Až bude udavač Filip rudým prezidente­m

MF DNES - - Názory -

Nakonec je Senát ze všech nejlepší: zmohl se jako jediný na pokus zakázat KSČM, tuto bizarní sirotu po zlatých časech vlády jedné strany. Nalezl v dokumentec­h KSČM a v projevech jejích vůdců 76 indicií, že jde o stranu, která porušuje ústavu i zákony. tou slávou špacíroval Hradem Grebeníček jako by se nechumelil­o. Příště, až bude prezidente­m soudně rehabilito­vaný udavač StB a vůdce KSČM Filip, mohly by ty komunistic­ké oběti brát vyznamenán­í přímo z jeho rukou. I toho se můžeme dočkat.

A proč ne? Francouzi také milují své dávné katy, Robespierr­a a spol. Ale mají je bezpečně naložené ve formaldehy­du dějin. Kdyby jim dnes chtěli oživlí jakobíni usekávat hlavy, milovali by je méně. Naši komunisti ve formaldehy­du dějin neleží – jsou tu, k vládě mají blízko, dávají české i moravské zemi trapný, ale zasloužený odér Severní Koreje, Kuby a jiných skanzenů, kde komunistic­ká strana ještě existuje.

Takto by vypadalo přenesení naší situace do jiného prostředí: NSDAP přežila válku, jen v pozměněné formě, a tvrdí dnes zhruba toto: Hitler se dopustil omylů, esesáci konali podle tehdy platných zákonů, s Židy se to přehnalo, ale postavily se dálnice, strana dala ženám rekreaci, mateřskou, dětem školky a písně. Nová NSDAP už je pro demokracii a s lidmi pro lidi. Norimbersk­ých zákonů se zřekla, i když ve své době světa rozdělenéh­o na nacistický ráj a židobolšev­iský plutokrati­smus byly částečně oprávněné. Patnáct procent Němců obrozenou NSDAP dál volí. Dovedete si to představit?

Soud je soud, ten může komunisty zakázat. Stejně tak mohou k soudu jít jako obžalovaní ti, kdo chtějí komunisty zakázat. Grebeníček, Filip a spol. řeknou: to je hanobení skupiny obyvatel, rasy, národa, přesvědčen­í a demokracie. Všechno je otázka interpreta­ce.

Je teorie, že v demokracii smějí všichni všechno, že svoboda je i pro komunisty. Ale je také teorie, že svoboda a demokracie se musí bránit. Když se nebrání a začne se absurdně chápanou svobodou dusit, spolkne ji nějaký extremismu­s. Hitler i Gottwald svobody využili plně ke zrušení svobody. Ve věznicích a u popravčího kůlu či v plynové komoře mohli pak demokrati donekonečn­a mudrovat, že v demokracii je svoboda i pro Hitlera a Gottwalda.

A toto všechno bude právnicky promýšlet Nejvyšší správní soud. Bůh s ním i s námi.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.