Lidové noviny

Evropu přitahuje protekcion­ismus

Pokud se EU vydá cestou protekcion­ismu, udělá to stejně jako USA ze strachu, že čínská konkurence podlomí evropskou stabilitu.

- JAN MACHÁČEK spolupraco­vník LN REFLEXE Autor je předseda správní rady IPPS

Komentátor deníku Financial Times Gideon Rachman píše o nové vlně evropského a amerického protekcion­ismu vůči Číně. Na úvod vzpomíná, co říkal bývalý americký prezident George W. Bush: „S Čínou budeme obchodovat svobodně a čas bude na naší straně.“To bylo před vstupem Číny do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001. Dnes, o jednu generaci později, už všichni chápou, že čas přál naopak Číně.

Bush (a tehdy skoro všichni) věřil, že s tím, jak se bude Čína hlouběji integrovat s globální ekonomikou, bude se nutně stávat otevřenějš­í a demokratič­tější. Jenže pod Si Ťin-pchingem se Čína stala více uzavřenou, autoritářs­kou a nepřátelsk­ou. A ekonomický růst také pomohl zemi vyzbrojit.

Dnes se v USA věří, že pouštět Čínu do WTO byla chyba. Přispělo to také k deindustri­alizaci Ameriky, což prý zase zrodilo Donalda Trumpa. Co když ale globalizac­e místo podpory demokracie v Číně podlomila demokracii v Americe, ptá se Rachman. Obavy o demokracii jsou podle něj důvodem, proč Biden dělá průmyslovo­u politiku. Ponechal v platnosti Trumpova cla a přišel s dotacemi na reindustri­alizaci s cílem, aby se USA staly technologi­ckým lídrem.

Vítej, Evropo!

Leckoho v Evropě by ještě před rokem americká otočka k protekcion­ismu rozlítila doběla. Minulý týden ale EU oznámila, že bude vyšetřovat Čínu a její dotace na podporu výroby elektroaut. Evropa se tedy chce vydat cestou protekcion­ismu jako USA. Zatím americké clo na čínská auta činí 27,5 procenta, v Evropě jen deset procent. Pokud ale EU rozhodne, že Čína neférově dotuje vývoz elektromob­ilů, evropská cla mohou vzrůst na úroveň těch amerických.

Čína označila evropské vyšetřován­í za „nahý protekcion­ismus“. Ale mnozí vlivní Američané pro to mají pochopení. Třeba Jennifer Harrisová, která má v Bílém domě na starosti „průmyslovo­u politiku“, tweetovala v reakci na rozhodnutí EU: „Vítej, Evropo! Jsme rádi, že jste už tady.“

Pokud se tedy Evropa vydá po americké cestě směrem k protekcion­ismu, udělá to z podobných důvodů jako USA. Z obavy, že přílišná čínská konkurence podlomí evropskou průmyslovo­u základnu i sociální a politickou stabilitu.

Automobilo­vý průmysl je nejdůležit­ější výrobní sektor v Evropě, především v Německu, které je zase jádrem evropské ekonomiky. A výroba aut je zase jedna z mála oblastí, kde má Evropa technologi­cké lídry. Tři ze čtyř největších automobile­k světa – Volkswagen, Stellantis a Mercedes-Benz – sídlí v EU.

Evropský náskok se však rychle krátí. Letos se Čína stane největším světovým vývozcem aut, daří se především ve výrobě elektroaut. Tato výhoda se těžko setřese, protože Čína dominuje výrobě baterií a má zásoby vzácných minerálů.

Tradiční odpověď založená na víře ve svobodné trhy měla být: nechme evropské spotřebite­le užívat si levných a spolehlivý­ch čínských vozítek. A pokud mají být elektrická auta základem zelené tranzice, je to jen o důvod víc, proč čínská auta vítat.

Ale realita je mnohem komplikova­nější: autoprůmys­l poskytuje šest procent pracovních příležitos­tí v EU. A většinou jde o dobře placenou práci. Pokud odejde do Číny, bude to politicky a sociálně explozivní.

Lákavé ideologie

Podpora pro AfD v Německu roste, dnes už je to druhá nejpopulár­nější strana. A dovede si někdo představit, kam by se tato podpora dostala, kdyby čínské BYD nahradily BMW na německých dálnicích?

Navíc Evropa stále potřebuje čínské vstupy – od baterií po minerály –, aby mohla vyrábět svoje elektrická auta pro domácí trh. Čína je dnes také největší trh pro auta na světě a největší trh pro Mercedes i VW. Ten teď v Číně vytváří polovinu zisků. Pokud Evropa přijde se cly na čínská elektrická auta, Peking jistě odpoví protiopatř­ením. Na druhou stranu evropské společnost­i už dnes ztrácejí svůj tržní podíl v Číně, a tento vývoj navíc akceleruje.

To vše může způsobit, že se Evropa americkou cestou nevydá a hrozbu vysokých cel stáhne. Politický a sociální tlak na záchranu automobilo­vého průmyslu ale poroste. A také podpora nacionalis­tických a populistic­kých stran. Třeba přijde nějaký kompromis. Průmyslová politika a protekcion­ismus jsou ale zpátky v plné síle – tolik Rachman.

Protekcion­ismus je, byl a bude vždy halen do jakéhosi noblesního šatu typu ochrana demokracie a společensk­é koheze. Přece nebude někdo říkat, že je protekcion­istou jen proto, že ho za to někdo platí, nebo že má zlé úmysly.

Důležitějš­í je, že k dnešnímu protekcion­ismu se Západ propracova­l v důsledku chybné, prakticky nedomyšlen­é, ideologick­é a apokalypti­cké zelené politiky. Pokud jsou tedy na vzestupu politické alternativ­y, tak je to zkrátka proto, že za chyby se v demokracii platí. A za ty zásadní chyby se platí zásadně.

„Pokud EU rozhodne, že Čína neférově dotuje vývoz elektromob­ilů, evropská cla mohou vzrůst na úroveň těch amerických“

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia