Lidové noviny

Co tě trápí, milé Slovensko?

-

Štěstí ale Ficovi přálo. Nová vláda pravého středu vedená protikorup­čním aktivistou Igorem Matovičem, jež nastupoval­a s tím, že Slovensko osvobodí od Ficova dědictví, musela od prvního okamžiku řešit covidovou pandemii. U toho si však nepočínala příliš suverénně, některá její rozhodnutí budila rozpaky. A díky tomu Fico, jenž se vždycky vyznačoval velmi jemnými senzory, pokud jde o podchycení nálad občanů, chytil druhý dech. Ve věci covidu se postupně vyprofilov­al na největšího odpůrce vlády. V případě Slovenska byla pravidla velmi přísná, zároveň ale vyvolávala mnoho otázek o jejich smysluplno­sti. To platí zejména pro opakované masové testování obyvatelst­va, které bylo povinné, či o zákazech opouštět domovský okres.

Fico trpělivě shromažďov­al nespokojen­é občany jako pastýř ovečky a již na podzim 2020, v souvislost­i s výročím 17. listopadu, se postavil do čela těch, kdo označovali protipande­mickou politiku vlády za ohrožení svobody a demokracie v zemi. Tady si ověřil, jak velký potenciál pro něj jako politika tkví v mobilizaci ulice. Následně svolal ještě několik dalších veřejných shromážděn­í, na kteých vystupoval se stále radikálněj­ší rétorikou: vyzýval k bojkotu povinného nošení roušek či dodržování povinných rozestupů. Kategorick­y také odmítal úvahy o povinném očkování nebo o tom, že lidé, kteří si nechali píchnout vakcínu, by měli nějaké výhody oproti neočkovaný­m. Odsud byl už jen krok k tvrzením, že vakcíny proti covidu-19 jsou hlavně výhodné pro farmaceuti­cký průmysl, který na pandemii bezostyšně vydělává. Podobné názory, jež se do té doby objevovaly leda na protisysté­mových a dezinforma­čních webech, najednou získaly v osobě slovenskéh­o expremiéra svého nejznámějš­ího hlasatele.

Podle novináře Petra Bárdyho tak někdejší trojnásobn­ý slovenský premiér během let okolo covidu zcela vyměnil své voliče. Ti, kdo byli přesvědčen­ými sociálními demokraty, se se Smerem rozešli. Místo nich začala mít strana stále silnější podporu u občanů inklinujíc­ích k národoveck­é a populistic­ké pravici. Bárdy se domnívá, že nikdo neví, zda Fico skutečně věří tomu, co hlásá. Podle něj jde totiž v jeho případě o cynického pragmatika a technokrat­a, který by klidně vládl i s mimozemšťa­ny, pokud by přistáli na Zemi a nabídli mu politickou podporu. Jestliže Matovič byl podle šéfredakto­ra Aktuality.sk jako premiér nekompeten­tní, Fico je naopak všehoschop­ný.

Američany vyměnil za Rusy

V prosinci 2021 šéf Smeru svolal své příznivce k protestním­u autokorzu Bratislavo­u. Ačkoli pandemie v té době již odeznívala, v zemi stále ještě platila omezení ohledně shromažďov­ání. V té době se už ale rýsovalo na obzoru nové téma, které ještě víc nechalo vyniknout Ficově novému radikalism­u: kritika plánované obranné dohody Slovenska se Spojenými státy. Nikdo totiž nečekal, že bývalý premiér, jemuž se dostalo v listopadu 2013 velkého přijetí v Bílém domě u tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy, by mohl klesnout na úroveň fašistů okolo Mariana Kotleby.

V rozhovorec­h s Obamou i jeho viceprezid­entem Joem Bidenem vyzdvihova­l Fico „strategick­é partnerstv­í“USA a Slovenska a přitakával tvrzení, jak je prý „vzájemně výhodné“. A nyní měl v souvislost­i s obrannou dohodou pro Američany pouze slova hany. Dokument údajně porušuje suverenitu země a je pro ni nevýhodný, tudíž Fico požadoval, aby o smlouvě rozhodli občané v referendu.

Nepřekvapu­je proto, že když pak o několik týdnů později přepadlo Rusko Ukrajinu a rozpoutalo válku, Fico zpochybňov­al výlučnou ruskou vinu. Hovořil tehdy mimo jiné o tom, že Rusko údajně nasadilo vojenskou sílu, aby reagovalo na ohrožení vlastních národních zájmů. Zároveň se také snažil relativizo­vat chování Ruska tvrzením, že vláda v Moskvě byla v předchozíc­h letech dobrým žákem Američanů, když se od nich učila, jak prosazovat své cíle i za cenu porušování mezinárodn­ího práva. A také si hned pospíšil s varováním slovenské vládě, že její kroky počítající s americkou přítomnost­í na vojenských letištích Sliač a Kuchyňa přispějí k dalšímu zvyšování napětí.

A aby toho nebylo málo, když pak v důsledku partnerské výpomoci v rámci NATO přišlo na slovenské území přechodně několik desítek vojáků německé armády, aby tam obsluhoval­i systém protivzduš­né obrany Patriot, Fico o nich neváhal hovořit jako o příslušníc­ích „novodobého wehrmachtu“.

Tím se bývalý premiér ocitl argumentač­ně na jedné lodi s dalšími proruskými populisty na Slovensku, jako jsou Miroslav Mazurek či Miroslav Suja, odpadlíci od fašisty Mariana Kotleby a hlavní tváře populistic­kého hnutí Republika. Do této skupiny patří také šéf Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko, přičemž válka na Ukrajině mu dala znovu vyniknout. Již v dobách, kdy předsedal slovenském­u parlamentu, býval častým hostem vojenské přehlídky v Moskvě při příležitos­ti oslav Dne vítězství. Jakožto protokolár­ně druhý nejvyšší ústavní činitel země Danko pravidelně zpochybňov­al západní orientaci slovenské zahraniční politiky. A příznačné bylo i to, že v týž den, kdy tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska hovořil ve Štrasburku před poslanci Evropského parlamentu, Andrej Danko vystoupil před poslanci ruské Státní dumy.

A proto jak se blíží termín slovenskýc­h voleb, přibývá otázek, co by se stalo, pokud by se příštím premiérem stal skutečně Fico. Poslední průzkumy veřejného mínění totiž naznačují, že šéf Smeru aspiruje na další volební vítězství své kariéry. Doufat v to, že by Fico pod tíhou svého staronovéh­o úřadu „zmoudřel“a vrátil se „na správnou cestu“, pravděpodo­bně nelze. Na to se on i další funkcionář­i Smeru v posledních měsících profiloval­i příliš jednoznačn­ě a teď z toho nemohou vycouvat, i kdyby chtěli sebevíc. Stačí si vzpomenout na slova Ľuboše Blahy, jednoho z Ficových místopředs­edů na letošních oslavách výročí Slovenskéh­o národního povstání ve Zvoleně. Tam všem přítomným připomenul, že během druhé světové války přišlo osvobození z Východu, tedy z Ruska, zatímco válka a fašistický teror naopak ze Západu. Dal tak najevo, že úplně stejně se to má podle něj i s válkou na Ukrajině.

Co by tedy Fico udělal jako jednu z prvních věcí, pokud by sestavil vládu?

Změny podle Fica

Relativně jasné se to zdá být v oblasti zahraniční politiky. Tam dal již opakovaně najevo, že jím vedená vláda by okamžitě zastavila pomoc Ukrajině, zejména u dodávek zbraní. Pravděpodo­bně by se také snížilo vládní angažmá při péči o uprchlíky, kteří utekli před válkou.

O něco méně zřetelné jsou vyhlídky, pokud jde o možné změny v domácí politice. Pomstí se Ficovi lidé současnému vedení slovenské policie, jež v minulých letech vyšetřoval­o případy korupce z prostředí Smeru, a odvolají jejího prezidenta Štefana Hamrana?

Zruší případná Ficova vláda speciální prokuratur­u, která vyšetřoval­a nejzávažně­jší trestné činy včetně korupce a která leží Ficovi, Kaliňákovi i dalším tvářím Smeru dlouhodobě v žaludku? K tomu by přitom nepotřebov­al ani ústavní většinu 90 poslanců, ale postačila by prostá většina 76 zákonodárc­ů. Její likvidaci zmiňoval bývalý ministr vnitra Kaliňák už při legendární konspiračn­í schůzce na myslivecké chatě z léta 2021, kde byl spolu s Ficem a podnikatel­em blízkým Smeru Miroslavem Bödörem, majitelem jedné z největších bezpečnost­ních agentur v zemi.

O co tehdy šlo? V dobách, kdy byl dnešní kandidát Smeru Tibor Gašpar policejním prezidente­m, dostával Bödör jeho prostředni­ctvím exkluzivní informace o dění v policii. Dělo se tak zejména ohledně vyšetřován­í konkrétníc­h případů, které byly v jeho zájmu. Na zmíněné myslivecké chatě pak Fico nešetřil siláckými vyjádřením­i, když prohlásil, že „pomsta musí mít míru, kvality i inteligenc­i“nebo že „po nich nezůstane ani mastný flek“.

Faktem totiž je, že pokud se v poledních třech letech dalo na Slovensku něco do pohybu, byl to právě boj proti korupci. U toho se ukázalo, že před vyšetřován­ím si nemůže být jistý prakticky nikdo, ani špičky bezpečnost­ních orgánů a justice. Policejní zátahy s krycími názvy jako „Očistec“, „Boží mlýny“či „Ezechiel 7“se odehrávaly často ve velkém stylu. V sítích vyšetřovat­elů, jimž Matovičova vláda podle jeho vlastních slov „rozvázala ruce“, uvázli vysocí i nižší státní úředníci, soudci, státní zástupci i policisté. Stejně tak i podnikatel­é nejrůznějš­ího ražení: od lokálních baronů až po velké hráče typu Jaroslava Haščáka, jednoho ze zakladatel­ů a spolumajit­elů investiční společnost­i Penta.

Jeden z nich, Marian Kočner, podnikatel s nejlepšími kontatky na Smer, stále čelí obvinění, že zadal vraždu novináře Kuciaka, která v podstatě spustila rozsáhlou očistu veřejného života na Slovensku. Nakonec skončili vyšetřovat­elé speciální prokuratur­y až u vrcholných politiků strany Smer, tedy přímo u Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, když jim oznámili, že proti nim vznášejí obvinění ze založení zločinecké skupiny. K tomu mělo dojít právě na tajné schůzce na myslivecké chatě. Zatímco Kaliňák kvůli tomu pobýval několik týdnů ve vazbě, Fica před odvedením v poutech ochránila jeho poslanecká imunita, resp. těsná většina v parlamentu, která ji expremiéro­vi odmítla zrušit. O zbytek se postaral kontroverz­ní generální prokurátor Maroš Žilinka s využitím paragrafu 363 trestního řádu. Jde o mimořádný opravný prostředek umožňující nejvyššímu žalobci zrušit právoplatn­é rozhodnutí v přípravném řízení. V případě Fica a Kaliňáka tak stopla generální prokuratur­a obvinění těsně předtím, než policie uzavřela jejich vyšetřován­í.

Tažení proti korupci se v posledních letech nezastavil­o prakticky před ničím, včetně bezpečnost­ních složek, které by měly být za normálních okolností zdrojem stability a spolehlivo­sti. Není to ovšem tak dávno, co proběhly rozsáhlé zátahy i v sídlech klíčových bezpečnost­ních složek země, Slovenské informační služby (SIS) čili civilní kontrarozv­ědky a Národního bezpečnost­ního úřadu (NBÚ). Jejich šéfové jsou podezřelí z korupce nebo ovlivňován­í vyšetřován­í. Oni sami jakékoli pochybení odmítají, naopak vidí v zásahu projev rivality ze strany ostatních policejníc­h složek, případně důsledek politickéh­o zadání.

Fico dal opakovaně najevo, že jím vedená vláda by okamžitě zastavila pomoc Ukrajině. Patrně by se také snížilo vládní angažmá při péči o uprchlíky, kteří utekli před válkou.

Když na Slovensko přechodně přišlo několik desítek německých vojáků, Fico o nich mluvil jako o „wehrmachtu“. Tím se expremiér ocitl na jedné lodi s fašisty.

Sklenice z poloviny prázdná

Jaký z toho všeho plyne závěr ohledně stavu, v jakém se Slovensko nachází před volbami? Dá se říct, že záleží na tom, zda jste spíš pesimisté, nebo optimisté a jestli považujete pomyslnou sklenici z poloviny prázdnou, či plnou.

Z pohledu první skupiny platí, že vývoj posledních let odhalil na Slovensku nejen desítky případů korupce či zneužívání státu ve vlastní prospěch. Především ale zranitelno­st a nefunkčnos­t jeho institucí, což se prokázalo hlavně během pandemie. V kombinaci s vládou, jež při řešení koronaviro­vé krize často tápala a utápěla se vlastních konfliktec­h, to mělo na veřejnost zdrcující dopad. Jestliže se této skupině mohlo před třemi lety zdát, že hlavním problémem země je korupce, dnes je to pro ně nefunkční stát.

Optimisté sice nezávírají oči před aktuálními problémy, spíš se ale kloní k názoru, že očistný proces již přinesl první ovoce. Minimálně v tom smyslu, že i v případech korupčních kauz zafungoval­y sebeobrann­é mechanismy právního státu, justice se ukázala být nestranná. A to navzdory tomu, že některé rozsudky byly pro část veřejnosti těžko přijatelné. To platí i pro osvobozují­cí verdikty nad podnikatel­em Kočnerem obžalovaný­m z objednání vraždy novináře Kuciaka.

Zmíněné dva úhly pohledu tak budou u řady voličů hrát roli při jejich volebním rozhodován­í. Mnozí budou postupovat takticky s cílem zabránit buď vítězství Smeru, nebo naopak levicově-liberálníh­o Progresívn­eho Slovenska, které obsazovalo v průzkumech druhé místo.

Takto bude pravděpodo­bně postupovat i velká část voličů, kteří se pro hlasování registrova­li ze zahraničí. Je jich téměř 73 tisíc, a nejvíc, takřka třetina, z Česka. Skutečnost, že navzdory všemu neztratili o Slovensko zájem a nezlomili nad ním hůl, dává přece jenom důvod k optimismu. I když jen opatrnému.

 ?? ?? Velký obrat.
Jako premiér Robert Fico vyzdvihova­l partnerstv­í USA a Slovenska coby nezbytné. Dnes mluví úplně opačně.
Velký obrat. Jako premiér Robert Fico vyzdvihova­l partnerstv­í USA a Slovenska coby nezbytné. Dnes mluví úplně opačně.
 ?? FOTO PROFIMEDIA ??
FOTO PROFIMEDIA

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia