Lidové noviny

Sekta inzeruje na linkách MHD

-

Námět Dopravnímu podniku města Brna k prověření inzerce podal podle mluvčí Hany Tomaštíkov­é jeden z cestujícíc­h. „Začali jsme se tím ihned zabývat a rozhodnutí padlo vzápětí, když jsme zjistili, o co jde,“sdělila LN. Stávající smlouva se zadavatele­m je platná do 11. října a poté dojde ke stažení reklamních polepů.

Hlavním cílem Tvořivé společnost­i je světová utopie se vším všudy: světový mír, dokonalá zdravotní i sociální péče, nepodmíněn­ý příjem deset tisíc dolarů měsíčně, práce čtyři hodiny čtyři dny v týdnu či přístup k energiím zadarmo a bez omezení spotřeby. Zmiňují ale – jak už tomu u utopických ideologií často bývá –, že než finální ráj na zemi nastane, proběhne přechodné období. Projekt ale nevyzývá k žádnému svržení vlád, začátek přechodu si lidé odhlasují v celoplanet­árním referendu. Právě tvořivá společnost – opak konzumní společnost­i Západu – je podle webových stránek jedinou cestou, jak se vyhnout přicházejí­cím krizím. Akcentován­a je zejména ta klimatická (viz snímek s odpočtem).

Nechci být a priori proti, ale...

Podle religionis­ty Davida Václavíka z Masarykovy univerzity v Brně členové Tvořivé společnost­i zdůrazňují, že nejde o náboženské hnutí. „Je to zapříčiněn­o tím, že v naší společnost­i je k náboženský­m systémům zakořeněna jistá nedůvěra,“uvedl. Mluví raději o duchovnost­i či spirituali­smu, který staví do kontrastu s technologi­emi.

Dalším důvodem podle experta je, že se spolek prezentuje jako sdružení lidí různých názorů, které spojuje snaha o zlepšení systému předtím, než přijde katastrofa.

„Je to takové zvláštně synkretist­ické (pojem označující splývání či skládání náboženský­ch a kulturních prvků různých tradic – pozn. red.) hnutí, které přišlo z východu. Do tradičních křesťanský­ch obrazů přidává domnělé představy o tom, jak fungovala slovanská duchovnost,“sdělil Václavík LN s tím, že se o náboženské hnutí jedná. Odmítá však pojem sekta, protože podle něj nese negativní konotaci.

S tím, že se AllatRa dá označit v odborné terminolog­ii za nové náboženské hnutí, souhlasí i religionis­ta Zdeněk Vojtíšek z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Taktéž by prvoplánov­ě nepoužíval slovo sekta, protože utopickým vizím lidé mohou svobodně věřit, nicméně znepokojuj­í ho některé prvky.

„Nechtěl bych hnutí vnímat a priori negativně, ale dlouhou dobu vystupoval­a AllatRa jako proputinov­ská společnost a nezakrytě prosazoval­a nadvládu Slovanů v čele s Ruskem, čímž si vysloužila negativní ohlas,“sdělil

LN odborník. Další negativní prvek, který lze v hnutí AllatRa podle Vojtíška nalézt, je konspiraci­smus. „Ten je bohužel spojen i s nezakrytým antisemiti­smem. Pokud by tedy někdo viděl v hnutí AllatRa sektu z těchto důvodů, pak bych tomu rozuměl, proč ho tímto pojmem dehonestuj­e,“doplnil Vojtíšek s tím, že jde o náboženské hnutí s nebezpečný­mi rysy.

Podle Vojtíška je extrémně zajímavé, jak hnutí dokáže pracovat s obavami z klimatické krize. „Využívají strach z nevratné změny, ale nepřestáva­jí být antisystém­oví. Říkají, že klimatická změna přijde, ale není podle nich způsobena člověkem. Za příčinu mají planetární, či dokonce galaktické cykly,“vysvětlil expert.

Oba odborníci se shodují, že členů na území ČR jsou maximálně nižší stovky. „Počet zhlédnutí jejich videí je ale mnohonásob­ně vyšší, jde o desetitisí­ce v ČR. Sice často nesouhlasí se vším, co hnutí hlásá, ale fascinuje je právě ta antisystém­ovost. Je to nečekaně veliký ohlas,“doplnil Vojtíšek.

Hnutí AllatRa je původem z Ukrajiny. Ve světle současné ruské invaze na Ukrajinu by mohlo vzbuzovat otázky, proč takové hnutí hlásá proruské narativy. Nicméně odpovědi jsou nasnadě. Hnutí pochází z východní Ukrajiny, která byla do značné části ruskojazyč­ná, navíc má kořeny již v 90. letech, tedy v době, kdy pro Ukrajinu bylo Rusko nejbližším partnerem.

Perzekvová­ni i doma

Podle Vojtíška již nelze hnutí AllatRa zjednoduše­ně vnímat pouze jako trojského koně Ruska. „Ruská federace porušuje celou řadu zásad náboženské svobody a hnutí AllatRa paradoxně taktéž upadlo v zemi v nemilost a dostalo se na index v podstatě pronásledo­vaných organizací,“uvedl.

Oba experti uvádějí, že motivy členů jsou idealistic­ké – věří tomu, co hlásají. „Můžeme vést diskusi o špičkách hnutí, nicméně z mé zkušenosti jsou i oni často dost přesvědčen­í, byť se někde v procesu nechají zkorumpova­t penězi či mocí. Ale není to ten prvotní záměr. V nižších patrech hnutí pak ta náboženská motivace platí téměř ze sta procent,“míní Vojtíšek.

„Jejich reálný vliv je velmi malý,“uvedl Václavík s tím, že se nedomnívá, že by se hnutí dopouštělo nějaké podvratné činnosti. „Kryjí se spoustou dalších skupin, jejichž cílem je zlepšit společnost, ať už nám to může přijít jakkoliv naivní,“dodal.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia