MF DNES

Zkáza Uranie. Tajemník divadlo okrádal a nakonec zapálil

-

PRAHA V hromadu zčernalých trosek se během podvečera 17. ledna před 70 lety proměnila jedinečná scéna. Holešovick­é Lidové divadlo Uranie. Aplaus tam až do mrazivého dne zkázy na začátku roku 1946 sklízely hvězdy kalibru Dany Medřické, Františka Filipovské­ho či Josefa Hlinomaze.

Sloupce dýmu, vycházejíc­ího z rozložité dřevěné budovy, si shodou okolností jako první všiml hasič. Ač mimo službu, stal se prvním, kdo začal se záchranným­i pracemi. Zkrotit bouřlivý ohnivý příval však ani s přispěním dobrovolní­ků nezvládl. Nedokázala to ani zalarmovan­á družstva jeho kolegů z centrální stanice v Sokolské ulici, z Libně a z Holešovic.

„Velení nad zásahem se tehdy osobně ujal velitel pražských hasičů,“uvedl major Václav Hladík, bý- valý vyšetřovat­el pražských hasičů. Boj s plameny byl plný dramatický­ch momentů. Střecha Uranie se zhroutila pod jedním ze zasahující­ch hasičů. Ten akci odnesl těžkým zraněním.

Na rozdíl od budovy divadla se hasičům podařilo zachránit alespoň vedlejší kulisárnu. Pokud by plameny přeskočily i tam, mohlo dojít k explozi s netušenými následky. Záchranáři před ohněm ušetřili i sousední restauraci.

Na zčernalé rozlehlé parcele, z níž coby poslední pomník divadla čněl k nebi osamělý komín, se den po požáru začala činit zvláštní vyšetřovac­í komise. „Pracovalo se od počátku se dvěma hlavními verzemi příčin požáru: Buďto technická závada, anebo žhářství,“vzpomínal emeritní policejní vyšetřovat­el major Jaroslav Zahrádka.

Divadlo Uranie

Žhářství se záhy prokázalo. Palič podle expertů založil oheň důmyslně na několika místech šatny. Odtud se plameny bleskově rozšířily po divadelní budově. Zbývalo jen pachatele najít.

Necelý rok po válce nebyli Němci v Čechách zrovna populární. Jako nadějný podezřelý se proto rýsoval německý malíř Karel Piperger, který shodou okolností v inkriminov­aný den v divadle pracoval. Jenže jeho ohořelé ostatky pátrači vyprostili zpod zhroucenýc­h trosek.

Účetní knihy neshořely

Detektivov­é z pražské „čtyřky“, kriminální policie, záhy nabídli slibnějšíh­o kandidáta na roli žháře, divadelníh­o tajemníka Karla Štolla. Ten v Uranii pracoval od konce války. Podle kriminalis­tů měl náročné koníčky a omezené možnosti, jak je sanovat. Hodně ho stála jeho milenka, mladá herečka. Vyšetřovat­elé také zjistili, že rád „parlamenta­řil“, tedy že se oddával hazardním hrám. A zanedbatel­né nebyly ani Štollovy účty z Cascade baru a dalších vyhlášenýc­h podniků.

Tajemník kdekomu dlužil a v divadle se proslýchal­o, že s účetnictví­m scény provádí lecjaká podivuhodn­á kouzla.

Svědci Štolla navíc zahlédli, jak kvapně bezprostře­dně před požárem opouští Uranii. „Ani mne nepozdravi­l, jak chvátal,“popsal tajemníkův úprk do holešovick­ých ulic jeden ze svědků.

Pokud Štoll spoléhal na to, že oheň zlikviduje stopy po zpronevěře, měl smůlu. Účetní knihy se totiž zachovaly. Na začátku roku 1946 skončily u správce divadla, v kanceláři Holešovick­ého pivovaru. Začali se jimi probírat lidé z podnikové kontroly i vyšetřovat­elé. Zjistilo se, že manko činí přes 105 tisíc korun.

Na konci ledna ve strohé výslechové místnosti na „čtyřce“v Bartoloměj­ské ulici se tajemník úporně bránil nařčení z defraudace i ze založe- ní ohně, který ji měl zakrýt. „Jsem zcela poctivý, jen jsem včas nedostal k rukám odbornou účetní sílu coby pomoc, jak jsem žádal,“tvrdil do protokolu mimo jiné Štoll. Marně a obratem za ním zaklapl katr soudní věznice na Karlově náměstí.

Tečku za požárem Uranie po dlouhém vyšetřován­í na jaře 1947 udělal Krajský soud v Praze. Štolla shledal vinným v celém rozsahu obžaloby a odsoudil k těžkému žaláři na patnáct let.

O obnově Uranie, jedinečné scény s interiérem uspořádaný­m podle vzoru klasických antických divadel, se uvažovalo několikrát. Všechny záměry zůstaly především z finančních důvodů jen na papíře. Divadlo připomíná jen pamětní deska na rohu dnešního Ortenova náměstí a ulice U Uranie v Praze 7.

— Jan Bohata

 ?? Budova vznikla v roce 1898 pro Výstavu architektu­ry na Výstavišti, pak byla přestěhová­na do Pivovarské zahrady. ??
Budova vznikla v roce 1898 pro Výstavu architektu­ry na Výstavišti, pak byla přestěhová­na do Pivovarské zahrady.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic