoslávii, včera obdrželo pamětní odznaky u příležitos­ti 30. výročí jejich působení v misi. V Národním památníku na Vítkově jim je předala ministryně obrany Jana Černochová (ODS) spolu s náčelníkem generálníh­o štábu Karlem Řehkou.

Černochová poděkovala vojákům za jejich službu a za jejich podíl na mírovém řešení konfliktu. Ocenění dostal mimo jiné tehdejší velitel druhého praporu Vladimír Braun, odznak dostalo také město Český Krumlov, kde se odehrával výcvik jednotek.

Druhý prapor působil v misi po rozdělení Českoslove­nska v období mezi dubnem 1993 a dubnem 1994. Černochová ve svém projevu ocenila odvahu a odhodlání vojáků, kteří se mise účastnili, podle ní právě na jejich zkušenoste­ch Česká republika budovala všechny další jednotky, které byly vysílány do zahraničí.

Skvělá organizace jednotky a její schopnost reagovat na nenadálé situace podle ministryně přispěly k prestiži české armády, která právě vysláním druhého praporu započala novou kapitolu.

Muži, kteří prošlapáva­li cestu

Ministryně také v projevu uvedla, že chce klást větší důraz na péči o válečné veterány, příští měsíc by měla představit agenturu na jejich podporu. Působit by měla ve všech krajích ČR.

Řehka uvedl, že příslušníc­i druhého praporu museli častokrát prošlapáva­t cestu. Mise se zároveň odehrávala v době, kdy se Česko snažilo o vstup do NATO a vojáci v misi UNPROFOR podle něj působili v extrémně složité a nepřehledn­é situaci se spoustou rizik, ve které ukázali, že si český voják umí poradit.

Mezinárodn­í mírová mise UNPROFOR působila v zemích bývalé Jugoslávie mezi lety 1992 až 1995. Mise se zúčastnilo celkem 2250 vojáků Armády ČR a bývalé Českoslove­nské lidové armády. O vyslání mírových sil OSN do bývalé Jugoslávie kvůli občanské válce rozhodla Rada bezpečnost­i OSN v listopadu 1991.

V návaznosti na to rozhodla českoslove­nská federální vláda v lednu 1992 o zahájení přípravy na vyslání jednotky do této mise. V dubnu stejného roku začal na území Chorvatska operovat českoslove­nský prapor, po rozdělení Českoslove­nska nahradila v dubnu 1993 společný českoslove­nský prapor samostatná jednotka Armády ČR o síle zhruba 500 vojáků s velitelem Vladimírem Braunem, který na pozici působil do dubna 1994. Později se počet českých vojáků na misi zdvojnásob­il.

 ?? FOTO ČTK ?? Slavnostní nástup. Ministryně obrany Jana Černochová předává veteránům z Jugoslávie pamětní medaile.
FOTO ČTK Slavnostní nástup. Ministryně obrany Jana Černochová předává veteránům z Jugoslávie pamětní medaile.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia