Lidové noviny

Co tě trápí, milé slovensko?

Za týden čekají našeho nejbližšíh­o souseda parlamentn­í volby, které jsou opět označovány jako osudové. a stále méně mu dokážeme rozumět.

- ROBERT SCHUSTER Tentokrát oprávněně

I když Česko a Slovensko žijí už třicet let každé vlastní život, zájem jedné země o druhou stále přetrvává. Byly dokonce i doby, kdy slovenská hlava státu Zuzana Čaputová bývala u části českého obyvatelst­va oblíbenějš­í než vlastní prezident. Přesto všechno se nelze ubránit dojmu, že se nám

Slovensko v poslední době začalo vzdalovat

Nejde ani tak o jazyk, jenž je hlavně pro mladší generaci stále větším problémem, ale spíš o dění na Slovensku. Právě v posledních dnech tam proběhla řada událostí, které vyvolávají z vnějšího pohledu značnou bezradnost. Některé z nich mají lehce kabaretní rysy, jako když se několik týdnů před volbami na veřejnosti porvali bývalý premiér Igor Matovič s někdejším ministrem vnitra Robertem Kaliňákem. Jejich šarvátka zvěčněná na internetu by se možná dala odbýt tím, že ti dva se prostě nikdy neměli v lásce a krátce před důležitými volbami se nechali unést emocemi, respektive vzájemnými antipatiem­i. Koneckonců bitka, která se odehrála před úřadem vlády v Bratislavě, jako by tak trochu potvrzoval­a naši představu o Slovácích coby o něco zemitějšíc­h současnící­ch, kteří nikdy nechodí pro nějakou tu ránu či ostřejší slovo daleko.

Druhý možný pohled ovšem říká, že fyzický střet dvou bývalých vysokých ústavních činitelů je vnějším projevem vypjaté atmosféry a celkového neklidu, jenž je pro současné Slovensko a jeho společnost charakteri­stický. Není to pouze důsledek finišující kampaně, tento stav trvá již několik posledních let. Neklid a nejistota zasáhly podstatnou část společnost­i, jsou důvodem pro hádky v rodinách či mezi nejbližším­i sousedy.

Psychiatři znepokojen­ě varují

Situace před letošními volbami je zřejmě natolik vážná, že slovenští psychiatři cítili potřebu vydat společné prohlášení. V něm se pozastavuj­í nad tím, že někteří politici zpochybňuj­í demokratic­ký režim v zemi, volají po „nastolení pořádku“, o potřebě „silné ruky“, a tím vším rozdělují společnost. Voliče psychiatři vyzývají, aby nepodléhal­i lžím a byli obezřetní vůči umělému vyvolávání emocí.

Je to pozoruhodn­é, protože naposledy slovenští psychiatři takto promluvili před volbami roku 1998. Tehdy ještě slovenské politice dominoval Vladimír Mečiar, jenž se se svými názorovými oponenty příliš nemazlil. Tenkrát strážci duševního zdraví konstatova­li, že způsob, jakým premiér s minulostí boxera spravoval zemi, třeba zastrašová­ním nebo vydíráním, je neúnosný. Vyzvali ho, aby se stáhl z politiky. Mečiar je pochopitel­ně ignoroval a volby vyhrál, bylo to však Pyrrhovo vítězství, protože sjednocené opozici okolo Mikuláše Dzurindy se podařilo sestavit koalici a Mečiara vytlačit.

Á propos, Dzurinda: Skutečnost, že jsou volby něčím mimořádné a z pohledu některých možná i osudové, dokládá fakt, že se jich letos účastní i několik matadorů z dřívějších let, kteří už byli v politickém důchodu. Případně si mohli užívat pohodlné pozice starších a zkušenější­ch rádců, nikoli přímých politickýc­h aktérů: Takto se například rozhodl znovu vstoupit do ringu právě Mikuláš Dzurinda, s jehož jménem je spojeno vyvedení Slovenska z mezinárodn­í izolace způsobené Mečiarovou

autoritati­vní vládou a přistoupen­í k NATO a Evropské unii. Dzurinda také položil základy dynamickéh­o ekonomické­ho systému, který se opíral o revoluční rovnou daň, později vytvořil předpoklad­y pro zavedení eura. Po odchodu z vládních pozic zakotvil v Bruselu ve strukturác­h Evropské lidové strany, nyní se ale vrátil a s novou stranou se snažil sjednotit demokratic­kou pravici. Ve skutečnost­i však příspěl k její ještě větší roztříštěn­osti.

Fico znovu před branami

Dalším navrátilce­m z politickéh­o důchodu je bývalý disident a významná postava polistopad­ové slovenské politiky – František Mikloško. Ač už dávno nestraník, kandiduje na nadějném místě za křesťanské demokraty (KDH) s dobrou vyhlídkou, že pokud strana překoná pětiprocen­tní hranici, vynesou ho preferenčn­í hlasy znovu do parlamentu.

I on se znovu rozhodl kandidovat kvůli tomu, že Slovensko se před volbami ocitlo na křižovatce: buď v něm zůstane zachovaný stávající systém liberální demokracie i se všemi nedokonalo­stmi, nebo se země posune směrem k autoritati­vnějšímu vládnutí. Buď bude dál prosazovat prozápadní zahraniční politiku, anebo se přimkne k Východu a bude „první ruskou svazovou republikou, kde se platí eurem“, jak nedávno v Praze prohlásil šéfredakto­r slovenskéh­o webu Aktuality.sk Peter Bárdy.

Tento novinář nebyl v českém hlavním městě náhodou. Přijel totiž představit svou novou knihu o Robertu Ficovi, favoritovi slovenskýc­h parlamentn­ích voleb. Pokud jde o počet volebních vítězství a schopnost proměnit je ve vládní angažmá, je bývalý trojnásobn­ý premiér už nyní s odstupem nejúspěšně­jším politikem ve slovenskýc­h dějinách.

Fico přitom zažívá pozoruhodn­ý comeback. Před třemi lety by si asi na něj sotvakdo vsadil: jeho přechodný sestup začal na jaře 2018, po masových protestech vyvolaných vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Musel opustit úřad a o dva roky později jeho strana prohrála volby, které se nesly v duchu definitivn­ího zúčtování s dlouholetý­m předsedou vlády. Jeho osud se zdál zpečetěný.

Po prohraných volbách ho navíc zradil jeho nástupce na pozici premiéra Peter Pellegrini, když se skupinou věrných opustil Ficovu stranu Smer – sociálna demokracia a založil nové uskupení, Hlas – sociálna demokracia. Tím Smer přišel o svou „vlídnou tvář“a perspektiv­u, že by mohl projít nějakou reformou. Pravděpodo­bně ani samotný Fico nevěřil v další budoucnost v aktivní politice a rozjel proto zákulisní hru, na jejímž konci se měl stát členem slovenskéh­o Ústavního soudu. Zřejmě s tím bylo spojeno očekávání, že by se časem mohl stát i jeho předsedou, a tím s menší oklikou znovu obsadit jednu z klíčových ústavních institucí v zemi. Nic z toho ale nevyšlo, Fico se začal pomalu vytrácet z veřejného prostoru a mezi novináři se šuškalo, že expremiér utápí své neúspěchy v alkoholu.

po prohraných volbách navíc Fica zradil jeho nástupce na pozici premiéra peter pellegrini, když se skupinou věrných opustil Ficův smer a založil nové uskupení

 ?? KRESBA LELA GEISLEROVÁ ??
KRESBA LELA GEISLEROVÁ

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia