Lidové noviny

Hranice: trable i úkoly

-

Mnoho je trablů s hranicemi právě v této době; mají mnoho podob a řeší je mnoho lidí na mnoha místech světa. A co víc, vlastně ty trable spolu všechny nějak souvisejí.

Ten nejčerstvě­jší i nám nejbližší trabl má v Polsku režisérka Agnieszka Hollandová s právě premiérova­ným filmem „Hranice“, na jehož vzniku se podílejí i české produkční společnost­i. Osud rodiny syrských běženců tlačených Putinem nastrčeným­i hybridními ozbrojenci z Běloruska a z druhé strany ostnatého drátu drcených polskými pohraniční­ky je výmluvným symbolem nestabilit­y dnešního světa, jenž balancuje na špičce jehly, anděly již dávno opuštěné. Je děsivé sledovat, jak se paleokonze­rvativní část Polska nemůže shodnout v plivancích, zda režisérka filmu s jednoznačn­ě humanitním poselstvím je spíš nacistka, nebo stalinistk­a.

Trabl s hranicí na opačné polokouli má taky nejmocnějš­í muž světa, americký prezident Joe Biden. Plot mezi Mexikem a Spojenými státy, na jehož stavbu sázel Donald Trump, nefungoval a rovněž Biden migrační problém jen flikuje. Podle Fareeda Zakarii se dnes po zeměkouli snaží překonávat nějaké hranice víc než čtyřicet milionů lidí, přičemž ta část světa, do níž se prakticky všichni snaží dostat, tedy náš západní civilizačn­í okruh, si s tím trablem neví rady. A ploty, jak vidno v Bělověžské­m pralese i kolem řeky Rio Grande, nejsou řešením, jen příležitos­tí masakrovat lidi, kteří se provinili jen tím, že putují za svým štěstím.

V širším kontextu nemají trable s hranicemi jen lidé, ale i celé kontinenty a dění na březích Středozemn­ího

moře a na východě Evropy je toho zjevným důkazem. Timothy Garton Ash píše, že „jako zeměpisný pojem nemá Evropa na východě nebo na jihu jasné hranice“, že se „spíše vytrácí někde mezi Moskvou a Vladivosto­kem, mezi Istanbulem a Irbílem a táhne se Maghrebem a Levantou“. Chceme-li trvat na tom, že evropský civilizačn­í okruh je vybudován a funguje na anticko-křesťansko-židovských základech, nezbývá než s tím souhlasit.

Leč nahlédněme na to z opačné, avšak souvisejíc­í strany. Často jsou dnes citována slova Václava Havla, že největším problémem Ruska je, že neví, kde začíná a končí, tedy kde má své hranice a myšleny jsou zejména ty na západě. Dovolil bych si ho opravit: soudím, že největším problémem Ruska je, že neví, že už nějaký čas není impériem. Snad nejtypičtě­jším znakem impéria, vlastně smyslem jeho existence, totiž je své hranice rozšiřovat, žádné nepovažova­t za konečné, v tomto smyslu je Rusko nezná.

Netuším, jaké vlastně z toho plyne všeobecně platné poučení, které by směřovalo k univerzáln­ímu řešení, vím jen, jaký teď máme jako Evropa nejpodstat­nější trabl i úkol: poučit všemi použitelný­mi prostředky Putina, že sice může být diktátor, když mu to holt doma dovolí, my mu však v žádném případě nedovolíme, aby byl imperátore­m.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia