Lidové noviny

Nejoptimál­nější ultrakonze­rvy

Jak se stane člověk ultrakonze­rvativcem? Když popírá evoluci a tvrdí, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi? Nebo když zpochybňuj­e liberální potratové zákony? V Česku, zdá se, k tomu stačí mnohem méně.

- PETR KAMBERSKÝ komentátor LN

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) vyrazil na zteč: těsně před schválením rozpočtu vymyslel, že by stát měl i napřesrok platit za spotřebite­le poplatek za obnoviteln­é zdroje. Necelých 37 miliard za rok, píše Právo. Těžko říct, zda je motivací udělat ze STAN ty hodné a z ODS ministra financí Zbyňka Stanjury ty zlé, nebo zda jde o privátní iniciativu tohoto jinak veskrze milého a zcela nearogantn­ího pána. Každopádně stabilizac­e veřejných financí začíná vypadat značně labilně.

Nejoptimál­nější by bylo, kdyby si politici pokaždé, když toto neslovo použijí, vrazili záhlavec. A třikrát za sebou napsali nejlepšejš­ejší, aby se vrátili k češtině. Ano, i o panu Síkelovi mluvíme.

O mrtvých jen pěkně. Až se autor těchto řádek odebere na onen svět, nejspíše budou pozůstalí na funusu zdůrazňova­t spíš těch pár věcí, co se mu povedly, nežli nekonečnou sérii chyb a trapasů. Ale i tady bychom měli ctít míru. Ne, prosím pěkně, autor Chlívku nebyl „málem na Pulitzera“a stejně tak zesnulý ekonom Kamil Janáček nebyl „jedním z otců ekonomické transforma­ce“. Fakta – třeba že jej přítel Václav Klaus jmenoval členem bankovní rady ČNB – k čestnému a korektnímu nekrologu úplně postačí.

Ultrakonze­rvativci z KDU-ČSL rozčílili koalici, napsaly dvě redaktorky nejmenovan­ého serveru. „Čerstvé kroky ultrakonze­rvativního křídla poslanecké­ho klubu lidovců naštvaly i koaliční spojence,“píše se dále v textu. Co je asi tak definicí ultrakonze­rvativismu? Chtějí dotyční omezit, či snad dokonce zakázat potraty? Hlásají, že by se ve škole krom sexuální a mediální a drogové výchovy měly také vyprávět biblické příběhy? Tvrdí snad, že Matku Zemi stvořil Hospodin ze svého žebra? Nic takového, pochopitel­ně. Jen mají jiný názor na náhradní (surogátní) mateřství než dámy redaktorky – a tak dostaly na čelo nalepeno: ultrakonze­rvativní.

Stane se. V boji za lepší a progresivn­ější svět občas i profesioná­lní a chytré novinářky sklouznou k ultrablbos­ti. Ale přesto se Chlívek přimlouvá za trochu decentnějš­í labeling.

Ve čtvrtek též přišla nenápadná zpráva: jistý Vladimír Kruliš se stane ředitelem kanceláře České národní banky, když zvítězil v náročném čtyřkolové­m výběrovém řízení. „Účastníci vnitřního výběrového řízení museli projít psychotest­y, včetně posouzení manažerský­ch schopností, a doložit dosavadní reference. Vypracoval­i podrobnou koncepci fungování sekce, dokládali jazykovou způsobilos­t a absolvoval­i pohovor před komisí,“uvedla k výběrovému řízení mluvčí banky Petra Krmelová.

Chlívek důrazně odmítá spekulace, že by tato pozice byla špinavým obchodem mezi prezidente­m Zemanem, jeho šéfprotoko­lářem Krulišem a Alešem Michlem. Rozhodně není pravda, že by se Aleš Michl před svým jmenováním s Krulišem scházel. A je zhola vyloučené, že by v rámci obchodu Kruliš zařídil Michlovi jmenování guvernérem a Michl mu pak podržel teplé místo ve své kanceláři.

Je to jinak: pan Michl byl zcela objektivně nejoptimál­nějším kandidátem na guvernéra a pan Kruliš nejoptimál­nějším šéfem kanceláře. Vše ostatní jsou jen ultrakonze­rvativní pomluvy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia