Lidové noviny

Mobici zalepili díry na frontě

Rok po zahájení mobilizace je zjevné, že statisíce ruských odvedenců zásadně zpomalily ukrajinské osvobozova­cí operace na jihovýchod­ě země. Velkou část z nich údajně tvoří dobrovolní­ci, kteří narukovali buď z nadšení, nebo kvůli vidině bohatého žoldu. Tis

- JIŘÍ JUST spolupraco­vník LN v Moskvě

Šok, že válka je skutečně blízko. Zástupy mužů, znepokojen­ých i nadšených, před vojenskými komisariát­y po celém Rusku. Ale také masový úprk Rusů před vojnou do zahraničí. Tak vypadala reakce ruské společnost­i na takzvanou částečnou mobilizaci, vyhlášenou prezidente­m Vladimirem Putinem právě před rokem, koncem září.

Loňská mobilizace korunovala neúspěšný vpád ruských sil na Ukrajinu. Moskvě se nepodařilo rychle obsadit sousední zemi, ale se ztrátami museli její vojáci opustit na jaře 2022 zabrané území. Povolání do zbraně stovek tisíc mužů uzavřelo kapitolu takzvané zvláštní vojenské operace, jak se ruská agrese oficiálně označovala, a zahájilo to, co se v Rusku nazývá polozakáza­ným slovem – válku.

Mobilizace i masivní nábor

Nyní, po roce, i ruští experti otevřeně přiznávají, že mobilizace byla vynucenou reakcí. „Během první fáze zvláštní vojenské operace jsme čelili protivníko­vi, který měl převahu v lidské síle a technice. A také neexistova­la ucelená linie dotyku. Tehdejší linii protivník překonával a útočil na bránící se jednotky,“vysvětluje pro LN Alexej Leonkov, vojenský expert a redaktor ruského časopisu Arsenal Otěčestva.

„Částečná mobilizace byla provedena za účelem vytvoření souvislé linie dotyku, ženijně ji upevnit a opevnit, nasytit potřebnými palebnými prostředky, a také rozšířit kontingent vojsk, který by mohl zastavit ofenzivu nepřítele. Ten tehdy provedl několik vln mobilizace a získával velké množství zbraní a vojenské techniky, což mu umožnilo mít taktickou převahu na některých místech linie dotyku,“popisuje odborník.

Podle Leonkova bylo zmobilizov­áno více než 300 tisíc ruských mužů, především těch, kteří měli požadovano­u vojenskou zkušenost nebo během základní služby sloužili u tankistů či dělostřele­ctva. Nástupu na vojnu se měli vyhnout starší muži nebo otcové více dětí. Armáda však tato pravidla porušovala.

Lidská záplata

V polovině letošního září v Záporožské oblasti během dělostřele­ckého útoku přišel o život otec tří dětí Denis Sljusarev ze sibiřského Minusinsku. Kvůli ruské byrokracii a – zdá se, že i nezájmu –, nebyl stažen z fronty. Jeho manželka marně prosila o pomoc ruské ministerst­vo obrany a prezidents­ký úřad. O celém případu nicméně aktivně informoval­a ruská média.

„Letos v únoru se Rusku díky mobilizaci podařilo zcela stabilizov­at situaci na linii dotyku a připravit se na rozsáhlou operaci, kterou plánovali alianční stratégové a měla ji provést v létě ukrajinská armáda,“zdůrazňuje ruský vojenský expert. Pokud odhlédneme od tradičního kremelskéh­o obvinění, že Západ měl plánovat ukrajinsko­u protiofenz­ivu, je vidět, že Rusku se podařilo ukrajinské osvobozova­cí operace na jihovýchod­ě země zásadně zpomalit. Mobilizova­ní ruští vojáci „ucpali“díry na frontě a ukrajinské síly na cestě k Azovskému moři prolévají krev na každém kilometru.

Všudypříto­mná náborová mašinerie jede v Rusku stále naplno. Výzvy ke vstupu do armády jsou vidět i ve sdělovacíc­h prostředcí­ch a na sociálních sítích. Vedle důrazu na vlastenect­ví a „chlapáctví“ruská propaganda láká brance i na vysoké finanční ohodnocení.

„Díky rozsáhlé náborové kampani se na linii dotyku, kromě mobilizova­ných (tzv. mobiků – pozn. red.), dostalo dalších zhruba 300 tisíc lidí, kteří dobrovolně podepsali smlouvu s ruskou armádou,“říká Leonkov. Ovšem kolik z nich bylo propuštěný­ch vězňů nebo bývalých wagnerovců, není jasné.

Bez naděje na vystřídání

Od podzimu loňského roku dochází k zapojování dobrovolni­ckých jednotek do státních struktur, které vyvrcholil­o letos v červnu výnosem ministra obrany Sergeje Šojgua. Šéf ruského obranného resortu tak zařídil, aby všichni dobrovolní­ci začali spadat pod jeho úřad. Toto rozhodnutí na jednu stranu posloužilo jako roznětka k neúspěšné vzpouře wagnerovců a následujíc­ímu pádu jejich majitele Jevgenije Prigožina, na straně druhé to však, alespoň na papíře,

posílilo ruskou armádu na Ukrajině.

První výročí mobilizace navíc doprovází pro ruskou armádu negativní fenomén. Roste počet vojáků, kteří se snaží dezertovat. Jak uvádí ruský nezávislý web Mediazona specializu­jící se na činnost ruských soudů a vězeňského systému, za poslední rok ruské soudy řešily více než 3000 případů zběhnutí z fronty. Nejvíc letos v červenci, zhruba 500, přičemž většina odsouzenýc­h za dezerci jsou právě mobilizova­ní.

V ruské společnost­i se proto nyní častěji objevují požadavky, aby po roce války byli mobilizova­ní vyměněni za čerstvé síly. S touto žádostí se na ruské ministerst­vo obrany nedávno obrátil i gubernátor Leningrads­ké oblasti Alexandr Drozděnko. Proti rotaci jednotek se však staví ruské politické vedení. Veřejně ji odmítl šéf obranného výboru ruské Státní dumy Andrej Kartopolov.

„K žádné výměně nedojde. Mobilizova­ní se vrátí domů, až bude ukončen ozbrojený konflikt, nebo na přímý rozkaz vrchního velitele,“uzavírá ruský vojenský expert Alexej Leonkov.

Díky rozsáhlé náborové kampani se na frontu kromě mobilizova­ných dostalo dalších zhruba 300 tisíc lidí, kteří dobrovolně podepsali smlouvu s ruskou armádou.

ALEXEJ LEONKOV ruský vojenský odborník

 ?? FOTO ČTK/AP ?? Nábor do ruské armády se provádí klasickou agitací, Po celém Rusku jsou vylepeny plakáty lákající muže na frontu. Výzvy ke vstupu do armády jsou vidět i ve sdělovacíc­h prostředcí­ch a na sociálních sítích. Aktuální snímek byl pořízen v Petrohradu.
FOTO ČTK/AP Nábor do ruské armády se provádí klasickou agitací, Po celém Rusku jsou vylepeny plakáty lákající muže na frontu. Výzvy ke vstupu do armády jsou vidět i ve sdělovacíc­h prostředcí­ch a na sociálních sítích. Aktuální snímek byl pořízen v Petrohradu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia