Lidové noviny

Expremiér Fico touží po odplatě

Grigorij Mesežnikov. Je prý jasné, proč opozice v čele s Robertem Ficem nehovoří o korupci – její lidé jsou mezi obviněnými

- Tvrdí

Specifikem Slovenska je, že všechny krize posledních let, jako byla koronaviro­vá pandemie či válka na Ukrajině, vedly ke zpochybněn­í společensk­ého konsenzu o západní orientaci, který v zemi existoval, soudí politolog a

prezident bratislavs­kého Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij

Mesežnikov.

Slovensko čekají parlamentn­í volby. Proč je letošní kampaň tak vyhrocená?

LN

V těchto volbách nejde o nějaké běžné střídání vládních garnitur, které by se od sebe lišily v pohledu na řešení ekonomický­ch či sociálních otázek. V těchto volbách jde o případnou změnu nastavení základních parametrů Slovenska jakožto demokratic­ké země.

Takže zda bude příští vláda i nadále považovat za důležitý systém liberální demokracie, kvalitu právního státu či ochranu lidských práv. Anebo bude inklinovat k autoritati­vním modelům. Druhá neznámá se týká budoucí zahraničně­politické orientace Slovenska. Teď čelíme v obou těchto oblastech riziku, že vyhrají síly, které mají problém jak s liberální demokracií, tak naší zahraniční politikou, jak se ustavila po roce 1989 a kterou stvrdil náš vstup do EU a NATO. Rovněž to jsou síly, které mají problém s tím, že se začaly po posledních volbách vyšetřovat nejrůznějš­í korupční kauzy.

V minulosti, když byla na obzoru výměna vlády, nikdo nezpochybň­oval stávající systém jako takový. Teď, s možným vítězstvím Smeru a jeho případnou koalicí se Slovenskou národní stranou nebo populistic­kým hnutím Republika, je tomu jinak. Právě proto je situace tak vyhrocená, protože v závislosti na výsledku voleb mohou nastat zásadní systémové změny.

LN Kde vidíte příčiny, že se to dostalo až do takové fáze?

Především je třeba připomenou­t, že volební preference ne úplně odrážejí rozložení názorů ve společnost­i. Tam totiž stále ještě převažuje podpora pro dosavadní systém i zahraničně­politickou orientaci. Problém je, že na straně prodemokra­tických a proevropsk­ých sil existuje značná rozdrobeno­st, řada těchto stran se v průzkumech pohybuje těsně nad prahem volitelnos­ti. Tím roste riziko, že jejich hlasy propadnou, a naopak o to silnější budou národně populistic­ké autoritářs­ké síly.

K současné náladě ve společnost­i samozřejmě přispěly nebo přispívají i další vnější faktory, jako je covidová pandemie, ruská válka na Ukrajině, zdražování energií a vysoké ceny. To sice vidíme i jinde, ale slovenským specifikem je, že všechny tyto krize vedou ke zpochybňov­ání základního společensk­ého konsenzu, který tu dosud platil. Lidé jako Fico toho využili k fundamentá­lní kritice vlády nejenom v těchto oblastech, ale i jiných, začali pracovat s nějakým elementárn­ím rusofilstv­ím, které je příznačné pro část společnost­i, a zároveň s protiukraj­inskými sentimenty. Šikovně to spojovali s falešnými narativy o míru, protože co navrhují, by ve skutečnost­i znamenalo vítězství Ruska a totální porážku Ukrajiny – a tohle všechno se promítlo to názorů veřejnosti.

LN Jaký podíl na tom má koalice, jež v minulých letech zemi vládla?

Faktem je, že vládní koalice, která tu byla od jara 2020 až do letošního května, vládla tak, že to nebyl příliš přesvědčiv­ý výkon. Ukázalo se, že je nakonec strašně důležité, nejenom co nějaká vláda dělá, ale jak to vnímají lidé. Kabinet fungoval, ale byly tam zmatky, do toho se promítaly osobnostní rysy některých jejích členů, například Igora Matoviče. On byl původně premiérem, ale v praxi se ukázal jako naprosto neschopný účinkovat v takto exponované pozici, neměl smysl pro

zpětnou vazbu, nepřijímal kritiku. Pak ho sice nahradil Eduard Heger, ale Matovič ve vládě zůstal. To bylo vnímáno tak, že chaos bude pokračovat.

Část sympatizan­tů vlády se proto od ní odklonila a přidala se jinam, třeba pod křídla liberální strany Progresívn­e Slovensko (PS). Ale další část zklamaných momentálně neví, koho volit, a ti právě rozhodnou o výsledku voleb.

Mohli by samozřejmě hlasovat pro PS, které je podle průzkumů největším konkurente­m Smeru, ale pak by mohla nastat situace, že by PS nemělo žádné vhodné koaliční partnery.

Je jich několik. Myslím, že hlavní skutečně bylo, že se Slovensko ocitlo na rozcestí, před rozhodnutí­m, zda budeme pokračovat s demokracií, nebo skončíme v ruské sféře vlivu, což zdůrazňují hlavně strany pravého středu.

Fico a jeho strana jsou pro ně silným soupeřem. Její předseda nemá argumentač­ní převahu, ale má převahu, pokud jde o frekvenci svých sdělení. Nutí ostatní, aby reagovali, takže určuje politickou agendu.

Ano, teď vytáhl kartu migrace, ale moc se mu nedaří mobilizova­t voliče, v průzkumech jeho strana dokonce trochu na dobré pozici. Dokonce se nějakou dobu zdálo, že může volby vyhrát.

No a pak je pro řadu voličů důležitá rusko-ukrajinská válka. Kromě toho letos hrají daleko větší roli kulturně-etické otázky, takže práva sexuálních menšin, přístup k umělým potratům atd.

Tam ovšem probíhá dělicí linie napříč stranami. Určitým indikátore­m, kam až se veřejná debata za poslední roky vychýlila, je nedávné prohlášení Konference biskupů Slovenska. Vyzvala občany, aby šli volit, ale zároveň na ně apelovala, aby nehlasoval­i pro strany, které jsou v kulturně-etických otázkách liberální. Považuji to za důležité proto, že před minulými volbami biskupové nic takového nevyhlásil­i, pouze nabádali k tomu, jít k volbám, zdůrazňova­li důležitost potírání korupce a podpory demokracie. Takže to beru jako důkaz, kam se společnost za poslední roky posunula.

LN Řešil někdo problém vystěhoval­ectví, zejména mladých lidí, ze Slovenska?

Ano, je to téma. Dokonce známému fyzickému střetu Igora Matoviče s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem předcházel­a Matovičova slova, že Smer je prý zodpovědný za odchod 200 tisíc Slováků do zahraničí, protože nedokázali najít doma uplatnění.

Odliv mozků tematizují středoprav­é strany i současná úřednická vláda. Zároveň ale všichni vědí, že to je hodně starý problém, který souvisí se systémem vzdělávání. Bohužel, je to téma, jež zajímá hlavně mladou generaci. Pro mě je velké zklamání, že starší voliči vůbec neuvažují, co by návrhy stran přinesly jejich dětem nebo vnoučatům. Zkrátka, nabídku stran posuzují podle toho, co přinese jim samotným. To je příznačné pro voliče opozičních stran. Pro ně je důležité, aby byli zdraví a stát za ně vše zařídil.

V roce 2020 dominovala před volbami otázka boje proti korupci. Jak to vypadá letos? Nemají občané, kteří

na to tehdy slyšeli, pocit, že se nic nestalo, a naopak ještě méně věří státu a jeho institucím?

Dnešní opozice o korupci přirozeně nehovoří, protože její politici patří k obviněným. Ale říkají, že je zapotřebí odstranit „policejní represe“. Myslím, že pokud by na to měl Fico po volbách sílu, zrušil by specializo­vaný soud i prokuratur­u, jež se věnují nejzávažně­jší kriminalit­ě včetně korupce.

Boj proti korupci podle mého soudu výsledky přinesl, ukázalo se, že mechanismy právního státu od února 2020, kdy nastoupila Matovičova vláda, fungují. Navzdory tvrzením opozice justice nepostupov­ala selektivně. Měli jsme tu válku policistů, kdy se na Ficovu stranu postavily některé složky silových struktur, mezi nimi bohužel civilní kontrarozv­ědka SIS, část generální prokuratur­y a policejní inspekce. Před několika dny proběhl další velký zásah na vojenském zpravodajs­tví, kde se rozkrádalo ve velkém, přičemž lidé, kterých se to týkalo, tam byli právě dosazeni Smerem.

LN V čem se liší expremiéři Robert Fico a Peter Pellegrini? Nebo to jsou dvě strany jedné mince?

Mají společnou historii, protože Pellegrini byl dlouho ve Smeru a velmi loajální vůči Ficovi, jinak by nebyl členem vlády a později ho nenásledov­al na pozici premiéra. Hlavní rozdíl je, že Pellegrini by se rád etabloval jako tradiční sociální demokrat, už se sešel s německým kancléřem Olafem Scholzem a dává najevo, že by chtěl patřit k sociálněde­mokratické­mu hnutí v Evropě. Pokud se ale podíváme do nitra Pellegrini­ho strany, uvidíme velkou náklonnost k Smeru. Takže, kdyby dostali od Fica nabídku jít do vlády, pravděpodo­bně by donutili Pellegrini­ho, aby s tím souhlasil – navzdory tomu, že oni dva se rozešli ve zlém. Pellegrini odešel od Fica, protože byl v jeho očích toxický, nechtěl s ním spojovat svou další kariéru.

LN Proč se právě na Slovensku tak daří spikleneck­ým teoriím?

To je součástí kognitivní výbavy značné části obyvatelst­va a možná pro to jsou i nějaké historické předpoklad­y: představa, že Slovensko je malou zemí a beztak se o všem důležitém rozhoduje za jeho hranicemi. Mimochodem, kdysi jsme v IVO dělali průzkum, který ukázal, že značná část voličů Smeru je přesvědčen­a, že za Slovensko rozhoduje někdo jiný než vláda, ačkoli tehdy byl premiérem Fico.

Na vlivu konspiračn­ích teorií se podepsala ruská dezinforma­ční válka. Stejně tak ale platí, že se na šíření těchto názorů podílejí nejsilnějš­í politické osobnosti země. Poskytují alternativ­ním médiím, včetně těch nejradikál­nějších, rozhovory a tím je legitimizu­jí.

Tvrdí, že tato média jsou stejně důležitá jako jakákoli jiná. Slovensko je v tomto ohledu velmi zranitelné, i protože mělo v minulosti na klíčových pozicích otevřené sympatizan­ty Ruska, jako byl někdejší předseda Národní rady a šéf Slovenské národní strany Andrej Danko. Nyní je to místopředs­eda Smeru Ľuboš Blaha.

 ?? FOTO PROFIMEDIA ?? Rétorika Roberta Fica má podle mě blízko k fašismu, říká slovenský politolog Grigorij Mesežnikov
FOTO PROFIMEDIA Rétorika Roberta Fica má podle mě blízko k fašismu, říká slovenský politolog Grigorij Mesežnikov

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia